emmeloord

Weerstandsvermogen grondexploitaties 2016

De gemeente Noordoostpolder kent een geschiedenis van actieve grondpolitiek. Als gevolg van deze actieve rol heeft de gemeente een substantiële grondportefeuille en verscheidene ruimtelijke projecten in voorbereiding en realisatie. Deze geschiedenis brengt vandaag de dag risico’s met zich mee. Er worden investeringen gedaan die pas op een later tijdstip eventueel gedekt kunnen worden uit de te realiseren grondopbrengsten. De mate waarin het grondbedrijf in staat is eventuele tegenvallers te dekken, wordt veelal aangeduid als het weerstandsvermogen. De hoogte van dit benodigde vermogen heeft een direct verband met de omvang van de risico’s in de grondexploitaties en de grondvoorraad.

De gemeente Noordoostpolder erkent in haar in 2009 vastgestelde Nota Grondbeleid “Op de voorgrond” de noodzaak voor het vormen van een risicobuffer. Daarnaast stelt het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) eisen aan het weerstandsvermogen van de gemeente.

De gemeente heeft Metafoor verzocht om op basis van een integrale MonteCarlo simulatie, het benodigde weerstandsvermogen grondbedrijf per 1-1-2016 te bepalen.

Het project Stadshart Emmeloord maakt geen onderdeel uit van voorliggend onderzoek.

Categorieën:
Klant: Gemeente Noordoosterpolder
Locatie: Emmeloord
Jaartal: 2016
Adviseur: Steven Koster
Rens Verboeket

Bent u op zoek naar een adviseur voor uw project?