Skip to main content

Zienswijzen, bezwaar, beroep en verweer

Publiekrechtelijk advies

Zienswijzen, bezwaar, beroep en verweer

Zienswijzen, bezwaar, beroep en verweer

In bijna iedere gebieds- of locatie ontwikkeling vinden omgeving en/of belanghebbenden wat van de voorgenomen ontwikkeling. Zienswijzen, bezwaren of beroep kunnen het resultaat van uw project sterk beïnvloeden. Allicht stuurt u hierop door actief participatie – in lijn met de toekomstige Omgevingswet – met de omgeving te organiseren of is het project bottum-up tot stand gekomen en is vaststelling van het (gewijzigde) bestemmingsplan überhaupt geen probleem. 

Of u nu een gemeente, projectontwikkelaar of particulier bent, Metafoor kan u voorzien van advies bij het beantwoorden of indienen van zienswijzen, bezwaarschriften en/of beroepschriften. Onze juristen kunnen bijvoorbeeld voor gemeenten een ‘reactienota zienswijzen’ opstellen of beoordelen. 

Voor particulieren en bedrijven kan Metafoor zienswijzenbrieven, bezwaarschriften en/of beroepschriften opstellen. Tevens kunnen onze juristen voor u verweerschriften opstellen of u over verweer adviseren (bij verweer tegen bezwaar of beroep).

Bij zienswijzen en bezwaar bij planologische procedures kunnen we ook onze expertise op het gebied van planschade betrekken. Ook kunnen onze juristen u ondersteunen in de bezwaar- en beroepsfase van een planschadeprocedure.

Hoe kunnen we u van dienst zijn?

Neem contact met ons op

Publiekrechtelijk advies

Bijbehorende projecten

6 Weesper Straatjes

De gemeente Weesp had in de aanloop naar de crisis in de vastgoedsector een samenwerkingsovereenkomst met een ontwikkelcombinatie gesloten. Het betrof de ontwikkeling van geme…

Bekijk project

Exploitatieplan Groot Rijnwijk

Groot Rijnwijk is een herstructeringsopgave, gelegen dichtbij het stadscentrum van Arnhem. Het betreft een binnenstedelijk gebied met deels bedrijvigheid en deels woningbouw….

Bekijk project

Gemeente Eindhoven, herontwikkeling NRE-terrein

De gemeente Eindhoven transformeert samen met private partners en (toekomstige) bewoners het voormalige energiecomplex (gasfabriek, kolencentrale, zuiveringshuis) aan de rand…

Bekijk project

SADC

Metafoor geeft hoogwaardig planeconomisch advies voor de ontwikkeling van alle bedrijventerreinen rondom Schiphol waar SADC bij betrokken is. Planeconomische advisering bestaa…

Bekijk project

Exploitatieplan Schuytgraaf Arnhem

Schuytgraaf is de grote uitbreidingswijk van Arnhem, waar de realisatie van ruim 6.500 woningen mogelijk wordt gemaakt. De wijk is gelegen ten zuiden van de Rijn en aan de wes…

Bekijk project

Woningbouwimpuls, Metropoolregio Amsterdam

Om een boost te geven aan de langjarige bouwproductie en het inlopen van het woningtekort in met name schaarsteregio’s in heel Nederland heeft het ministerie van Binnenlandse…

Bekijk project

Uitbreiding Campus Diemen Zuid

Het project “Uitbreiding Campus Diemen Zuid” is één van de ontwikkelingen in het transformatiegebied Bergwijkpark, en is ontstaan vanuit het succes van de Campus, dat inmiddel…

Bekijk project

Grondexploitatie Waalre Noord

Voor de gemeente Waalre beheert Metafoor een aantal grondexploitaties. De grootste gemeentelijke gebiedsontwikkeling in Waalre is Waalre Noord.Waalre Noord is de naam van de n…

Bekijk project