Skip to main content
Project- en Procesmanager Gebiedsontwikkeling

Aart-Jan Roelofs

Aart-Jan vertelt…

Sinds 2017 werk ik voor Metafoor als proces- /project manager en word ik ingezet bij onze klanten om politiek complexe projecten vlot te trekken en strategische keuzen inzichtelijk te maken. In de periode 2014-2017 heb ik in Parijs gewoond en heb ik mij verder bijgeschoold in stedenbouw en gebiedsontwikkeling, onder meer aan Université Paris-Sorbonne.
Hiervoor werkte ik als project- en procesmanager bij de gemeente Amsterdam om diverse projecten leiden ten behoeve van de verbetering van de openbare ruimte en ruimtelijke opgaven. Mijn passie is om goede chemie te creëren waarin belangen zoveel mogelijk met elkaar worden verbonden en er mooie en nuttige resultaten worden behaald met maximale inzet van alle betrokkenen.

Opleiding

Master Politieke, Sociale en Culturele Wetenschappen, Universiteit van Amsterdam

Mijn expertise

Ik ben afgestudeerd in Politieke, Sociale en Culturele Wetenschappen aan de UvA (drs.). Vervolgens heb ik in diverse rollen gewerkt aan ruimtelijke ontwikkeling en openbare ruimte projecten bij de gemeente Amsterdam. Daarnaast heb ik vakken gevolgd in planologie, stedenbouw, gebiedsontwikkeling en projectmanagement. Ik ben onder meer IPMA en PRINCE2 gecertificeerd en gebruik deze kennis en vaardigheden om op een professionele wijze projecten aan te pakken en helderheid en structuur aan te brengen in mijn doelgerichte werkwijze.

 

Projecten/ervaring

Gemeente Purmerend / Beemster
Als project- en procesmanager onderhandel ik met particulier initiatiefnemers, vastgoedeigenaren en projectontwikkelaars over de totstandkoming van intentieovereenkomsten en anterieure overeenkomsten. Hierin behartig ik de gemeentelijke belangen en bestuurlijke ambities bij het maken van afspraken over ruimtelijke ontwikkelingen.
De projecten in Purmerend en Beemster hebben onder meer betrekking op transformatie van bedrijventerrein naar woningbouw, zelfrealisatie van woningen, agrarische bedrijfsuitbreidingen en de planvorming voor een Beemster Experience. Deze projecten vinden plaats binnen de stedelijk kaders van Purmerend of binnen de randvoorwaarden van UNESCO Werelderfgoed in De Beemster.

Gemeente Amsterdam
Bij de gemeente Amsterdam heb ik diverse rollen gedetacheerd gezeten om openbare ruimte en ruimtelijke ontwikkelingsprojecten stappen vooruit te helpen. Als project- en procesmanager heb ik de haalbaarheid van diverse duurzame ruimtelijk opgaven verkend, zoals een haalbaarheidsstudie naar het verwarmen van twee woonwijken met de restwarmte van een openlucht ijsbaan. Hiervoor heb ik wooncorporaties, projectbureau, ingenieursbureau en energieleverancier met elkaar verbonden en een Green Deal gesloten met het ministerie van Economische Zaken.

Project Building Brains “Smart Building and District, Energy Neutral”
Bij het project Building Brains, onder leiding van TNO, heb ik praktijkonderzoek gedaan en meegeschreven aan een Leidraad voor duurzame gebiedsontwikkeling en was mede auteur van boek “Succes- en faalfactoren bij duurzame projecten en gebiedsontwikkeling”