Skip to main content

Grondbeleid

Planeconomie

Grondbeleid

Wat is grondbeleid?

Grondbeleid is een middel om ruimtelijke doelstellingen te realiseren, het is dus niet en doel op zichzelf. Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling ondersteunt gemeenten met het opstellen van hun Nota grondbeleid.

Via grondbeleid kan de gemeente sturen op de ontwikkelingen in de leefomgeving. Dit vormt een middel om de lokale doelstellingen te halen op bijvoorbeeld het gebied van wonen, groen en duurzaamheid. Er zijn twee hoofzakelijke strategieën die de gemeente kan kiezen:

  • Actief grondbeleid – Bij actief grondbeleid neemt de gemeente de touwtjes in eigen handen. De gemeente koopt de grond, maakt deze bouw- en woonrijp en verkoopt vervolgens de grond.
  • Faciliterend grondbeleid – Bij faciliterend grondbeleid heeft de gemeente een passievere rol. Initiatiefnemers neme het hef in eigen handen. De gemeente legt de openbare werken aan waarvan de kosten worden verhaald op de initiatiefnemers.

Er is ook een gemengde variant van grondbeleid. Dit wordt “situationeel grondbeleid” genoemd. Hierbij bekijkt de gemeente per ontwikkeling wat de beste strategie is.

Onderwerpen binnen grondbeleid

Naast de strategie die wordt toegepast, biedt het grondbeleid ook instrumenten voor grondverwerving zoals vestiging van voorkeursrecht en toepassing van de Onteigeningwet, gronduitgifte, grondprijsbeleid, kostenverhaal en tijdelijk beheer. Dit zijn onderwerpen die in een Nota grondbeleid zeker aan bod komen.

Tijdens het opstellen van de Nota grondbeleid staan de volgende vragen vaak centraal:

De adviseurs van Metafoor gaan met u na welke onderwerpen voor uw gemeente in een Nota grondbeleid relevant zijn en/of welke actualisaties zijn aan te bevelen. De adviseurs  hebben ervaring met het zorgvuldig afwegen van belangen en zijn bekend met besluitvormingsprocessen binnen gemeenten. Communicatie is daarbij een sleutelwoord, zowel binnen de organisatie van de gemeente als richting marktpartijen en burgers.

Hoe kunnen we u van dienst zijn?

Neem contact met ons op

Planeconomie

Bijbehorende projecten

6 Weesper Straatjes

De gemeente Weesp had in de aanloop naar de crisis in de vastgoedsector een samenwerkingsovereenkomst met een ontwikkelcombinatie gesloten. Het betrof de ontwikkeling van geme…

Bekijk project

Exploitatieplan Groot Rijnwijk

Groot Rijnwijk is een herstructeringsopgave, gelegen dichtbij het stadscentrum van Arnhem. Het betreft een binnenstedelijk gebied met deels bedrijvigheid en deels woningbouw….

Bekijk project

Gemeente Eindhoven, herontwikkeling NRE-terrein

De gemeente Eindhoven transformeert samen met private partners en (toekomstige) bewoners het voormalige energiecomplex (gasfabriek, kolencentrale, zuiveringshuis) aan de rand…

Bekijk project

SADC

Metafoor geeft hoogwaardig planeconomisch advies voor de ontwikkeling van alle bedrijventerreinen rondom Schiphol waar SADC bij betrokken is. Planeconomische advisering bestaa…

Bekijk project

Exploitatieplan Schuytgraaf Arnhem

Schuytgraaf is de grote uitbreidingswijk van Arnhem, waar de realisatie van ruim 6.500 woningen mogelijk wordt gemaakt. De wijk is gelegen ten zuiden van de Rijn en aan de wes…

Bekijk project

Woningbouwimpuls, Metropoolregio Amsterdam

Om een boost te geven aan de langjarige bouwproductie en het inlopen van het woningtekort in met name schaarsteregio’s in heel Nederland heeft het ministerie van Binnenlandse…

Bekijk project

Uitbreiding Campus Diemen Zuid

Het project “Uitbreiding Campus Diemen Zuid” is één van de ontwikkelingen in het transformatiegebied Bergwijkpark, en is ontstaan vanuit het succes van de Campus, dat inmiddel…

Bekijk project

Grondexploitatie Waalre Noord

Voor de gemeente Waalre beheert Metafoor een aantal grondexploitaties. De grootste gemeentelijke gebiedsontwikkeling in Waalre is Waalre Noord.Waalre Noord is de naam van de n…

Bekijk project