Skip to main content

Omgevingsvisie

Ruimtelijk juridisch advies

Omgevingsvisie

Omgevingsvisie

De omgevingsvisie vormt een onderdeel van de Omgevingswet. In de omgevingsvisie worden de lange termijn doelen bepaald omtrent de fysieke leefomgeving. Het is een verplicht onderdeel van de Omgevingswet dat door een gemeente moet worden opgesteld.

Verschillende bestuursorganen als het rijk, de provincie en de gemeente kunnen een omgevingsvisie opstellen. Zij hoeven elkaars visie niet over te nemen. Er hoeft dus niet per se overlap te zijn met de omgevingsvisie van een gemeente en die van het rijk. Bovendien is de omgevingsvisie vormvrij. Dat betekent dat een bestuursorgaan zelf invulling mag geven hoe de visie eruitziet. De enige voorwaarde is dat de omgevingsvisie publiekelijk beschikbaar en inzichtelijk moet zijn.

In de omgevingsvisie komen onderwerpen aan bod die te maken hebben met het milieu, ruimtelijke ordening en natuur. Het is belangrijk dat de belangen van verschillende stakeholders worden meegenomen in de omgevingsvisie. Bijvoorbeeld de inbreng van de inwoners en bedrijven van een gemeente. Daarmee geeft de omgevingsvisie kaders en richtlijnen voor toekomstige projecten en ontwikkelingen.

De omgevingsvisie wordt voor de lange termijn opgesteld, maar kan tussentijds worden geactualiseerd als er bijvoorbeeld nieuwe ontwikkelingen zijn binnen een gemeente. Heeft u hulp of advies nodig bij het opstellen van een omgevingsvisie? Metafoor heeft ervaren ruimtelijk-juridische adviseurs in dienst die u altijd voorzien van advies op maat.

Hoe kunnen we u van dienst zijn?

Neem contact met ons op

Ruimtelijk juridisch advies

Bijbehorende projecten

6 Weesper Straatjes

De gemeente Weesp had in de aanloop naar de crisis in de vastgoedsector een samenwerkingsovereenkomst met een ontwikkelcombinatie gesloten. Het betrof de ontwikkeling van geme…

Bekijk project

Exploitatieplan Groot Rijnwijk

Groot Rijnwijk is een herstructeringsopgave, gelegen dichtbij het stadscentrum van Arnhem. Het betreft een binnenstedelijk gebied met deels bedrijvigheid en deels woningbouw….

Bekijk project

Gemeente Eindhoven, herontwikkeling NRE-terrein

De gemeente Eindhoven transformeert samen met private partners en (toekomstige) bewoners het voormalige energiecomplex (gasfabriek, kolencentrale, zuiveringshuis) aan de rand…

Bekijk project

SADC

Metafoor geeft hoogwaardig planeconomisch advies voor de ontwikkeling van alle bedrijventerreinen rondom Schiphol waar SADC bij betrokken is. Planeconomische advisering bestaa…

Bekijk project

Exploitatieplan Schuytgraaf Arnhem

Schuytgraaf is de grote uitbreidingswijk van Arnhem, waar de realisatie van ruim 6.500 woningen mogelijk wordt gemaakt. De wijk is gelegen ten zuiden van de Rijn en aan de wes…

Bekijk project

Woningbouwimpuls, Metropoolregio Amsterdam

Om een boost te geven aan de langjarige bouwproductie en het inlopen van het woningtekort in met name schaarsteregio’s in heel Nederland heeft het ministerie van Binnenlandse…

Bekijk project

Uitbreiding Campus Diemen Zuid

Het project “Uitbreiding Campus Diemen Zuid” is één van de ontwikkelingen in het transformatiegebied Bergwijkpark, en is ontstaan vanuit het succes van de Campus, dat inmiddel…

Bekijk project

Grondexploitatie Waalre Noord

Voor de gemeente Waalre beheert Metafoor een aantal grondexploitaties. De grootste gemeentelijke gebiedsontwikkeling in Waalre is Waalre Noord.Waalre Noord is de naam van de n…

Bekijk project