Skip to main content

Wet voorkeursrecht gemeenten

Privaatrechtelijk advies

Wet voorkeursrecht gemeenten

Wet voorkeursrecht gemeenten

De Wet voorkeursrecht gemeenten, vaak afgekort met Wvg, bepaalt dat grondeigenaren verplicht kunnen worden om bij verkoop van hun grond de gemeente de eerste mogelijkheid te geven om tot koop over te gaan. De gemeente, maar ook provincies en het Rijk, hebben het ‘recht van eerste koop’. De verplichting geldt alleen voor gebieden waarop de gemeente zo’n voorkeursrecht heeft gevestigd.

Om een bepaald gebied onder het voorkeursrecht te laten vallen moet de gemeente dit eerst aanwijzen. Dat kan alleen als er een ruimtelijke grondslag is, zoals bijvoorbeeld een bestemmingsplan of structuurvisie. In het bestemmingsplan of in de structuurvisie worden visies over de toekomst van dat gebied beschreven. De gemeente kan zich bijvoorbeeld tot doel gesteld hebben om een woonwijk of een bedrijventerrein aan te leggen of aanpassingen te realiseren.

Wanneer de gemeente besluit de grond te kopen betaalt zij daarvoor de dan geldende marktwaarde. Onder de marktwaarde wordt de prijs verstaan die de grond op dat moment bij vrije verkoop zou opleveren. Maakt de gemeente geen gebruik van het aanbod dan is de verkoper gedurende drie jaar vrij om de grond te verkopen aan wie hij wil. Als de grond onverhoopt langer dan drie jaar te koop heeft gestaan, heeft de gemeente opnieuw het recht van eerste koop en kan zij opnieuw beslissen.

Het doel van het voorkeursrecht is een betere uitgangspositie op de grondmarkt voor de gemeenten en het tegengaan van speculatie. De gemeente legt een gebied vaak vast met voorkeursrecht als een bepaalde ontwikkeling daar gewenst is. Als de eigenaar van de grond, bijvoorbeeld een agrarische onderneming, de grond ondertussen op de vrije markt verhandelt en verkoopt aan een andere partij, zal dat de grondprijs vermoedelijk omhoog drijven. Dat is niet bevorderlijk voor de beoogde ontwikkeling. Woningbouw in de sociale sector kan daardoor bijvoorbeeld worden bemoeilijkt. De Wet voorkeursrecht gemeenten legt de private of particuliere partij beperkingen op voor betreft de verkoop van grond, maar dat betekent niet dat de gemeente per definitie goedkoop de grond kan kopen. Het is voor zowel een private of particuliere partij als een gemeente verstandig om deskundig advies in te winnen en zich bij te laten staan in het proces. Metafoor kan dit u bieden.

Hoe kunnen we u van dienst zijn?

Neem contact met ons op

Privaatrechtelijk advies

Bijbehorende projecten

6 Weesper Straatjes

De gemeente Weesp had in de aanloop naar de crisis in de vastgoedsector een samenwerkingsovereenkomst met een ontwikkelcombinatie gesloten. Het betrof de ontwikkeling van geme…

Bekijk project

Exploitatieplan Groot Rijnwijk

Groot Rijnwijk is een herstructeringsopgave, gelegen dichtbij het stadscentrum van Arnhem. Het betreft een binnenstedelijk gebied met deels bedrijvigheid en deels woningbouw….

Bekijk project

Gemeente Eindhoven, herontwikkeling NRE-terrein

De gemeente Eindhoven transformeert samen met private partners en (toekomstige) bewoners het voormalige energiecomplex (gasfabriek, kolencentrale, zuiveringshuis) aan de rand…

Bekijk project

SADC

Metafoor geeft hoogwaardig planeconomisch advies voor de ontwikkeling van alle bedrijventerreinen rondom Schiphol waar SADC bij betrokken is. Planeconomische advisering bestaa…

Bekijk project

Exploitatieplan Schuytgraaf Arnhem

Schuytgraaf is de grote uitbreidingswijk van Arnhem, waar de realisatie van ruim 6.500 woningen mogelijk wordt gemaakt. De wijk is gelegen ten zuiden van de Rijn en aan de wes…

Bekijk project

Woningbouwimpuls, Metropoolregio Amsterdam

Om een boost te geven aan de langjarige bouwproductie en het inlopen van het woningtekort in met name schaarsteregio’s in heel Nederland heeft het ministerie van Binnenlandse…

Bekijk project

Uitbreiding Campus Diemen Zuid

Het project “Uitbreiding Campus Diemen Zuid” is één van de ontwikkelingen in het transformatiegebied Bergwijkpark, en is ontstaan vanuit het succes van de Campus, dat inmiddel…

Bekijk project

Grondexploitatie Waalre Noord

Voor de gemeente Waalre beheert Metafoor een aantal grondexploitaties. De grootste gemeentelijke gebiedsontwikkeling in Waalre is Waalre Noord.Waalre Noord is de naam van de n…

Bekijk project