GRONDEXPLOITATIE

Schaarste aan uitleglocaties, de veroudering van vastgoed, verandering van functies en krimp leiden tot een boeiende en complexe opgave in stedelijke woongebieden en op verouderde bedrijventerreinen. De aanwezigheid van meerdere eigenaren, gebruikers en organisaties met belangen vragen om een professionele inrichting van proces en uitvoering van de grondexploitatie.

Ervaring Grondexploitatie

Planeconomen van Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling hebben ruime ervaring met het opstellen van grondexploitaties voor diverse gebiedsontwikkelingsprojecten: woningbouwgebieden, kantorenlocaties, bedrijventerreinen, winkelgebieden, centrumgebieden en herstructureringsgebieden. De grondexploitaties hebben betrekking op projecten in de planontwikkelingsfase (waar de grex als sturingsinstrument fungeert) tot projecten in de uitvoeringsfase (waar de grondexploitatie als bewakingsinstrument fungeert).

Wilt u meer informatie over hoe Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling u van dienst kan zijn, neem dan contact op via het contactformulier, mail naar info@metafoor.nl of bel naar telefoonnummer (036)5300211.

Meer informatie over Grondexploitatie

Projecten

Klik hier voor Advisering parameters grondexploitaties gemeente Leeuwarden
Klik hier voor Grondexploitatie GEM- Vroondaal
Klik hier voor Centrumplan Nieuw-West gemeente Amsterdam

Contact

Wilt u meer informatie over hoe Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling u van dienst kan zijn, neem dan contact op via het contactformulier, mail naar info@metafoor.nl of bel naar telefoonnummer (036)5300211.

Bent u op zoek naar een adviseur voor uw volgende project?