Skip to main content

Bopa

Ruimtelijk juridisch advies

Bopa

BOPA

BOPA staat voor buitenplanse omgevingsactiviteit. Dit is een activiteit die in strijd is met het omgevingsplan, maar die wel past binnen de doelen van het omgevingsplan. Er zijn ook binnenplanse omgevingsactiviteiten (OPA). Dit zijn activiteiten die wel binnen het omgevingsplan passen, maar waarvoor toch een vergunning nodig is.

In het omgevingsplan, dat onderdeel is van de Omgevingswet, staan de regels voor de fysieke leefomgeving. Hierin staat bijvoorbeeld op welke plek er gebouwd mag worden, wat de milieueisen zijn en waar er groen gerealiseerd dient te worden.

Een BOPA kan gaan om een tijdelijke afwijking van het omgevingsplan. Denk bijvoorbeeld aan een tijdelijke vergunning voor de organisatie van een evenement op een bepaalde plek. Een ander voorbeeld is dat het omgevingsplan stelt dat het buitenterras van een café alleen tussen mei en september open mag zijn. Als het café dan bijvoorbeeld in oktober het buitenterras wil openen, dan is een BOPA vereist. Langdurige afwijkingen zijn ook mogelijk, denk bijvoorbeeld aan het bouwen van woningen op een plek die daar niet voor is bestemd.

Bovendien kan een BOPA niet zomaar worden doorgevoerd. Het moet worden getest op de doelstellingen van het omgevingsplan. Zo mag het niet in strijd zijn met diverse wetten, zoals de Wet natuurbescherming. Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een BOPA? Metafoor heeft ervaren ruimtelijk-juridische adviseurs in huis die u verder kunnen helpen.

Hoe kunnen we u van dienst zijn?

Neem contact met ons op

Ruimtelijk juridisch advies

Bijbehorende projecten

6 Weesper Straatjes

De gemeente Weesp had in de aanloop naar de crisis in de vastgoedsector een samenwerkingsovereenkomst met een ontwikkelcombinatie gesloten. Het betrof de ontwikkeling van geme…

Bekijk project

Exploitatieplan Groot Rijnwijk

Groot Rijnwijk is een herstructeringsopgave, gelegen dichtbij het stadscentrum van Arnhem. Het betreft een binnenstedelijk gebied met deels bedrijvigheid en deels woningbouw….

Bekijk project

Gemeente Eindhoven, herontwikkeling NRE-terrein

De gemeente Eindhoven transformeert samen met private partners en (toekomstige) bewoners het voormalige energiecomplex (gasfabriek, kolencentrale, zuiveringshuis) aan de rand…

Bekijk project

SADC

Metafoor geeft hoogwaardig planeconomisch advies voor de ontwikkeling van alle bedrijventerreinen rondom Schiphol waar SADC bij betrokken is. Planeconomische advisering bestaa…

Bekijk project

Exploitatieplan Schuytgraaf Arnhem

Schuytgraaf is de grote uitbreidingswijk van Arnhem, waar de realisatie van ruim 6.500 woningen mogelijk wordt gemaakt. De wijk is gelegen ten zuiden van de Rijn en aan de wes…

Bekijk project

Woningbouwimpuls, Metropoolregio Amsterdam

Om een boost te geven aan de langjarige bouwproductie en het inlopen van het woningtekort in met name schaarsteregio’s in heel Nederland heeft het ministerie van Binnenlandse…

Bekijk project

Uitbreiding Campus Diemen Zuid

Het project “Uitbreiding Campus Diemen Zuid” is één van de ontwikkelingen in het transformatiegebied Bergwijkpark, en is ontstaan vanuit het succes van de Campus, dat inmiddel…

Bekijk project

Grondexploitatie Waalre Noord

Voor de gemeente Waalre beheert Metafoor een aantal grondexploitaties. De grootste gemeentelijke gebiedsontwikkeling in Waalre is Waalre Noord.Waalre Noord is de naam van de n…

Bekijk project