Skip to main content

PPS

Ruimtelijk juridisch advies

PPS

Publieke-private samenwerking (PPS)

Er zijn verschillende redenen om te kiezen voor een samenwerking met marktpartijen. Zij hebben kennis van de markt en zijn kundig op het vlak van gebiedsontwikkeling.

Marktpartijen kunnen als samenwerkingspartner de risico’s van de ontwikkeling delen. Afhankelijk van de positie die u en de marktpartijen innemen, zijn keuzes nodig over de manier van samenwerking (en even belangrijk: de wijze van afscheid nemen), de risico’s, het zeggenschap en de financiering.

Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling begeleidt het proces en de onderhandelingen met beoogde partners, zowel ten behoeve van het juridische als het financiële gedeelte. Afhankelijk van de beoogde planontwikkeling en de grondposities van partijen stellen onze juristen daartoe de benodigde overeenkomsten op. Hierbij kan gedacht worden aan een:

  • bouwclaimovereenkomst
  • concessieovereenkomst
  • samenwerkingsovereenkomst
  • realisatieovereenkomst
  • het inrichten van een gemeenschappelijke exploitatiemaatschappij.

Ook het hanteren van een exploitatieovereenkomst behoort tot de mogelijkheden, waarbij wij met u de situatie koppelen aan de Grondexploitatiewet.

Zelfs een analyse (zowel juridisch als financieel) van het kostenverhaal is mogelijk om uw positie te bepalen. U kunt Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling ook benaderen voor een second opinion op al uw overeenkomsten.

Hoe kunnen we u van dienst zijn?

Neem contact met ons op

Ruimtelijk juridisch advies

Bijbehorende projecten

6 Weesper Straatjes

De gemeente Weesp had in de aanloop naar de crisis in de vastgoedsector een samenwerkingsovereenkomst met een ontwikkelcombinatie gesloten. Het betrof de ontwikkeling van geme…

Bekijk project

Exploitatieplan Groot Rijnwijk

Groot Rijnwijk is een herstructeringsopgave, gelegen dichtbij het stadscentrum van Arnhem. Het betreft een binnenstedelijk gebied met deels bedrijvigheid en deels woningbouw….

Bekijk project

Gemeente Eindhoven, herontwikkeling NRE-terrein

De gemeente Eindhoven transformeert samen met private partners en (toekomstige) bewoners het voormalige energiecomplex (gasfabriek, kolencentrale, zuiveringshuis) aan de rand…

Bekijk project

SADC

Metafoor geeft hoogwaardig planeconomisch advies voor de ontwikkeling van alle bedrijventerreinen rondom Schiphol waar SADC bij betrokken is. Planeconomische advisering bestaa…

Bekijk project

Exploitatieplan Schuytgraaf Arnhem

Schuytgraaf is de grote uitbreidingswijk van Arnhem, waar de realisatie van ruim 6.500 woningen mogelijk wordt gemaakt. De wijk is gelegen ten zuiden van de Rijn en aan de wes…

Bekijk project

Woningbouwimpuls, Metropoolregio Amsterdam

Om een boost te geven aan de langjarige bouwproductie en het inlopen van het woningtekort in met name schaarsteregio’s in heel Nederland heeft het ministerie van Binnenlandse…

Bekijk project

Uitbreiding Campus Diemen Zuid

Het project “Uitbreiding Campus Diemen Zuid” is één van de ontwikkelingen in het transformatiegebied Bergwijkpark, en is ontstaan vanuit het succes van de Campus, dat inmiddel…

Bekijk project

Grondexploitatie Waalre Noord

Voor de gemeente Waalre beheert Metafoor een aantal grondexploitaties. De grootste gemeentelijke gebiedsontwikkeling in Waalre is Waalre Noord.Waalre Noord is de naam van de n…

Bekijk project