Skip to main content

Exploitatieplan

Planeconomie

Exploitatieplan

Exploitatieplan

Wanneer kostenverhaal niet verzekerd is via een anterieure overeenkomst dient een exploitatieplan te worden vastgesteld. Een exploitatieplan bestaat uit een exploitatie-opzet en uit locatie-eisen als de gemeente dat nodig vindt.

Met een exploitatieplan worden grondexploitatiekosten verhaald op ontwikkelende partijen in het plangebied. Het vaststellen van een exploitatieplan is voor gemeenten verplicht (artikel 6.12 lid. 2 sub a Wro) wanneer o.a. het verhalen van dergelijke kosten niet is verzekerd.

Een exploitatieplan is een publiekrechtelijke figuur wat betekent dat het plan met de nodige zorgvuldigheid en onderbouwing tot stand moet komen. Dat is onze adviseurs op het lijf geschreven!

De planeconomen en juristen van Metafoor stellen (schaduw) exploitatieplannen voor u op of adviseren u daarbij. Ook kunnen zij optreden wanneer onderhandelingen tussen de gemeente en ontwikkelende partijen worden gevoerd. Zij kunnen helpen bij het indienen van zienswijzen tegen een ontwerp exploitatieplan of bij het beantwoorden van ingediende zienswijzen.

Tegen een vastgesteld exploitatieplan kan een beroep worden ingediend. Onze specialisten hebben ervaring met het indienen van beroepen en het begeleiden van gemeenten bij beroepsprocedures.

Locatie-eisen

In een exploitatieplan kunnen regels worden opgenomen over de werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het exploitatiegebied, de aanleg van nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte.

Verder kunnen er regels worden gesteld over de fasering in deelgebieden en de koppelingen tussen zulke onderdelen. Bepalingen over sociale woningbouw of particulier opdrachtgeverschap zijn eveneens mogelijk. Het opnemen van zulke regels wordt ook wel samengevat onder de noemer ‘locatie-eisen’.

Metafoor ondersteunt gemeenten bij het opstellen van locatie-eisen en de onderbouwing ervan. Ze wijzen erop dat de gemeente met zulke regels kan sturen op de wijze van ontwikkeling, maar dat het ook de flexibiliteit kan verminderen.

Hoe kunnen we u van dienst zijn?

Neem contact met ons op

Planeconomie

Bijbehorende projecten

6 Weesper Straatjes

De gemeente Weesp had in de aanloop naar de crisis in de vastgoedsector een samenwerkingsovereenkomst met een ontwikkelcombinatie gesloten. Het betrof de ontwikkeling van geme…

Bekijk project

Exploitatieplan Groot Rijnwijk

Groot Rijnwijk is een herstructeringsopgave, gelegen dichtbij het stadscentrum van Arnhem. Het betreft een binnenstedelijk gebied met deels bedrijvigheid en deels woningbouw….

Bekijk project

Gemeente Eindhoven, herontwikkeling NRE-terrein

De gemeente Eindhoven transformeert samen met private partners en (toekomstige) bewoners het voormalige energiecomplex (gasfabriek, kolencentrale, zuiveringshuis) aan de rand…

Bekijk project

SADC

Metafoor geeft hoogwaardig planeconomisch advies voor de ontwikkeling van alle bedrijventerreinen rondom Schiphol waar SADC bij betrokken is. Planeconomische advisering bestaa…

Bekijk project

Exploitatieplan Schuytgraaf Arnhem

Schuytgraaf is de grote uitbreidingswijk van Arnhem, waar de realisatie van ruim 6.500 woningen mogelijk wordt gemaakt. De wijk is gelegen ten zuiden van de Rijn en aan de wes…

Bekijk project

Woningbouwimpuls, Metropoolregio Amsterdam

Om een boost te geven aan de langjarige bouwproductie en het inlopen van het woningtekort in met name schaarsteregio’s in heel Nederland heeft het ministerie van Binnenlandse…

Bekijk project

Uitbreiding Campus Diemen Zuid

Het project “Uitbreiding Campus Diemen Zuid” is één van de ontwikkelingen in het transformatiegebied Bergwijkpark, en is ontstaan vanuit het succes van de Campus, dat inmiddel…

Bekijk project

Grondexploitatie Waalre Noord

Voor de gemeente Waalre beheert Metafoor een aantal grondexploitaties. De grootste gemeentelijke gebiedsontwikkeling in Waalre is Waalre Noord.Waalre Noord is de naam van de n…

Bekijk project