Skip to main content

Projectmanagement

Project- en procesmanagement

Projectmanagement

Projectmanagement

Een project binnen de fysieke leefomgeving wordt in steeds hogere mate complex en dynamisch. Dat neemt toe door het aantal betrokken partijen en vanwege de terugtrekkende rol van de  overheid, die het initiatief overlaat aan marktpartijen en maatschappelijke partners. Door de snelle ontwikkeling rond duurzaamheid en nieuwe woonconcepten neemt de complexiteit ook toe en is het up to date houden van de kennis noodzakelijk.

Projectmanagement is multidisciplinair

Als een regisseur is hij /zij verantwoordelijk voor de juiste rolduiding van alle betrokken partijen. Vanuit die rolbewustheid kunnen op het juiste moment de diverse, soms strijdig lijkende zaken, worden samengebracht. Zo zijn al veel lastige projecten tot een mooie oplossing gebracht. Naast de processturing van de projectorganisatie is ook de bestuurlijke rapportage en informatie een belangrijk onderdeel van de taken van de projectmanager.

De projectmanager kan allerlei modellen en methoden inzetten om het project in de goede banen te leiden. Voorbeelden daarvan zijn de projectbeheersapecten  Geld Risico Organisatie Tijd Informatie en Communicatie (GROTIC) en de projectmanagementmethoden PRINCE en Projectmatig creëren.

Zachte kant van het projectmanagement

Ondanks de modellen en methoden die onze projectmanagers kunnen inzetten wordt ook de zachte kant van het project steeds belangrijker. Op tijd en binnen budget een project realiseren  is de primaire doelstelling en  daarvoor zijn natuurlijk leiderschap en sociale vaardigheden essentieel. De zachte kant van de projectmanager is net zo belangrijk als de gedegen methodologie en tools die worden gebruikt. Empathie is een belangrijke zachte vaardigheid, en een goede communicatie stijl is nodig om tegenstellingen te overbruggen en de neuzen in dezelfde richting te krijgen.

Het succesvol organiseren, voorbereiden, plannen, uitvoeren en afronden van projecten op het gebied van ruimtelijke ordening zit onze projectmanagers in het bloed. Uw project is ons project, van begin tot eind.

Hoe kunnen we u van dienst zijn?

Neem contact met ons op

Project- en procesmanagement

Bijbehorende projecten

6 Weesper Straatjes

De gemeente Weesp had in de aanloop naar de crisis in de vastgoedsector een samenwerkingsovereenkomst met een ontwikkelcombinatie gesloten. Het betrof de ontwikkeling van geme…

Bekijk project

Exploitatieplan Groot Rijnwijk

Groot Rijnwijk is een herstructeringsopgave, gelegen dichtbij het stadscentrum van Arnhem. Het betreft een binnenstedelijk gebied met deels bedrijvigheid en deels woningbouw….

Bekijk project

Gemeente Eindhoven, herontwikkeling NRE-terrein

De gemeente Eindhoven transformeert samen met private partners en (toekomstige) bewoners het voormalige energiecomplex (gasfabriek, kolencentrale, zuiveringshuis) aan de rand…

Bekijk project

SADC

Metafoor geeft hoogwaardig planeconomisch advies voor de ontwikkeling van alle bedrijventerreinen rondom Schiphol waar SADC bij betrokken is. Planeconomische advisering bestaa…

Bekijk project

Exploitatieplan Schuytgraaf Arnhem

Schuytgraaf is de grote uitbreidingswijk van Arnhem, waar de realisatie van ruim 6.500 woningen mogelijk wordt gemaakt. De wijk is gelegen ten zuiden van de Rijn en aan de wes…

Bekijk project

Woningbouwimpuls, Metropoolregio Amsterdam

Om een boost te geven aan de langjarige bouwproductie en het inlopen van het woningtekort in met name schaarsteregio’s in heel Nederland heeft het ministerie van Binnenlandse…

Bekijk project

Uitbreiding Campus Diemen Zuid

Het project “Uitbreiding Campus Diemen Zuid” is één van de ontwikkelingen in het transformatiegebied Bergwijkpark, en is ontstaan vanuit het succes van de Campus, dat inmiddel…

Bekijk project

Grondexploitatie Waalre Noord

Voor de gemeente Waalre beheert Metafoor een aantal grondexploitaties. De grootste gemeentelijke gebiedsontwikkeling in Waalre is Waalre Noord.Waalre Noord is de naam van de n…

Bekijk project