Skip to main content

Ruimtelijke onderbouwing

Publiekrechtelijk advies

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing

Het is mogelijk dat een project of bouwplan in strijd is met het bestemmingsplan. In dat geval kan een afwijkingsprocedure gevolgd worden voor het verlenen van een omgevingsvergunning, om een plan of project mogelijk te maken. De omgevingsvergunning voor een afwijking van het bestemmingsplan dient te zijn voorzien van een ruimtelijke onderbouwing waarbij wordt aangetoond dat het plan of project voldoet aan een ‘goede ruimtelijke ordening’. De Ruimtelijke Onderbouwing is een rapport behorende bij de afwijkingsprocedure (een planologische procedure) en de (aanvraag) omgevingsvergunning. 

Bij een uitgebreide afwijkingsprocedure is het opstellen van een goede Ruimtelijke Onderbouwing verplicht. Voor bepaalde bouwplannen of projecten is een reguliere (korte) afwijkingsprocedure van toepassing; dit betreffen activiteiten die op de zogenaamde kruimellijst staan. Deze kruimelgevallen staan opgenomen in (Bijlage II, artikel 4 van) het Besluit omgevingsrecht (Bor), en hebben bijvoorbeeld betrekking op een transformatie van een gebouw of het optoppen daarvan. Voor de kruimelgevallen hoeft geen uitgebreide ruimtelijke onderbouwing te worden opgesteld. In het kader van de goede ruimtelijke ordening wordt vaak wel een ander type ruimtelijke onderbouwing (of toetsing) opgesteld. Voor beide typen ruimtelijke onderbouwingen kan Metafoor u van dienst zijn.

In een ruimtelijke onderbouwing dienen meerdere milieu- en omgevingsaspecten te worden beschreven, en dient met betrekking tot die aspecten de goede ruimtelijke ordening te worden onderbouwd. Tevens dient het nut en de uitvoerbaarheid van een plan of project te worden beschreven in de ruimtelijke onderbouwing. In veel gevallen dient de behoefte aan de nieuwe functies van het plan of project te worden aangetoond.

Onze omgevingsrecht-juristen en adviseurs hebben ruime ervaring met het opstellen van ruimtelijke onderbouwingen, en kunnen u van dienst zijn bij het aantonen van de uitvoerbaarheid van uw ruimtelijk plan, bouwplan of project. Met een Ruimtelijke Onderbouwing en projectondersteuning van Metafoor kunnen wij u begeleiden in het verkrijgen van een akkoord (afwijkingsbesluit en omgevingsvergunning) voor een concreet initiatief.

Hoe kunnen we u van dienst zijn?

Neem contact met ons op

Publiekrechtelijk advies

Bijbehorende projecten

6 Weesper Straatjes

De gemeente Weesp had in de aanloop naar de crisis in de vastgoedsector een samenwerkingsovereenkomst met een ontwikkelcombinatie gesloten. Het betrof de ontwikkeling van geme…

Bekijk project

Exploitatieplan Groot Rijnwijk

Groot Rijnwijk is een herstructeringsopgave, gelegen dichtbij het stadscentrum van Arnhem. Het betreft een binnenstedelijk gebied met deels bedrijvigheid en deels woningbouw….

Bekijk project

Gemeente Eindhoven, herontwikkeling NRE-terrein

De gemeente Eindhoven transformeert samen met private partners en (toekomstige) bewoners het voormalige energiecomplex (gasfabriek, kolencentrale, zuiveringshuis) aan de rand…

Bekijk project

SADC

Metafoor geeft hoogwaardig planeconomisch advies voor de ontwikkeling van alle bedrijventerreinen rondom Schiphol waar SADC bij betrokken is. Planeconomische advisering bestaa…

Bekijk project

Exploitatieplan Schuytgraaf Arnhem

Schuytgraaf is de grote uitbreidingswijk van Arnhem, waar de realisatie van ruim 6.500 woningen mogelijk wordt gemaakt. De wijk is gelegen ten zuiden van de Rijn en aan de wes…

Bekijk project

Woningbouwimpuls, Metropoolregio Amsterdam

Om een boost te geven aan de langjarige bouwproductie en het inlopen van het woningtekort in met name schaarsteregio’s in heel Nederland heeft het ministerie van Binnenlandse…

Bekijk project

Uitbreiding Campus Diemen Zuid

Het project “Uitbreiding Campus Diemen Zuid” is één van de ontwikkelingen in het transformatiegebied Bergwijkpark, en is ontstaan vanuit het succes van de Campus, dat inmiddel…

Bekijk project

Grondexploitatie Waalre Noord

Voor de gemeente Waalre beheert Metafoor een aantal grondexploitaties. De grootste gemeentelijke gebiedsontwikkeling in Waalre is Waalre Noord.Waalre Noord is de naam van de n…

Bekijk project