BEHEERSVERORDENING

Volgens de Wet ruimtelijke ordening kan de gemeente een beheersverordening vaststellen voor die delen van haar grondgebied waar geen ruimtelijke ontwikkelingen worden voorzien. Er zijn regelmatig gebieden waarbij sprake is van uitstel en/of afstel van ruimtelijke ontwikkelingen. Voor deze (en andere) gebieden waarvoor een bestemmingsplan met nieuwe functies en planologische aanpassingen niet nodig is, kan een beheersverordening een passende oplossing zijn. Voor gemeenten kan de beheersverordening worden toegepast om op tijd een planologische situatie te actualiseren. Onze omgevingsrecht-juristen kunnen voor en met u beheersverordeningen maken of kunnen enkel de vaststellingsprocedures begeleiden.

Een beheersverordening komt in de plaats van een bestemmingsplan en is relatief eenvoudig op te stellen en op zeer korte termijn door de gemeenteraad vast te stellen. Als de gemeente met een niet tijdig geactualiseerd bestemmingsplan te maken heeft en om die reden geen leges kan heffen, kunnen met een relatief snel vastgestelde beheersverordening toch leges worden geheven. Een ander voordeel van een beheersverordening voor een gemeente is dat geen bezwaar en beroep ingediend kan worden.

Een andere reden om een beheersverordening te hanteren is de aankomende Omgevingswet, die in 2021 in werking zal treden. Met de vaststelling van een beheersverordening kan een periode overbrugd worden tot het omgevingsplan uit de Omgevingswet.

Meer informatie over Beheersverordening

Contact

Wilt u meer informatie over hoe Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling u van dienst kan zijn, neem dan contact op via het contactformulier, mail naar info@metafoor.nl of bel naar telefoonnummer (036)5300211.

Bent u op zoek naar een adviseur voor uw volgende project?