Skip to main content

Procesmanagement

Project- en procesmanagement

Procesmanagement

Procesmanagement

U heeft een beoogd doel gesteld en daarbij horen factoren als tijd, geld en kwaliteit. Dit kan ook een lange termijn doelstelling zijn in uw organisatie. Het is nu van belang de processen zo vorm te geven dat deze perfect in de organisatie passen en bij het doel aansluiten. De processen moeten efficiënt en effectief worden ingericht.

Om tot deze optimalisatie te komen moeten de bestaande processen in kaart worden  gebracht. Mogelijk ontstaan hieruit nieuwe processen, die worden uitgeschreven en geïmplementeerd. De procesmanagers van Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling geven richting aan de organisatie en de processen met het beoogd doel als punt op de horizon.

Procesmanagement, quick-win

Een quick-win is het vereenvoudigen van processen. Processen in overheden, gemeenten en organisaties ontwikkelen zich door de jaren heen en gaan, vaak onbewust, naar de hand van de gebruiker staan. Door hier gestructureerd naar te kijken wordt het mogelijk diverse processen rondbouwprojecten, de interne organisatiestructuur of de herstructurering van bestemmingsplan- en projectprocedures te optimaliseren. Het vertalen van (werk)processen naar systematische overzichten kan ook inzicht geven waardoor de organisatie eerder geneigd is te veranderen.

Deze procesmanagement taken kunnen worden toevertrouwd aan de adviseurs van Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling. Het vloeiend laten verlopen van de processen bij gebiedsontwikkeling is cruciaal. en vormt een stabiele basis voor het welslagen van projecten en verandertrajecten.

Hoe kunnen we u van dienst zijn?

Neem contact met ons op

Project- en procesmanagement

Bijbehorende projecten

6 Weesper Straatjes

De gemeente Weesp had in de aanloop naar de crisis in de vastgoedsector een samenwerkingsovereenkomst met een ontwikkelcombinatie gesloten. Het betrof de ontwikkeling van geme…

Bekijk project

Exploitatieplan Groot Rijnwijk

Groot Rijnwijk is een herstructeringsopgave, gelegen dichtbij het stadscentrum van Arnhem. Het betreft een binnenstedelijk gebied met deels bedrijvigheid en deels woningbouw….

Bekijk project

Gemeente Eindhoven, herontwikkeling NRE-terrein

De gemeente Eindhoven transformeert samen met private partners en (toekomstige) bewoners het voormalige energiecomplex (gasfabriek, kolencentrale, zuiveringshuis) aan de rand…

Bekijk project

SADC

Metafoor geeft hoogwaardig planeconomisch advies voor de ontwikkeling van alle bedrijventerreinen rondom Schiphol waar SADC bij betrokken is. Planeconomische advisering bestaa…

Bekijk project

Exploitatieplan Schuytgraaf Arnhem

Schuytgraaf is de grote uitbreidingswijk van Arnhem, waar de realisatie van ruim 6.500 woningen mogelijk wordt gemaakt. De wijk is gelegen ten zuiden van de Rijn en aan de wes…

Bekijk project

Woningbouwimpuls, Metropoolregio Amsterdam

Om een boost te geven aan de langjarige bouwproductie en het inlopen van het woningtekort in met name schaarsteregio’s in heel Nederland heeft het ministerie van Binnenlandse…

Bekijk project

Uitbreiding Campus Diemen Zuid

Het project “Uitbreiding Campus Diemen Zuid” is één van de ontwikkelingen in het transformatiegebied Bergwijkpark, en is ontstaan vanuit het succes van de Campus, dat inmiddel…

Bekijk project

Grondexploitatie Waalre Noord

Voor de gemeente Waalre beheert Metafoor een aantal grondexploitaties. De grootste gemeentelijke gebiedsontwikkeling in Waalre is Waalre Noord.Waalre Noord is de naam van de n…

Bekijk project