VPB-PLICHT OVERHEIDSONDERNEMINGEN

Met ingang van 1 januari 2016 worden overheidsondernemingen belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. In de wet “Modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen” is dit geregeld. De invoering van de Vpb heeft voor overheidsondernemingen verstrekkende gevolgen. Om de invoering van de Vpb per 1 januari 2016 mogelijk te maken, dienen de betrokken partijen tijdig voorbereidingen te treffen. Het gevolg van de invoering van de Vpb is dat een gemeente Vpb dient te betalen over de winst die wordt gemaakt in het gemeentelijk grondbedrijf.

Om de belastingdruk voor de gemeente/ overheidsonderneming zo laag mogelijk te houden is het van belang om strategische keuzes te maken over het te voeren grondbeleid in de toekomst, over de inzet van strategische gronden en over de waardering van de in exploitatie genomen gronden. Uiteraard allemaal binnen de kaders van het gestelde speelveld. De herziene BBV-richtlijn over de verslaglegging van grondexploitaties (per 1 januari 2016) speelt ook in op de aanstaande belastingplicht.

Metafoor adviseert u graag bij de toets of uw gemeente wel of niet door de ondernemerspoort zou moeten gaan en het opstellen van uw openingsbalans. Eveneens zijn de adviseurs van Metafoor bekend met de SVLO rekenmethode en kunnen zij u adviseren over MVA , BIE en het berekenen van inbrengwaarden. Indien gewenst adviseren wij u met behulp van het door Metafoor zelf opgestelde stappenplan.

Meer informatie over Vpb-plicht overheidsondernemingen en berekenen?

Wilt u meer informatie over hoe Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling u van dienst kan zijn, neem dan contact op via het contactformulier, mail naar info@metafoor.nl of bel naar telefoonnummer (036)5300211.

Meer informatie over Vpb-plicht overheidsondernemingen

Contact

Wilt u meer informatie over hoe Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling u van dienst kan zijn, neem dan contact op via het contactformulier, mail naar info@metafoor.nl of bel naar telefoonnummer (036)5300211.

Bent u op zoek naar een adviseur voor uw volgende project?