RUIMTELIJKE ONDERBOUWING

Het is mogelijk dat een project of bouwplan in strijd is met het bestemmingsplan. In dat geval kan een afwijkingsprocedure gevolgd worden voor het verlenen van een omgevingsvergunning, om een plan of project mogelijk te maken. De omgevingsvergunning voor een afwijking van het bestemmingsplan dient te zijn voorzien van een ruimtelijke onderbouwing waarbij wordt aangetoond dat het plan of project voldoet aan een ‘goede ruimtelijke ordening’. De Ruimtelijke Onderbouwing is een rapport behorende bij de afwijkingsprocedure (een planologische procedure) en de (aanvraag) omgevingsvergunning.

In een ruimtelijke onderbouwing dienen meerdere milieu- en omgevingsaspecten te worden beschreven, en dient met betrekking tot die aspecten de goede ruimtelijke ordening te worden onderbouwd. Tevens dient het nut en de uitvoerbaarheid van een plan of project te worden beschreven in de ruimtelijke onderbouwing. In veel gevallen dient de behoefte aan de nieuwe functies van het plan of project te worden aangetoond.

Onze omgevingsrecht-juristen en adviseurs hebben ruime ervaring met het opstellen van ruimtelijke onderbouwingen, en kunnen u van dienst zijn bij het aantonen van de uitvoerbaarheid van uw ruimtelijk plan, bouwplan of project. Met een Ruimtelijke Onderbouwing en projectondersteuning van Metafoor kunnen wij u begeleiden in het verkrijgen van een akkoord (afwijkingsbesluit en omgevingsvergunning) voor een concreet initiatief.

Bij een uitgebreide afwijkingsprocedure is het opstellen van een goede Ruimtelijke Onderbouwing verplicht. Voor bepaalde bouwplannen of projecten is een reguliere (korte) afwijkingsprocedure van toepassing; dit betreffen activiteiten die op de zogenaamde kruimellijst staan. Deze kruimelgevallen staan opgenomen in (Bijlage II, artikel 4 van) het Besluit omgevingsrecht (Bor), en hebben bijvoorbeeld betrekking op een transformatie van een gebouw. Voor de kruimelgevallen hoeft geen uitgebreide ruimtelijke onderbouwing te worden opgesteld. In het kader van de goede ruimtelijke ordening wordt vaak wel een ander type ruimtelijke onderbouwing (of toetsing) opgesteld. Voor beide typen ruimtelijke onderbouwingen kan Metafoor u van dienst zijn.

Meer informatie over Ruimtelijke onderbouwing

Projecten

Klik hier voor alle projecten over publiek juridisch advies.

Contact

Wilt u meer informatie over hoe Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling u van dienst kan zijn, neem dan contact op via het contactformulier, mail naar info@metafoor.nl of bel naar telefoonnummer (036)5300211.

Bent u op zoek naar een adviseur voor uw volgende project?