Projectomschrijving

Evenals in de meeste gemeenten neemt de woningbehoefte ook in Lansingerland toe. Zo zijn er in de regio vooral veel jonge gezinnen op zoek naar een passende woning. Ook spelen de demografische ontwikkelingen in de kernen een grote rol. Zo ontstaat in de kern Bleiswijk een steeds grotere vraag van starters naar betaalbare woningen en van senioren naar gelijkvloerse woningen. Om die reden is de gemeente op zoek gegaan naar mogelijkheden om woningbouw te realiseren.

De kern Bleiswijk biedt op twee locaties mooie potentiële woningbouwlocaties, langs de Merenweg en de Lange Vaart (zie afbeelding). Bleiswijk wordt gekenmerkt door de ruim opgezette en groene leefomgeving, deels omdat het tegen het recreatiegebied Rottemeren ligt. De ambitie is om de twee nieuwe wijken met dezelfde ruimtelijke kwaliteit te realiseren en tegelijkertijd genoeg betaalbare woningen te realiseren. Dit zorgt voor plannen met veel groen en met een streven om 50% van het woonprogramma in het betaalbare segment te realiseren. Doel is om dit op beide locaties gefaseerd te doen. Op 17 december 2020 is dit door de Raad vastgesteld in een Nota van Uitgangspunten. Momenteel wordt hard gewerkt aan het masterplan voor de gebieden.  Metafoor helpt de gemeente met het analyseren van de financiële haalbaarheid van beide woningbouwlocaties.

 

Uitdagingen in het project

Gezien het vroege planstadium is nog lang niet alles over de locaties vastgelegd. Dit zorgt ervoor dat je als planeconoom veel in gesprek bent binnen het projectteam om de juiste informatie op te halen, en de financiële consequenties van bepaalde keuzes te bediscussiëren. Dit is des te belangrijker en uitdagender gezien de ambities van de gemeente om dit gebied ruim en groen in te richten en veel woningen in het betaalbare segment te realiseren.

 

Onze adviseur aan het woord

”Het is ontzettend leuk om zo vroeg bij nieuwe ontwikkelingen betrokken te zijn. Gezien er nog veel keuzes worden gemaakt, die grote consequenties voor de plannen hebben, is het extra belangrijk en uitdagend om als planeconoom proactief mee te denken binnen het projectteam en financiële consequenties van die keuzes zo goed mogelijk in beeld te brengen.”

Simon Bruinink, Planeconoom

Project Details

Categorie
Klant Gemeente Lansingerland
Locatie Lange Vaart / Merenweg
Voltooid 2021 - heden
Adviseur Simon Bruinink