Skip to main content

Grondexploitatie

Planeconomie

Grondexploitatie

Grondexploitatie

De woningcrisis zorgt ervoor dat grond voor woningbouw steeds schaarser wordt. We zijn dringend op zoek naar nieuw locaties om de woningbouw te bevorderen. Oude industrieterreinen worden getransformeerd in hippe woonwijken en aan de rand van de stad is steeds meer groen te vinden. 

Een grondexploitatie is een begroting die de kosten en opbrengsten van een gebiedsontwikkeling in kaart brengt. Op deze manier wordt inzichtelijk of een bepaalde ontwikkeling financieel haalbaar is. We willen mooie en betaalbare woonwijken neerzetten voor iedereen, maar daarbij is het belangrijk dat ook het financiële plaatje klopt.

De aanwezigheid van verschillende eigenaren, gebruikers en organisaties zorgt ervoor dat er verschillende belangen zijn. Daarom is een professionele inrichting van proces en uitvoering van de grondexploitatie noodzakelijk. Een planeconoom kan daarbij helpen.

Ervaring Grondexploitaties

De planeconomen van Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling hebben veel ervaring met het opstellen van grondexploitaties voor diverse gebiedsontwikkelingsprojecten zoals:

De grondexploitaties hebben betrekking op projecten in de planontwikkelingsfase (waar de grex als sturingsinstrument fungeert) tot projecten in de uitvoeringsfase (waar de grondexploitatie als bewakingsinstrument fungeert).

Hoe kunnen we u van dienst zijn?

Neem contact met ons op

Planeconomie

Bijbehorende projecten

6 Weesper Straatjes

De gemeente Weesp had in de aanloop naar de crisis in de vastgoedsector een samenwerkingsovereenkomst met een ontwikkelcombinatie gesloten. Het betrof de ontwikkeling van geme…

Bekijk project

Exploitatieplan Groot Rijnwijk

Groot Rijnwijk is een herstructeringsopgave, gelegen dichtbij het stadscentrum van Arnhem. Het betreft een binnenstedelijk gebied met deels bedrijvigheid en deels woningbouw….

Bekijk project

Gemeente Eindhoven, herontwikkeling NRE-terrein

De gemeente Eindhoven transformeert samen met private partners en (toekomstige) bewoners het voormalige energiecomplex (gasfabriek, kolencentrale, zuiveringshuis) aan de rand…

Bekijk project

SADC

Metafoor geeft hoogwaardig planeconomisch advies voor de ontwikkeling van alle bedrijventerreinen rondom Schiphol waar SADC bij betrokken is. Planeconomische advisering bestaa…

Bekijk project

Exploitatieplan Schuytgraaf Arnhem

Schuytgraaf is de grote uitbreidingswijk van Arnhem, waar de realisatie van ruim 6.500 woningen mogelijk wordt gemaakt. De wijk is gelegen ten zuiden van de Rijn en aan de wes…

Bekijk project

Woningbouwimpuls, Metropoolregio Amsterdam

Om een boost te geven aan de langjarige bouwproductie en het inlopen van het woningtekort in met name schaarsteregio’s in heel Nederland heeft het ministerie van Binnenlandse…

Bekijk project

Uitbreiding Campus Diemen Zuid

Het project “Uitbreiding Campus Diemen Zuid” is één van de ontwikkelingen in het transformatiegebied Bergwijkpark, en is ontstaan vanuit het succes van de Campus, dat inmiddel…

Bekijk project

Grondexploitatie Waalre Noord

Voor de gemeente Waalre beheert Metafoor een aantal grondexploitaties. De grootste gemeentelijke gebiedsontwikkeling in Waalre is Waalre Noord.Waalre Noord is de naam van de n…

Bekijk project