Hengelo Staja
Staja Hengelo

STAJA

In 2011 ging de gemeenteraad van Bronckhorst akkoord met de bestemmingsplanwijziging voor uitbreiding van het bedrijf STAJA in Hengelo. De planwijziging is bijzonder en kwam tot stand door een constructieve procedure waarin STAJA, gemeente Bronckhorst, provincie Gelderland en waterwinbedrijf Vitens nauw samenwerkten.

STAJA is gevestigd in Hengelo en is van groot belang voor de regio waar acht gemeenten zich in gezamenlijk overleg en beleid voorbereiden op de gevolgen van de bevolkingskrimp. Het behoud van de werkgelegenheid is daarom noodzakelijk. Toen in 2004 uitbreiding van STAJA op industrieterrein de Molenenk noodzakelijk bleek, lag die uitbreiding daar niet direct voor de hand. STAJA grenst namelijk aan landbouwgronden en een waterwingebied. Dat het bedrijf in 2011 toch een uitbreiding van 12.000 m2 aan productie ruimte tegemoet kan zien, is te danken aan de gezamenlijke inzet van gemeente, provincie, waterwinbedrijf Vitens en de firma STAJA.

Voor dit project heeft Fred van Etten vanuit Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling de integrale projectleiding en directievoering gevoerd.

Categorieën:
Klant: Gemeente Bronckhorst
Locatie: Bronckhorst
Jaartal: 2011
Adviseur: Fred van Etten

Bent u op zoek naar een adviseur voor uw project?