PLANOLOGISCHE PROCEDURES

Een project kan vaak niet worden gerealiseerd zonder een aanpassing van het planologische kader. Wanneer een bouwplan of het toekomstig gebruik van een perceel niet in overeenstemming is met de mogelijkheden van het bestemmingsplan, is het nodig het bestemmingsplan te herzien of een afwijkingsbesluit te nemen. Er zal een planologische procedure nodig zijn.

Welke planologische procedure er gevolgd moet worden hangt van diverse factoren af. Zo is het van belang wat de omvang van het plan is en op welke termijn een project of bouwplan gerealiseerd moet zijn. Bij omvangrijke plannen en projecten is het verstandig een procedurele analyse te doen, zodat inzichtelijk wordt welke procedures er lopen en opgestart moeten worden. Vooral inzicht in op welk moment in de tijd een ontwikkelingsproces en een procedure (formeel) opgestart moeten worden is voor bijvoorbeeld vastgoedontwikkeling van belang. De planologische procedures zijn vaak lange trajecten die zorgvuldig gepland moeten worden om te zorgen dat tijdig de volgende stappen in het proces genomen kunnen worden. Door bezwaar en beroep kunnen projecten vertraging op lopen.

De adviseurs en juristen van Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling zijn zeer ervaren in het begeleiden van planologische procedures en het ondersteunen van projectontwikkelaars, particulieren en gemeenten bij ruimtelijke ordening vraagstukken. Daarbij stellen wij bijvoorbeeld een bestemmingsplan of Ruimtelijke Onderbouwing voor u op. Tevens kunnen wij u van dienst zijn bij een eventuele rechtsgang. Aan de andere kant kunnen wij u ondersteunen bij een zienswijze naar de gemeente of het instellen van beroep bij een rechtbank of de Raad van State (afhankelijk van de planologische procedure).

Bij grotere projecten, die dan worden gezien als een nieuwe stedelijke ontwikkeling, komt veelal de ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’ om de hoek kijken. In het kader van die ladder dient de ‘nut en noodzaak’ van een plan of project te worden onderbouwd. De ladder voor duurzame verstedelijking is vastgelegd in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). In de regelgeving is onder meer voorgeschreven dat de behoefte aan een functie, bij een nieuwe stedelijke ontwikkeling, dient te worden aangetoond.

In het kader van een goede ruimtelijke ordening of onderbouwing betrekken wij de ladder voor duurzame verstedelijking bij een planologische procedure. Eventueel laten wij onderzoek verrichten naar de actuele (regionale) behoefte aan een functie, ten behoeve van een bestemmingsplan of afwijkingsprocedure (omgevingsvergunning).

Meer informatie over Planologische procedures

Projecten

Klik hier voor alle projecten over privaat juridisch advies.

Contact

Wilt u meer informatie over hoe Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling u van dienst kan zijn, neem dan contact op via het contactformulier, mail naar info@metafoor.nl of bel naar telefoonnummer (036)5300211.

Bent u op zoek naar een adviseur voor uw volgende project?