Onze expertises

Planeconomie

Planeconomisch advies bij haalbaarheid, rekenen en tekenen, realisatie en afronding.

Project- en procesmanagement

Ervaren projectmanagers met uiteenlopende ervaringen en specialisaties.

Ruimtelijk juridisch advies

Juristen met een privaatrechtelijk en/of ruimtelijk juridische achtergrond.

Opleidingen en trainingen

Een cursus grondbeleid en grondexploitaties met Bestuursacademie Nederland, praktijkcasus met Berghauser Pont, en meer!

Rekenkameronderzoek en beleidsevaluatie

Uw ervaren partner voor het uitvoeren van rekenkameronderzoek.