RAADSCURSUS

Het doel van deze raadscursus is te zorgen dat de (politieke) discussie over grondbeleid met meer inhoudelijke kennis kan worden gevoerd.

De cursus zet sterk in op het geven van overzicht over de materie. De belangrijkste onderwerpen op het gebied van grondbeleid, zoals de verschillende vormen van grondbeleid, het grondbeleids-instrumentarium, de grondexploitatie, het BBV en weerstandsvermogen en het risicomanagement zullen de revue passeren.

Het doel van de cursus is tweeledig:

  • Grondbeleid:
    • Het brengen van overzicht over de financiële aspecten van ruimtelijke ontwikkeling;
    • Het overdragen van basiskennis van en inzicht in grondbeleid, in ieder geval bestaande uit kennis van de werking van grondexploitaties, risicomanagement en gemeentelijke weerstandscapaciteit;
  • De rol van de raad zelf:
    • Door meer kennis van zaken wordt de discussie in de raad naar een hoger niveau getild, kan de controlerende rol effectiever ingevuld worden en komt de sturende rol beter uit de verf.

Na afloop van de raadscursus hebben de leden van de gemeenteraad voldoende basiskennis op het gebied van grondbeleid en grondexploitaties, zodat zij daarmee hun rol (kaders stellen, goedkeuren, toetsen en controleren) goed  en adequaat kunnen invullen. De cursisten hebben overzicht over de aspecten van grondbeleid en kunnen de relevante gemeentelijke documenten begrijpend lezen (de relevante paragrafen in het jaarverslag en de begroting, de nota grondbeleid, raadsvoordrachten ten aanzien van grondexploitaties en andere relevante documenten). Met deze kennis en het verworven overzicht wordt de politieke discussie hierover op een meer inhoudelijk niveau gevoerd.

De raadscursus grondbeleid en grondexploitatie Leiden was naar onze mening interessant en zeer informatief, geen saaie PowerPoint presentatie maar een interactief proces. De docent kan ingewikkelde materie voor verschillende kennisniveaus goed uitleggen. De cursus is een aanrader voor zowel nieuwe leden als leden die langer raadslid zijn.

De cursus geeft de raadsleden een beter inzicht in de werking van het grondbeleid waardoor de controlerende en sturende rol van de raad effectiever wordt. Het is een evenwichtige mix van theorie en praktijk: met name door de keuze voor eerst een deel theorie en vervolgens een deel praktijk.

Er was actief aandacht voor lokaal beleid, o.a. door aanwezig te zijn bij een interne presentatie over de grondexploitatie en vervolgens het lokaal beleid te betrekken in de cursus, en een goede nazorg. Raadsleden die achteraf nog vragen hebben, krijgen de mogelijkheid om vragen te stellen.

Anna Marie Slink
Raadsadviseur Gemeente Leiden

Meer informatie over Raadscursus

Projecten

Klik hier voor alle projecten over Raadscursus

Publicaties

Klik hier voor publicatie “De Kamerbrief grondbeleid en de Aanvullingswet grondeigendom”
E.J. van Baardewijk – Grondzaken in de praktijk, februari 2016, pag. 25 – 27

Klik hier voor publicatie “Kaders voor afstemming bij gebiedsontwikkeling”
E.J. van Baardewijk – Grondzaken in de praktijk, oktober 2015, pag. 9 – 11

Klik hier voor publicatie “Herverkaveling op ontwikkelingslocaties: steun voor faciliterend grondbeleid.”
E.J. van Baardewijk – Grondzaken in de praktijk, juni 2012, pag. 14 – 16

Contact

Wilt u meer informatie over hoe Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling u van dienst kan zijn, neem dan contact op via het contactformulier, mail naar info@metafoor.nl of bel naar telefoonnummer (036)5300211.

Wilt u meer informatie over wat wij voor u kunnen betekenen voor een raadscursus?