Skip to main content

Marktonderzoek

Planeconomie

Marktonderzoek

Marktonderzoek

Een marktonderzoek geeft inzicht in de ontwikkelpotentie van een gebied. De adviseurs van Metafoor kunnen voor u een locatieonderzoek uitvoeren.

Een locatieonderzoek maakt inzichtelijk welke functies in het beoogde gebied mogelijk zijn. Vanuit marktperspectief maakt een locatieonderzoek inzichtelijk welk toekomstig programma voldoet aan de marktvraag op lokaal en regionaal niveau. Dit samen vormt het ontwikkelpotentieel van de locatie. Hierbij kan het gaan om het ontwikkelen van voormalige schoolterreinen of andere vrijgevallen locaties.

De planeconomen van Metafoor kunnen voor u de opbrengstpotentie van het gebied bepalen. Dat doen zij door middel van een scenariostudie waarin voor verschillende planvoorstellen een grondexploitatieberekening wordt opgesteld.

Op basis van deze grondexploitatieberekening wordt de financiële haalbaarheid van de verschillende scenario’s in kaart gebracht. Deze grondexploitatieberekening kan worden gebruikt om de oorspronkelijke ontwikkelvisie te behouden dan wel bij te stellen.

Hoe kunnen we u van dienst zijn?

Neem contact met ons op

Planeconomie

Bijbehorende projecten

6 Weesper Straatjes

De gemeente Weesp had in de aanloop naar de crisis in de vastgoedsector een samenwerkingsovereenkomst met een ontwikkelcombinatie gesloten. Het betrof de ontwikkeling van geme…

Bekijk project

Exploitatieplan Groot Rijnwijk

Groot Rijnwijk is een herstructeringsopgave, gelegen dichtbij het stadscentrum van Arnhem. Het betreft een binnenstedelijk gebied met deels bedrijvigheid en deels woningbouw….

Bekijk project

Gemeente Eindhoven, herontwikkeling NRE-terrein

De gemeente Eindhoven transformeert samen met private partners en (toekomstige) bewoners het voormalige energiecomplex (gasfabriek, kolencentrale, zuiveringshuis) aan de rand…

Bekijk project

SADC

Metafoor geeft hoogwaardig planeconomisch advies voor de ontwikkeling van alle bedrijventerreinen rondom Schiphol waar SADC bij betrokken is. Planeconomische advisering bestaa…

Bekijk project

Exploitatieplan Schuytgraaf Arnhem

Schuytgraaf is de grote uitbreidingswijk van Arnhem, waar de realisatie van ruim 6.500 woningen mogelijk wordt gemaakt. De wijk is gelegen ten zuiden van de Rijn en aan de wes…

Bekijk project

Woningbouwimpuls, Metropoolregio Amsterdam

Om een boost te geven aan de langjarige bouwproductie en het inlopen van het woningtekort in met name schaarsteregio’s in heel Nederland heeft het ministerie van Binnenlandse…

Bekijk project

Uitbreiding Campus Diemen Zuid

Het project “Uitbreiding Campus Diemen Zuid” is één van de ontwikkelingen in het transformatiegebied Bergwijkpark, en is ontstaan vanuit het succes van de Campus, dat inmiddel…

Bekijk project

Grondexploitatie Waalre Noord

Voor de gemeente Waalre beheert Metafoor een aantal grondexploitaties. De grootste gemeentelijke gebiedsontwikkeling in Waalre is Waalre Noord.Waalre Noord is de naam van de n…

Bekijk project