Skip to main content

BBV

Planeconomie

BBV

Besluit begroting en verantwoording (BBV)

Aan het opstellen van financiële rapportages van gemeenten en provincies zijn regels verbonden.  Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is in begrotingsjaar 2004 opgesteld door de Commissie BBV met als doel het begroting- en verantwoordingproces van het opstellen van de jaarstukken transparanter te maken. Het betreft hier een begroting, een meerjarenraming, het jaarverslag en de jaarrekening. Het BBV vervangt hiermee het Besluit comptabiliteitsvoorschriften 1995 (CV95).

Er zijn twee duidelijk aanwijsbare redenen voor deze vervanging. Het eerste argument is de dualisering van het gemeente- en provinciebestuur. Ten tweede bleek er geen duidelijke afbakening tussen de verslagleggingsvoorschriften voor privaatrechtelijke rechtspersonen en de voorschriften voor gemeenten. De rapportages dienen volledig, correct en begrijpelijk opgesteld te worden. De commissie draagt zorg voor een eenduidige uitvoering en toepassing van het BBV.

Het besluit is de afgelopen jaren gewijzigd, verscherpt en strikter gemaakt. Er is getracht de verantwoording en het toezicht te versterken door financiële gegevens inzichtelijker te maken. Als gevolg van bijvoorbeeld de invoering van de Vpb-plicht voor overheidsondernemingen is het BBV aangepast. Ook de recente notitie Grondexploitatie en Rente heeft aanzienlijke gevolgen voor de administratieve behandeling en de uitkomsten van resultaten in de begroting en de jaarrekening.

Wanneer de planeconomen van Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling betrokken zijn bij het actualiseren van een begroting kunnen zij u ondersteunen in het BBV-proof maken van uw begroting. Verder kunnen zijn ook adviseren over de mogelijke gevolgen van de ingevoerde Vpb-plicht voor de organisatie.

Hoe kunnen we u van dienst zijn?

Neem contact met ons op

Planeconomie

Bijbehorende projecten

6 Weesper Straatjes

De gemeente Weesp had in de aanloop naar de crisis in de vastgoedsector een samenwerkingsovereenkomst met een ontwikkelcombinatie gesloten. Het betrof de ontwikkeling van geme…

Bekijk project

Exploitatieplan Groot Rijnwijk

Groot Rijnwijk is een herstructeringsopgave, gelegen dichtbij het stadscentrum van Arnhem. Het betreft een binnenstedelijk gebied met deels bedrijvigheid en deels woningbouw….

Bekijk project

Gemeente Eindhoven, herontwikkeling NRE-terrein

De gemeente Eindhoven transformeert samen met private partners en (toekomstige) bewoners het voormalige energiecomplex (gasfabriek, kolencentrale, zuiveringshuis) aan de rand…

Bekijk project

SADC

Metafoor geeft hoogwaardig planeconomisch advies voor de ontwikkeling van alle bedrijventerreinen rondom Schiphol waar SADC bij betrokken is. Planeconomische advisering bestaa…

Bekijk project

Exploitatieplan Schuytgraaf Arnhem

Schuytgraaf is de grote uitbreidingswijk van Arnhem, waar de realisatie van ruim 6.500 woningen mogelijk wordt gemaakt. De wijk is gelegen ten zuiden van de Rijn en aan de wes…

Bekijk project

Woningbouwimpuls, Metropoolregio Amsterdam

Om een boost te geven aan de langjarige bouwproductie en het inlopen van het woningtekort in met name schaarsteregio’s in heel Nederland heeft het ministerie van Binnenlandse…

Bekijk project

Uitbreiding Campus Diemen Zuid

Het project “Uitbreiding Campus Diemen Zuid” is één van de ontwikkelingen in het transformatiegebied Bergwijkpark, en is ontstaan vanuit het succes van de Campus, dat inmiddel…

Bekijk project

Grondexploitatie Waalre Noord

Voor de gemeente Waalre beheert Metafoor een aantal grondexploitaties. De grootste gemeentelijke gebiedsontwikkeling in Waalre is Waalre Noord.Waalre Noord is de naam van de n…

Bekijk project