Skip to main content

Organische gebiedsontwikkeling

Project- en procesmanagement

Organische gebiedsontwikkeling

Organische gebiedsontwikkeling

Door het regelmatig vastlopen van grootschalige gebiedsontwikkeling is de roep naar een meer kleinschalige en duurzame ontwikkeling sterk toegenomen. Organische gebiedsontwikkeling, waarbij de rol van de eindgebruiker centraal staat, biedt uitkomst om complexe opgaven en hoge ambities te bundelen tot aansprekende maatwerkoplossingen.

Bij organische gebiedsontwikkeling is geen sprake van een projectmatige aanpak met een vooraf geformuleerd eindbeeld. Het betreft een procesmatige aanpak met een open-einde karakter, waarbij er meer ruimte is voor (kleinschalige) initiatieven van partijen. De private en particuliere partijen hebben meer invloed op de ontwikkeling dan bij traditionele integrale gebiedsontwikkeling. De gemeente heeft hierbij niet een actief ontwikkelende en risicodragende rol, maar een facilitaire.

Multidisciplinaire aanpak organische gebiedsontwikkeling

Vanuit Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling kunnen onze  proces- en projectmanagers  worden ondersteund vanuit een multidisciplinair team adviseurs bestaande uit privaat-juristen (voor het vastleggen van de juiste (anterieure) contracten of maatwerkafspraken), publiek-juristen (voor de juiste ruimtelijke vertaling in bestemmingsplannen), planeconomen (de ontwikkeling financieel haalbaar te maken) en collega proces- en projectmanagers.

Hoe kunnen we u van dienst zijn?

Neem contact met ons op

Project- en procesmanagement

Bijbehorende projecten

6 Weesper Straatjes

De gemeente Weesp had in de aanloop naar de crisis in de vastgoedsector een samenwerkingsovereenkomst met een ontwikkelcombinatie gesloten. Het betrof de ontwikkeling van geme…

Bekijk project

Exploitatieplan Groot Rijnwijk

Groot Rijnwijk is een herstructeringsopgave, gelegen dichtbij het stadscentrum van Arnhem. Het betreft een binnenstedelijk gebied met deels bedrijvigheid en deels woningbouw….

Bekijk project

Gemeente Eindhoven, herontwikkeling NRE-terrein

De gemeente Eindhoven transformeert samen met private partners en (toekomstige) bewoners het voormalige energiecomplex (gasfabriek, kolencentrale, zuiveringshuis) aan de rand…

Bekijk project

SADC

Metafoor geeft hoogwaardig planeconomisch advies voor de ontwikkeling van alle bedrijventerreinen rondom Schiphol waar SADC bij betrokken is. Planeconomische advisering bestaa…

Bekijk project

Exploitatieplan Schuytgraaf Arnhem

Schuytgraaf is de grote uitbreidingswijk van Arnhem, waar de realisatie van ruim 6.500 woningen mogelijk wordt gemaakt. De wijk is gelegen ten zuiden van de Rijn en aan de wes…

Bekijk project

Woningbouwimpuls, Metropoolregio Amsterdam

Om een boost te geven aan de langjarige bouwproductie en het inlopen van het woningtekort in met name schaarsteregio’s in heel Nederland heeft het ministerie van Binnenlandse…

Bekijk project

Uitbreiding Campus Diemen Zuid

Het project “Uitbreiding Campus Diemen Zuid” is één van de ontwikkelingen in het transformatiegebied Bergwijkpark, en is ontstaan vanuit het succes van de Campus, dat inmiddel…

Bekijk project

Grondexploitatie Waalre Noord

Voor de gemeente Waalre beheert Metafoor een aantal grondexploitaties. De grootste gemeentelijke gebiedsontwikkeling in Waalre is Waalre Noord.Waalre Noord is de naam van de n…

Bekijk project