MARKTONDERZOEK

Een marktonderzoek geeft inzicht in de ontwikkelpotentie van een gebied. De adviseurs van Metafoor kunnen voor u een locatieonderzoek uitvoeren.

Een locatieonderzoek maakt inzichtelijk welke functies in het beoogde gebied mogelijk zijn. Vanuit marktperspectief maakt een locatieonderzoek inzichtelijk welk toekomstig programma voldoet aan de marktvraag op lokaal en regionaal niveau. Dit samen vormt het ontwikkelpotentieel van de locatie. Hierbij kan het gaan om het ontwikkelen van voormalige schoolterreinen of andere vrijgevallen locaties.

De planeconomen van Metafoor kunnen voor u de opbrengstpotentie van het gebied bepalen. Dat doen zij door middel van een scenariostudie waarin voor verschillende planvoorstellen een grondexploitatieberekening wordt opgesteld. Op basis van deze grondexploitatieberekening wordt de financiële haalbaarheid van de verschillende scenario’s in kaart gebracht. Deze grondexploitatieberekening kan worden gebruikt om de oorspronkelijke ontwikkelvisie te behouden dan wel bij te stellen.

Meer informatie over Marktonderzoek

Wilt u meer informatie over hoe Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling u van dienst kan zijn, neem dan contact op via het contactformulier, mail naar info@metafoor.nl of bel naar telefoonnummer (036)5300211.

Meer informatie over Marktonderzoek

Projecten

Klik hier voor alle projecten over planeconomie

Publicaties

Klik hier voor publicatie “De Kamerbrief grondbeleid en de Aanvullingswet grondeigendom”
E.J. van Baardewijk – Grondzaken in de praktijk, februari 2016, pag. 25 – 27

Klik hier voor publicatie “Kaders voor afstemming bij gebiedsontwikkeling”
E.J. van Baardewijk – Grondzaken in de praktijk, oktober 2015, pag. 9 – 11

Klik hier voor publicatie “Herverkaveling op ontwikkelingslocaties: steun voor faciliterend grondbeleid.”
E.J. van Baardewijk – Grondzaken in de praktijk, juni 2012, pag. 14 – 16

Contact

Wilt u meer informatie over hoe Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling u van dienst kan zijn, neem dan contact op via het contactformulier, mail naar info@metafoor.nl of bel naar telefoonnummer (036)5300211.

Bent u op zoek naar een adviseur voor uw volgende project?