Skip to main content

Project

Grondexploitatie Waalre Noord

Categorie

Planeconomie

Klant

Van Wijnen Project- ontwikkeling en Greystar

Locatie

Bergwijkpark Diemen

Periode

2016 – 2017

Uitdagingen in het project

Voor de gemeente Waalre beheert Metafoor een aantal grondexploitaties. De grootste gemeentelijke gebiedsontwikkeling in Waalre is Waalre Noord.Waalre Noord is de naam van de nieuwe woonwijk ten noorden van Waalre-Dorp. In deze wijk komen 600 woningen. In 2007 is de Gebiedsvisie Waalre Noord opgesteld. Waalre Noord ligt in een groen gebied waar natuur en water een belangrijke plaats innemen.

In de gebiedsvisie wordt gesproken over 3 fasen. Voor fase 1 en 2 is stedenbouwkundige uitwerking verricht. Voor deze 2 fasen is dan ook een grondexploitatie vastgesteld. Deze grondexploitatie bestaat weer uit 6 deelgebieden. In fase 3 heeft de gemeente een aantal locaties in eigendom. In regionaal verband is overeengekomen dat fase 3 pas na 2025 tot ontwikkeling over te gaan.

Project details

In de eerste fase van Waalre Noord zijn inmiddels circa 150 woningen gerealiseerd. Het plan ‘Hoogh Waalre’, een CPO-project (collectief particulier opdrachtgeverschap) voor starters, een CPO-project voor 55-plussers en vier particuliere bouwkavels zijn ontwikkeld in deze fase.Aan de Winterbleeckliggen vijf bouwkavels voor moderne, vrijstaande woningen.

Tevens is een voormalige stortplaats gesaneerd aan de Broekwegen wordt hierop een appartementencomplex gebouwd. De stortplaats wordt heringericht tot Park De Meeris en aan de waterkant komt en duikschool met een horecapaviljoen.

De volgende deelgebieden bevinden zich ten noorden en ten zuiden van de Heistraat. Voor Heistraat Zuid fase 1 heeft de ontwikkelaar de particuliere eigendommen kunnen verwerven en heeft de gemeente een faciliterende rol aangenomen. Met Dura Vermeer is een realisatieovereenkomst, na een aanbestedingstraject, getekend voor de realisatie van The Lodge, een duurzame wijk van 35 nul-op-de-meter-woningen. Naast deze wijk komt een woontorentje van 4 appartementen die een hoog duurzaam karakter moet krijgen en in collectief particulier opdrachtgeverschap wordt uitgegeven. Het op de markt brengen van deze locatie is in voorbereiding. De overige deelgebieden in fase 2 zijn nog in de initiatieffase en wordt momenteel stedenbouwkundig onderzoek gedaan.

Voor diverse deelgebieden zijn de nodige marktonderzoeken gedaan, toetsingen van grondprijzen, scenario-berekeningen en varianten onderzocht. Het hele plan kent een positief resultaat.

Planeconomie

Bijbehorende projecten

6 Weesper Straatjes

De gemeente Weesp had in de aanloop naar de crisis in de vastgoedsector een samenwerkingsovereenkomst met een ontwikkelcombinatie gesloten. Het betrof de ontwikkeling van geme…

Bekijk project

Exploitatieplan Groot Rijnwijk

Groot Rijnwijk is een herstructeringsopgave, gelegen dichtbij het stadscentrum van Arnhem. Het betreft een binnenstedelijk gebied met deels bedrijvigheid en deels woningbouw….

Bekijk project

Gemeente Eindhoven, herontwikkeling NRE-terrein

De gemeente Eindhoven transformeert samen met private partners en (toekomstige) bewoners het voormalige energiecomplex (gasfabriek, kolencentrale, zuiveringshuis) aan de rand…

Bekijk project

SADC

Metafoor geeft hoogwaardig planeconomisch advies voor de ontwikkeling van alle bedrijventerreinen rondom Schiphol waar SADC bij betrokken is. Planeconomische advisering bestaa…

Bekijk project

Exploitatieplan Schuytgraaf Arnhem

Schuytgraaf is de grote uitbreidingswijk van Arnhem, waar de realisatie van ruim 6.500 woningen mogelijk wordt gemaakt. De wijk is gelegen ten zuiden van de Rijn en aan de wes…

Bekijk project

Woningbouwimpuls, Metropoolregio Amsterdam

Om een boost te geven aan de langjarige bouwproductie en het inlopen van het woningtekort in met name schaarsteregio’s in heel Nederland heeft het ministerie van Binnenlandse…

Bekijk project

Uitbreiding Campus Diemen Zuid

Het project “Uitbreiding Campus Diemen Zuid” is één van de ontwikkelingen in het transformatiegebied Bergwijkpark, en is ontstaan vanuit het succes van de Campus, dat inmiddel…

Bekijk project

Klaar voor uw project?

Onze adviseurs kunnen niet wachten