Skip to main content

Binnenstedelijke herontwikkeling

Project- en procesmanagement

Binnenstedelijke herontwikkeling

Binnenstedelijke herontwikkeling

Iedere stad, dorp of gemeenschap wil graag een herkenbaar centrum waar inwoners en/of bezoekers boodschappen doen, winkelen, elkaar ontmoeten en/of evenementen bezoeken. Tal van aanleidingen kunnen de reden zijn dat een dorpscentrum of een stadshart (of een gedeelte daarvan) niet (meer) naar wens functioneert en aanleiding geeft tot herontwikkeling.

Naast de revitalisatie van centrumlocaties vormen ook de herontwikkeling van voormalige fabrieken, kantoren en culture gebouwen of locaties een optie om de stedelijke structuur te versterken.

Binnenstedelijke herontwikkelingen omvatten vaak complexe vraagstukken door een veelheid aan functies, partijen en belangen. Aangevuld met  complexe verwerving, milieuproblemen en het herbestemmen van beeldbepalende leegstaande panden, maken het noodzakelijk om het proces vanuit een duidelijke gebiedsvisie te organiseren.

Binnenstedelijke herontwikkeling, de sleutel tot succes

De sleutel tot succes vormt het vroegtijdig inventariseren en bundelen van plaatselijke krachten en ambities. Vanuit die basis kunnen via realistische randvoorwaarden en daadkrachtige partijen een gezamenlijke visie worden ontwikkeld. Om de haalbaarheid van deze plannen te waarborgen kan Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling, naast de processturing, in iedere fase specialisten inzetten die meedenken en ambities en randvoorwaarden toetsen op haalbaarheid en afspraken bindend juridisch vastleggen.

Hoe kunnen we u van dienst zijn?

Neem contact met ons op

Project- en procesmanagement

Bijbehorende projecten

6 Weesper Straatjes

De gemeente Weesp had in de aanloop naar de crisis in de vastgoedsector een samenwerkingsovereenkomst met een ontwikkelcombinatie gesloten. Het betrof de ontwikkeling van geme…

Bekijk project

Exploitatieplan Groot Rijnwijk

Groot Rijnwijk is een herstructeringsopgave, gelegen dichtbij het stadscentrum van Arnhem. Het betreft een binnenstedelijk gebied met deels bedrijvigheid en deels woningbouw….

Bekijk project

Gemeente Eindhoven, herontwikkeling NRE-terrein

De gemeente Eindhoven transformeert samen met private partners en (toekomstige) bewoners het voormalige energiecomplex (gasfabriek, kolencentrale, zuiveringshuis) aan de rand…

Bekijk project

SADC

Metafoor geeft hoogwaardig planeconomisch advies voor de ontwikkeling van alle bedrijventerreinen rondom Schiphol waar SADC bij betrokken is. Planeconomische advisering bestaa…

Bekijk project

Exploitatieplan Schuytgraaf Arnhem

Schuytgraaf is de grote uitbreidingswijk van Arnhem, waar de realisatie van ruim 6.500 woningen mogelijk wordt gemaakt. De wijk is gelegen ten zuiden van de Rijn en aan de wes…

Bekijk project

Woningbouwimpuls, Metropoolregio Amsterdam

Om een boost te geven aan de langjarige bouwproductie en het inlopen van het woningtekort in met name schaarsteregio’s in heel Nederland heeft het ministerie van Binnenlandse…

Bekijk project

Uitbreiding Campus Diemen Zuid

Het project “Uitbreiding Campus Diemen Zuid” is één van de ontwikkelingen in het transformatiegebied Bergwijkpark, en is ontstaan vanuit het succes van de Campus, dat inmiddel…

Bekijk project

Grondexploitatie Waalre Noord

Voor de gemeente Waalre beheert Metafoor een aantal grondexploitaties. De grootste gemeentelijke gebiedsontwikkeling in Waalre is Waalre Noord.Waalre Noord is de naam van de n…

Bekijk project