Skip to main content

Beheersverordening

Publiekrechtelijk advies

Beheersverordening

Beheersverordening

Volgens de Wet ruimtelijke ordening kan de gemeente een beheersverordening vaststellen voor die delen van haar grondgebied waar geen ruimtelijke ontwikkelingen worden voorzien. Er zijn regelmatig gebieden waarbij sprake is van uitstel en/of afstel van ruimtelijke ontwikkelingen. Voor deze (en andere) gebieden waarvoor een bestemmingsplan met nieuwe functies en planologische aanpassingen niet nodig is, kan een beheersverordening een passende oplossing zijn. 

Voor gemeenten kan de beheersverordening worden toegepast om op tijd een planologische situatie te actualiseren. Onze omgevingsrecht-juristen kunnen voor en met u beheersverordeningen maken of kunnen enkel de vaststellingsprocedures begeleiden. Enkele kenmerken van een beheersverordening zijn:

  • Bestaat in de plaats van een bestemmingsplan
  • Is relatief eenvoudig op te stellen
  • Valt op korte termijn door de gemeenteraad vast te stellen
  • Voorkomt dat een gemeente geen leges kan heffen bij een niet tijdig geactualiseerd bestemmingsplan
  • Er kan geen bezwaar en beroep tegen worden ingediend

Een andere reden om een beheersverordening te hanteren is de aankomende Omgevingswet. Met de vaststelling van een beheersverordening kan een periode overbrugd worden tot het omgevingsplan uit de Omgevingswet.

Hoe kunnen we u van dienst zijn?

Neem contact met ons op

Publiekrechtelijk advies

Bijbehorende projecten

6 Weesper Straatjes

De gemeente Weesp had in de aanloop naar de crisis in de vastgoedsector een samenwerkingsovereenkomst met een ontwikkelcombinatie gesloten. Het betrof de ontwikkeling van geme…

Bekijk project

Exploitatieplan Groot Rijnwijk

Groot Rijnwijk is een herstructeringsopgave, gelegen dichtbij het stadscentrum van Arnhem. Het betreft een binnenstedelijk gebied met deels bedrijvigheid en deels woningbouw….

Bekijk project

Gemeente Eindhoven, herontwikkeling NRE-terrein

De gemeente Eindhoven transformeert samen met private partners en (toekomstige) bewoners het voormalige energiecomplex (gasfabriek, kolencentrale, zuiveringshuis) aan de rand…

Bekijk project

SADC

Metafoor geeft hoogwaardig planeconomisch advies voor de ontwikkeling van alle bedrijventerreinen rondom Schiphol waar SADC bij betrokken is. Planeconomische advisering bestaa…

Bekijk project

Exploitatieplan Schuytgraaf Arnhem

Schuytgraaf is de grote uitbreidingswijk van Arnhem, waar de realisatie van ruim 6.500 woningen mogelijk wordt gemaakt. De wijk is gelegen ten zuiden van de Rijn en aan de wes…

Bekijk project

Woningbouwimpuls, Metropoolregio Amsterdam

Om een boost te geven aan de langjarige bouwproductie en het inlopen van het woningtekort in met name schaarsteregio’s in heel Nederland heeft het ministerie van Binnenlandse…

Bekijk project

Uitbreiding Campus Diemen Zuid

Het project “Uitbreiding Campus Diemen Zuid” is één van de ontwikkelingen in het transformatiegebied Bergwijkpark, en is ontstaan vanuit het succes van de Campus, dat inmiddel…

Bekijk project

Grondexploitatie Waalre Noord

Voor de gemeente Waalre beheert Metafoor een aantal grondexploitaties. De grootste gemeentelijke gebiedsontwikkeling in Waalre is Waalre Noord.Waalre Noord is de naam van de n…

Bekijk project