Scheldekwartier

DE UITDAGING

Het Scheldekwartier: een wijk met een grote maritieme historie en toekomst. Het terrein van de voormalige scheepswerf in Vlissingen is een unieke locatie in het centrum van de stad. Gemeente Vlissingen ontwikkelt het terrein tot een nieuwe maritieme stadswijk,  waar het bestaande culturele erfgoed en het uitzicht over superjachten het maritieme karakter versterkt.

De potentie van het terrein staat buiten kijf, maar het is een uitdaging om de gebiedsontwikkeling in financiële zin in goede banen te leiden. Onze adviseur Andrew Mersie verzorgt daarom de planeconomische advisering. Als rechterhand van de projectleider adviseert hij over tal van planeconomische vraagstukken die bij deze ingrijpende gebiedsontwikkeling aan de orde komen.

Scheldekwartier

PROJECT DETAILS

  • Het Scheldekwartier in Vlissingen beslaat circa 40 ha. en is een unieke locatie in het centrum van de stad.
  • Het gebied ligt tegen de binnenstad aan en heeft als scheepswerf jarenlang de stad haar relatie met het water ontnomen. Na het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten ontstaat er op deze historische plek ruimte voor een nieuw stadsdeel aan het water.
  • De ontwikkeling van het Scheldekwartier is een belangrijke economische, culturele en maatschappelijke impuls voor de stad Vlissingen.
  • Het programma van het Scheldekwartier is ambitieus: op de plek van de voormalige werf voorziet de ontwikkelingsvisie in 1.400 tot 1.800 woningen, een jachthaven, recreatie op en aan het water, nieuwe openbare ruimtes als kades en een park, parkeervoorzieningen en een nieuwe stadsentree.
  • Het historisch erfgoed van de werf, waaronder de Timmerfabriek, Machinefabriek, Plaatwerkerij en het Dok van Perry, houdt een belangrijke plek in het plan en krijgt nieuwe publieke bestemmingen.
  • Ter ere van de vele arbeiders die jaren op de KMS De Schelde hebben gewerkt, bestaat sinds kort een stichting welke een monument wil realiseren. Metafoor had de eer een donatie te doen.

ONZE ADVISEUR AAN HET WOORD

“Als geboren en getogen Vlissinger vind ik het een eer om betrokken te zijn bij dit mooie en uitdagende project. In mijn jeugdjaren was het Scheldeterrein ontoegankelijk, een soort verboden stad. De laatste jaren zie je het gebied beetje bij beetje omtoveren tot een mooie stadswijk, met bijvoorbeeld de restauratie van het Dokje van Perry en de herbestemming van de Plaatwerkerij tot moderne zorgvoorziening. Ook de andere imposante behouden panden Timmerfabriek en Machinefabriek zullen een herbestemming krijgen en prachtige nieuwbouwplannen zitten in de pijplijn. De ontwikkeling van het Scheldekwartier is in financiële zin een hele uitdaging gebleken, maar met mijn planeconomische kennis en kunde streef ik samen met de enthousiaste club projectcollega’s om van de gebiedsontwikkeling een succes te maken!”

Andrew Mersie

Andrew Mersie

Bent u op zoek naar een adviseur voor uw project?