GRONDBELEID

Grondbeleid is geen doel op zich, maar een middel om ruimtelijke doelstellingen te realiseren. Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling ondersteunt gemeenten met het opstellen van hun Nota grondbeleid en Nota kostenverhaal. Door de invoering van de Wro met de afdeling Grondexploitatie in 2008 en door effecten van de crisis hebben veel gemeenten hun ontwikkelingsstrategieën heroverwogen en de te voeren grondpolitiek geactualiseerd. Dit ook vanwege de nieuwe,  aanstaande wet- en regelgeving. De vraag doet zich voor of uw bestaande grondbeleid voldoende realiteitsgehalte heeft en of dit past bij de aantrekkende woningmarkt en bij eventuele keuzes voor organische ontwikkeling via uitnodigingsplanologie.

Onderwerpen binnen grondbeleid

Het grondbeleid behandelt afwegingen rondom een actief, faciliterend of situationeel grondbeleid, en instrumenten voor grondverwerving zoals vestiging van voorkeursrecht en toepassing van de Onteigeningwet, gronduitgifte, grondprijsbeleid, kostenverhaal en tijdelijk beheer. Dit zijn onderwerpen die in een Nota grondbeleid zeker aan bod komen.

Een aantal vragen die Metafoor interessant acht bij het opstellen van uw grondbeleid:

De adviseurs van Metafoor gaan met u na welke onderwerpen voor uw gemeente in een Nota grondbeleid en/of een Nota kostenverhaal relevant zijn en/of welke actualisaties zijn aan te bevelen. De adviseurs  hebben ervaring met het zorgvuldig afwegen van belangen en zijn bekend met besluitvormingsprocessen binnen gemeenten. Communicatie is daarbij een sleutelwoord, zowel binnen de organisatie van de gemeente als richting marktpartijen en burgers.

Wilt u meer informatie over hoe Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling u van dienst kan zijn, neem dan contact op via het contactformulier, mail naar info@metafoor.nl of bel naar telefoonnummer (036)5300211.

Meer informatie over Grondbeleid

Projecten

Klik hier voor Nota grondbeleid gemeente Leidschendam – Voorburg
Klik hier voor Onderzoek naar gemeentelijk grondprijsbeleid gemeente Hilversum
Klik hier voor Nota kostenverhaal gemeente Wijk bij Duurstede

Publicaties

Klik hier voor publicatie “De Kamerbrief grondbeleid en de Aanvullingswet grondeigendom”
E.J. van Baardewijk – Grondzaken in de praktijk, februari 2016, pag. 25 – 27

Klik hier voor publicatie “Kaders voor afstemming bij gebiedsontwikkeling”
E.J. van Baardewijk – Grondzaken in de praktijk, oktober 2015, pag. 9 – 11

Klik hier voor publicatie “Herverkaveling op ontwikkelingslocaties: steun voor faciliterend grondbeleid.”
E.J. van Baardewijk – Grondzaken in de praktijk, juni 2012, pag. 14 – 16

Contact

Wilt u meer informatie over hoe Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling u van dienst kan zijn, neem dan contact op via het contactformulier, mail naar info@metafoor.nl of bel naar telefoonnummer (036)5300211.

Bent u op zoek naar een adviseur voor uw volgende project?