ZIENSWIJZEN, BEZWAAR, BEROEP EN VERWEER

Bij bijvoorbeeld bestemmingsplannen en afwijkingen van bestemmingsplannen kan sprake zijn van zienswijzen, bezwaar en/of beroep. Of u nu een gemeente, projectontwikkelaar of particulier bent, Metafoor kan u voorzien van advies bij het beantwoorden of indienen van zienswijzen, bezwaarschriften en/of beroepschriften. Onze juristen kunnen bijvoorbeeld voor gemeenten een ‘reactienota zienswijzen’ opstellen of beoordelen. Voor particulieren en bedrijven kan Metafoor zienswijzenbrieven, bezwaarschriften en/of beroepschriften opstellen. Tevens kunnen onze juristen voor u verweerschriften opstellen of u over verweer adviseren (bij verweer tegen bezwaar of beroep).

Bij zienswijzen en bezwaar bij planologische procedures kunnen we ook onze expertise op het gebied van planschade betrekken. Ook kunnen onze juristen u ondersteunen in de bezwaar- en beroepsfase van een planschadeprocedure.

Meer informatie over Zienswijzen, bezwaar, beroep en verweer

Projecten

Klik hier voor alle projecten over publiek juridisch advies.

Publicaties

Klik hier voor publicatie “Gemeentelijke Coördinatieregeling in de Wro. Onbekend maakt onbemind”
Mr. H. van der Noord op www.omgevingswet.nl (publicatiedatum: 03-04-2013)

Contact

Wilt u meer informatie over hoe Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling u van dienst kan zijn, neem dan contact op via het contactformulier, mail naar info@metafoor.nl of bel naar telefoonnummer (036)5300211.

Bent u op zoek naar een adviseur voor uw volgende project?