Skip to main content

Project

Gemeente Eindhoven, herontwikkeling NRE-terrein

Categorie

Planeconomie

Klant

Gemeente Eindhoven

Locatie

NRE-terrein

Oppervlakte

2.1 hectare

Periode

2016 – heden

Projectomschrijving

De gemeente Eindhoven transformeert samen met private partners en (toekomstige) bewoners het voormalige energiecomplex (gasfabriek, kolencentrale, zuiveringshuis) aan de rand van het centrum tot een nieuw levendig woon- en werkmilieu. Hiertoe is de locatie grondig gesaneerd, zijn gebouwen geschikt gemaakt voor een nieuwe functie en bouwkavels uitgegeven. Er is ruimte voor kleinschalige bedrijvigheid, horeca, ateliers en particulier opdrachtgeverschap. De herontwikkeling is nagenoeg voltooid en de (laatste fase) openbare ruimte wordt in 2022 opgeleverd.

Uitdagingen in het project

Het ontwikkeltraject is in 2013 opgestart met verschillende kleine private partijen, eindgebruikers en zonder corporatie(s) of projectontwikkelaars. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een grote verscheidenheid aan initiatieven en een unieke locatie voor wonen en werken. Om de transformatie mogelijk te maken is het voormalige industriële complex functioneel gesaneerd en de riolering vervangen. Om de kosten te dekken is mede gebruik gemaakt van een provinciale subsidie.

Onze adviseur aan het woord

Rik Bousema

Planeconoom

”Deze herontwikkelingsopgave is een goed voorbeeld van een detacheringsopdracht voor planeconomie bij een grote gemeentelijke opdrachtgever. Er is gestart met het helder uiteenzetten van de financiële kaders / uitgangspunten en het actualiseren van de gemeentelijke grondexploitatie. Daarbij zijn verschillende scenarioberekeningen opgesteld en risico’s gekwantificeerd. In het vervolgtraject zijn de volgende werkzaamheden verricht: ondersteuning bij gronduitgifte en verkoop gebouwen, het toetsen van civieltechnische ramingen en het bewaken van vaststelde budgetten. De grondexploitatie incl. financiële risico’s wordt jaarlijks geactualiseerd en is geïntegreerd in de gemeentelijke P&C cyclus.”

Planeconomie

Bijbehorende projecten

6 Weesper Straatjes

De gemeente Weesp had in de aanloop naar de crisis in de vastgoedsector een samenwerkingsovereenkomst met een ontwikkelcombinatie gesloten. Het betrof de ontwikkeling van geme…

Bekijk project

Exploitatieplan Groot Rijnwijk

Groot Rijnwijk is een herstructeringsopgave, gelegen dichtbij het stadscentrum van Arnhem. Het betreft een binnenstedelijk gebied met deels bedrijvigheid en deels woningbouw….

Bekijk project

SADC

Metafoor geeft hoogwaardig planeconomisch advies voor de ontwikkeling van alle bedrijventerreinen rondom Schiphol waar SADC bij betrokken is. Planeconomische advisering bestaa…

Bekijk project

Exploitatieplan Schuytgraaf Arnhem

Schuytgraaf is de grote uitbreidingswijk van Arnhem, waar de realisatie van ruim 6.500 woningen mogelijk wordt gemaakt. De wijk is gelegen ten zuiden van de Rijn en aan de wes…

Bekijk project

Woningbouwimpuls, Metropoolregio Amsterdam

Om een boost te geven aan de langjarige bouwproductie en het inlopen van het woningtekort in met name schaarsteregio’s in heel Nederland heeft het ministerie van Binnenlandse…

Bekijk project

Uitbreiding Campus Diemen Zuid

Het project “Uitbreiding Campus Diemen Zuid” is één van de ontwikkelingen in het transformatiegebied Bergwijkpark, en is ontstaan vanuit het succes van de Campus, dat inmiddel…

Bekijk project

Grondexploitatie Waalre Noord

Voor de gemeente Waalre beheert Metafoor een aantal grondexploitaties. De grootste gemeentelijke gebiedsontwikkeling in Waalre is Waalre Noord.Waalre Noord is de naam van de n…

Bekijk project

Klaar voor uw project?

Onze adviseurs kunnen niet wachten