Skip to main content

Raadscursus

Raadscursus

Raadscursus

Het doel van deze raadscursus is te zorgen dat de (politieke) discussie over grondbeleid met meer inhoudelijke kennis kan worden gevoerd.

De cursus zet sterk in op het geven van overzicht over de materie. De belangrijkste onderwerpen op het gebied van grondbeleid, zoals de verschillende vormen van grondbeleid(actief, faciliterend, passief), het grondbeleids-instrumentarium, de grondexploitatie, het BBV en weerstandsvermogen en het risicomanagement zullen de revue passeren.

Het doel van de cursus is tweeledig:

Grondbeleid:

  • Het brengen van overzicht over de financiële aspecten van ruimtelijke ontwikkeling;
  • Het overdragen van basiskennis van en inzicht in grondbeleid, in ieder geval bestaande uit kennis van de werking van grondexploitaties, risicomanagement en gemeentelijke weerstandscapaciteit;

De rol van de raad zelf:

  • Door meer kennis van zaken wordt de discussie in de raad naar een hoger niveau getild, kan de controlerende rol effectiever ingevuld worden en komt de sturende rol beter uit de verf.

Na afloop van de raadscursus hebben de leden van de gemeenteraad voldoende basiskennis op het gebied van grondbeleid en grondexploitaties, zodat zij daarmee hun rol (kaders stellen, goedkeuren, toetsen en controleren) goed en adequaat kunnen invullen. De cursisten hebben overzicht over de aspecten van grondbeleid en kunnen de relevante gemeentelijke documenten begrijpend lezen (de relevante paragrafen in het jaarverslag en de begroting, de nota grondbeleid, raadsvoordrachten ten aanzien van grondexploitaties en andere relevante documenten). Met deze kennis en het verworven overzicht wordt de politieke discussie hierover op een meer inhoudelijk niveau gevoerd.

De raadscursus grondbeleid en grondexploitatie Leiden was naar onze mening interessant en zeer informatief, geen saaie PowerPoint presentatie maar een interactief proces. De docent kan ingewikkelde materie voor verschillende kennisniveaus goed uitleggen. De cursus is een aanrader voor zowel nieuwe leden als leden die langer raadslid zijn.

De cursus geeft de raadsleden een beter inzicht in de werking van het grondbeleid waardoor de controlerende en sturende rol van de raad effectiever wordt. Het is een evenwichtige mix van theorie en praktijk: met name door de keuze voor eerst een deel theorie en vervolgens een deel praktijk.

Er was actief aandacht voor lokaal beleid, o.a. door aanwezig te zijn bij een interne presentatie over de grondexploitatie en vervolgens het lokaal beleid te betrekken in de cursus, en een goede nazorg. Raadsleden die achteraf nog vragen hebben, krijgen de mogelijkheid om vragen te stellen.

Anna Marie Slink
Raadsadviseur Gemeente Leiden

Hoe kunnen we u van dienst zijn?

Neem contact met ons op

Bijbehorende projecten

6 Weesper Straatjes

De gemeente Weesp had in de aanloop naar de crisis in de vastgoedsector een samenwerkingsovereenkomst met een ontwikkelcombinatie gesloten. Het betrof de ontwikkeling van geme…

Bekijk project

Exploitatieplan Groot Rijnwijk

Groot Rijnwijk is een herstructeringsopgave, gelegen dichtbij het stadscentrum van Arnhem. Het betreft een binnenstedelijk gebied met deels bedrijvigheid en deels woningbouw….

Bekijk project

Gemeente Eindhoven, herontwikkeling NRE-terrein

De gemeente Eindhoven transformeert samen met private partners en (toekomstige) bewoners het voormalige energiecomplex (gasfabriek, kolencentrale, zuiveringshuis) aan de rand…

Bekijk project

SADC

Metafoor geeft hoogwaardig planeconomisch advies voor de ontwikkeling van alle bedrijventerreinen rondom Schiphol waar SADC bij betrokken is. Planeconomische advisering bestaa…

Bekijk project

Exploitatieplan Schuytgraaf Arnhem

Schuytgraaf is de grote uitbreidingswijk van Arnhem, waar de realisatie van ruim 6.500 woningen mogelijk wordt gemaakt. De wijk is gelegen ten zuiden van de Rijn en aan de wes…

Bekijk project

Woningbouwimpuls, Metropoolregio Amsterdam

Om een boost te geven aan de langjarige bouwproductie en het inlopen van het woningtekort in met name schaarsteregio’s in heel Nederland heeft het ministerie van Binnenlandse…

Bekijk project

Uitbreiding Campus Diemen Zuid

Het project “Uitbreiding Campus Diemen Zuid” is één van de ontwikkelingen in het transformatiegebied Bergwijkpark, en is ontstaan vanuit het succes van de Campus, dat inmiddel…

Bekijk project

Grondexploitatie Waalre Noord

Voor de gemeente Waalre beheert Metafoor een aantal grondexploitaties. De grootste gemeentelijke gebiedsontwikkeling in Waalre is Waalre Noord.Waalre Noord is de naam van de n…

Bekijk project