Skip to main content

Project

SADC

Oppervlakte

320 hectare

Categorie

Planeconomie

Klant

SADC

Locatie

Bedrijventerreinen rondom Schiphol gelegen in de gemeenten Haarlemmermeer, Haarlemmerliede, Amsterdam en Aalsmeer

Oppervlakte

320 hectare

Periode

2013-heden

De uitdaging

Metafoor geeft hoogwaardig planeconomisch advies voor de ontwikkeling van alle bedrijventerreinen rondom Schiphol waar SADC bij betrokken is. Planeconomische advisering bestaat enerzijds uit het verlenen van advies op projectniveau, zoals het actualiseren van de grondexploitaties, doorrekenen van scenario’s en opstellen van rendementsberekeningen, en anderzijds uit gebiedsoverstijgend advies, waaronder het jaarlijkse grondprijzenadvies voor alle bedrijventerrein en het jaarlijkse parameteradvies.

Projectomschrijving

De ontwikkelingen betreffen de bedrijventerreinen Schiphol Trade Park, Business Park Amsterdam Osdorp, PolanenPark, De President 1.2 en Green Park Aalsmeer. Voor deze projecten verzorgen wij de dagelijkse planeconomische advisering alsmede de jaarlijkse actualisatie van grondexploitaties. Het doorrekenen van diverse scenario’s en het uitvoeren van rendementsberekeningen vormen hiervan een integraal onderdeel. De grondexploitaties zijn ingericht in het grondexploitatiemodel van Metafoor: GrexManager.

Op projectoverstijgend niveau wordt jaarlijks een uitgebreid grondprijzenadvies voor alle bedrijventerreinen waar SADC bij betrokken is samengesteld. Dit advies omvat een uitgebreide comparatieve analyse van grondprijzen, welke analyse residueel getoetst wordt. Bij dit advies wordt ook een parameteradvies opgesteld. Tot slot zijn we als adviseur betrokken bij het opstellen van de marktvisie waarin onderbouwde uitgifteprognoses worden gedaan van het aantal m² uit te geven gebied per bedrijventerrein.

Onze klant aan het woord

Arno Jansen

CFO SADC

“Metafoor biedt SADC al geruime tijd de benodigde hoogwaardige en onafhankelijke planeconomische expertise voor onze projecten ondersteund met een goed rekenmodel. Een betrouwbare en flexibele partner.”

Planeconomie

Bijbehorende projecten

6 Weesper Straatjes

De gemeente Weesp had in de aanloop naar de crisis in de vastgoedsector een samenwerkingsovereenkomst met een ontwikkelcombinatie gesloten. Het betrof de ontwikkeling van geme…

Bekijk project

Exploitatieplan Groot Rijnwijk

Groot Rijnwijk is een herstructeringsopgave, gelegen dichtbij het stadscentrum van Arnhem. Het betreft een binnenstedelijk gebied met deels bedrijvigheid en deels woningbouw….

Bekijk project

Gemeente Eindhoven, herontwikkeling NRE-terrein

De gemeente Eindhoven transformeert samen met private partners en (toekomstige) bewoners het voormalige energiecomplex (gasfabriek, kolencentrale, zuiveringshuis) aan de rand…

Bekijk project

Exploitatieplan Schuytgraaf Arnhem

Schuytgraaf is de grote uitbreidingswijk van Arnhem, waar de realisatie van ruim 6.500 woningen mogelijk wordt gemaakt. De wijk is gelegen ten zuiden van de Rijn en aan de wes…

Bekijk project

Woningbouwimpuls, Metropoolregio Amsterdam

Om een boost te geven aan de langjarige bouwproductie en het inlopen van het woningtekort in met name schaarsteregio’s in heel Nederland heeft het ministerie van Binnenlandse…

Bekijk project

Uitbreiding Campus Diemen Zuid

Het project “Uitbreiding Campus Diemen Zuid” is één van de ontwikkelingen in het transformatiegebied Bergwijkpark, en is ontstaan vanuit het succes van de Campus, dat inmiddel…

Bekijk project

Grondexploitatie Waalre Noord

Voor de gemeente Waalre beheert Metafoor een aantal grondexploitaties. De grootste gemeentelijke gebiedsontwikkeling in Waalre is Waalre Noord.Waalre Noord is de naam van de n…

Bekijk project

Klaar voor uw project?

Onze adviseurs kunnen niet wachten