Skip to main content

Planologische procedures

Publiekrechtelijk advies

Planologische procedures

Planologische procedures

Plant u een grootschalige gebiedsontwikkeling of locatieontwikkeling middels sloop-nieuwbouw of transformatie? Of gaat u misschien uw bestaande gebouw optoppen?

Een project kan meestal niet worden gerealiseerd zonder een aanpassing van het planologische kader. Wanneer een bouwplan of het toekomstig gebruik van een perceel niet in overeenstemming is met de mogelijkheden van het bestemmingsplan, is het nodig het bestemmingsplan te herzien of een afwijkingsbesluit te nemen. Er zal een planologische procedure nodig zijn. 

Welke planologische procedure er gevolgd moet worden hangt van diverse factoren af. Zo is het van belang wat de omvang van het plan is en op welke termijn een project of bouwplan gerealiseerd moet zijn. Bij omvangrijke plannen en projecten is het verstandig een procedurele analyse te doen, zodat inzichtelijk wordt welke procedures er lopen en opgestart moeten worden. Vooral inzicht in op welk moment in de tijd een ontwikkelingsproces en een procedure (formeel) opgestart moeten worden is voor bijvoorbeeld vastgoedontwikkeling van belang. Planologische procedures zijn vaak lange trajecten die zorgvuldig gepland moeten worden om te zorgen dat tijdig de volgende stappen in het proces genomen kunnen worden. Door bezwaar en beroep kunnen projecten immers vertraging op lopen.

De adviseurs en juristen van Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling zijn zeer ervaren in het begeleiden van planologische procedures en het ondersteunen van projectontwikkelaars, particulieren en gemeenten bij ruimtelijke ordening vraagstukken. Daarbij stellen wij bijvoorbeeld een bestemmingsplan of Ruimtelijke Onderbouwing voor u op. Tevens kunnen wij u van dienst zijn bij een eventuele rechtsgang. Aan de andere kant kunnen wij u ondersteunen bij een zienswijze naar de gemeente of het instellen van beroep bij een rechtbank of de Raad van State (afhankelijk van de planologische procedure).

Bij grotere projecten, die dan worden gezien als een nieuwe stedelijke ontwikkeling, komt veelal de ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’ om de hoek kijken. In het kader van die ladder dient de ‘nut en noodzaak’ van een plan of project te worden onderbouwd. De ladder voor duurzame verstedelijking is vastgelegd in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). In de regelgeving is onder meer voorgeschreven dat de behoefte aan een functie, bij een nieuwe stedelijke ontwikkeling, dient te worden aangetoond.

In het kader van een goede ruimtelijke ordening of onderbouwing betrekken wij de ladder voor duurzame verstedelijking bij een planologische procedure. Eventueel laten wij onderzoek verrichten naar de actuele (regionale) behoefte aan een functie, ten behoeve van een bestemmingsplan of afwijkingsprocedure (omgevingsvergunning).

Hoe kunnen we u van dienst zijn?

Neem contact met ons op

Publiekrechtelijk advies

Bijbehorende projecten

6 Weesper Straatjes

De gemeente Weesp had in de aanloop naar de crisis in de vastgoedsector een samenwerkingsovereenkomst met een ontwikkelcombinatie gesloten. Het betrof de ontwikkeling van geme…

Bekijk project

Exploitatieplan Groot Rijnwijk

Groot Rijnwijk is een herstructeringsopgave, gelegen dichtbij het stadscentrum van Arnhem. Het betreft een binnenstedelijk gebied met deels bedrijvigheid en deels woningbouw….

Bekijk project

Gemeente Eindhoven, herontwikkeling NRE-terrein

De gemeente Eindhoven transformeert samen met private partners en (toekomstige) bewoners het voormalige energiecomplex (gasfabriek, kolencentrale, zuiveringshuis) aan de rand…

Bekijk project

SADC

Metafoor geeft hoogwaardig planeconomisch advies voor de ontwikkeling van alle bedrijventerreinen rondom Schiphol waar SADC bij betrokken is. Planeconomische advisering bestaa…

Bekijk project

Exploitatieplan Schuytgraaf Arnhem

Schuytgraaf is de grote uitbreidingswijk van Arnhem, waar de realisatie van ruim 6.500 woningen mogelijk wordt gemaakt. De wijk is gelegen ten zuiden van de Rijn en aan de wes…

Bekijk project

Woningbouwimpuls, Metropoolregio Amsterdam

Om een boost te geven aan de langjarige bouwproductie en het inlopen van het woningtekort in met name schaarsteregio’s in heel Nederland heeft het ministerie van Binnenlandse…

Bekijk project

Uitbreiding Campus Diemen Zuid

Het project “Uitbreiding Campus Diemen Zuid” is één van de ontwikkelingen in het transformatiegebied Bergwijkpark, en is ontstaan vanuit het succes van de Campus, dat inmiddel…

Bekijk project

Grondexploitatie Waalre Noord

Voor de gemeente Waalre beheert Metafoor een aantal grondexploitaties. De grootste gemeentelijke gebiedsontwikkeling in Waalre is Waalre Noord.Waalre Noord is de naam van de n…

Bekijk project