Skip to main content

Risicomanagement

Project- en procesmanagement

Risicomanagement

Risicomanagement

Beheersen van risico’s is een belangrijk onderdeel voor het slagen van uw project. Risicomanagement voor projecten richt zich vooral op het identificeren van bedreigingen. Ten aanzien van de doelstellingen  en uitgangspunten  moeten de risico’s geïdentificeerd en beoordeeld worden. Risicomanagement is daarmee nauw verbonden met project- en proces management.

Risicomanagement een continue proces

Risicomanagement is een cyclisch proces dat gedurende de voortgang van het project constant opnieuw doorlopen wordt. Het proces bestaat uit meerdere stappen; analyses uitvoeren, beheersmaatregelen vaststellen, implementatie maatregelen en evaluatie. In de praktijk ontstaan vaak gedurende het project nieuwe risico’s. Waar nieuwe risico’s waargenomen worden start direct de cyclus.

Behalve deze cyclus is ook het rapporteren aan de (interne) opdrachtgever van essentieel belang. De risico’s en voortgang van de beheersmaatregelen worden periodiek besproken in het projectoverleg.

Samenwerking met de professionals van uw organisatie is een belangrijke pilaar waar ons risicomanagement op rust. Het is namelijk van belang de risico’s en beheersmaatregelen ook door de organisatie heen bekend te maken en te implementeren.

Grexmanager demo aanvragen

RisManager, software voor uw risicomanagement

RisManager is een door Metafoor ontwikkelde tool voor het inventariseren, analyseren, beheersen en presenteren van al uw projectrisico’s.

In RisManager kunt u risico’s eenvoudig identificeren en kwantificeren. Naar de verwachte financiële omvang worden ze onderverdeeld in een risicoklasse en uitgezet in een RiskMap. Dit biedt u direct overzicht op waar zich de meeste risico’s zich bevinden en hoe groot de aanwezige risico’s zijn.

Beleidskeuzes die zijn gemaakt met betrekking tot risicobeheersing kunt u makkelijk zelf invoeren, waarna deze meegenomen worden in het model.

U kunt gemakkelijk een Monte Carlo-analyse uitvoeren van uw risico’s. In deze analyse wordt het verloop van uw project vele malen gesimuleerd, waarmee u inzicht krijgt in de financiële invloed van de risico’s op het project.

De gevoeligheidsanalyse in RisManager laat zien hoe gevoelig het resultaat van uw (grond)exploitatie is voor één bepaald risico.

Met één druk op de knop ziet u hoe u risico’s hebt gewaardeerd en behandeld. De rapportages geven direct inzicht in de omvang van de aanwezige risico’s en of deze voldoende worden afgedekt. Specifiek voor gemeenten zijn rapportages van de risicoanalyses en beheersmaatregelen eenvoudig te integreren met jaarrekening en programmabegroting.

Hoe kunnen we u van dienst zijn?

Neem contact met ons op

Project- en procesmanagement

Bijbehorende projecten

6 Weesper Straatjes

De gemeente Weesp had in de aanloop naar de crisis in de vastgoedsector een samenwerkingsovereenkomst met een ontwikkelcombinatie gesloten. Het betrof de ontwikkeling van geme…

Bekijk project

Exploitatieplan Groot Rijnwijk

Groot Rijnwijk is een herstructeringsopgave, gelegen dichtbij het stadscentrum van Arnhem. Het betreft een binnenstedelijk gebied met deels bedrijvigheid en deels woningbouw….

Bekijk project

Gemeente Eindhoven, herontwikkeling NRE-terrein

De gemeente Eindhoven transformeert samen met private partners en (toekomstige) bewoners het voormalige energiecomplex (gasfabriek, kolencentrale, zuiveringshuis) aan de rand…

Bekijk project

SADC

Metafoor geeft hoogwaardig planeconomisch advies voor de ontwikkeling van alle bedrijventerreinen rondom Schiphol waar SADC bij betrokken is. Planeconomische advisering bestaa…

Bekijk project

Exploitatieplan Schuytgraaf Arnhem

Schuytgraaf is de grote uitbreidingswijk van Arnhem, waar de realisatie van ruim 6.500 woningen mogelijk wordt gemaakt. De wijk is gelegen ten zuiden van de Rijn en aan de wes…

Bekijk project

Woningbouwimpuls, Metropoolregio Amsterdam

Om een boost te geven aan de langjarige bouwproductie en het inlopen van het woningtekort in met name schaarsteregio’s in heel Nederland heeft het ministerie van Binnenlandse…

Bekijk project

Uitbreiding Campus Diemen Zuid

Het project “Uitbreiding Campus Diemen Zuid” is één van de ontwikkelingen in het transformatiegebied Bergwijkpark, en is ontstaan vanuit het succes van de Campus, dat inmiddel…

Bekijk project

Grondexploitatie Waalre Noord

Voor de gemeente Waalre beheert Metafoor een aantal grondexploitaties. De grootste gemeentelijke gebiedsontwikkeling in Waalre is Waalre Noord.Waalre Noord is de naam van de n…

Bekijk project