Skip to main content

Omgevingsplan

Ruimtelijk juridisch advies

Omgevingsplan

Omgevingsplan

Het omgevingsplan is onderdeel van de Omgevingswet. De Omgevingswet vervangt verschillende losse wetten en zorgt voor eenvoud van de huidige wetgeving. In het omgevingsplan staan de regels voor de fysieke leefomgeving.

De gemeente stelt een omgevingsvisie op waarin zij beschrijft hoe zij de openbare ruimte gaat inrichten. Dit gaat bijvoorbeeld over ruimtelijke ordening, klimaatadaptatie en natuur. Hoewel een gemeente zich niet hoeft te houden aan de omgevingsvisie, vormt het wel een belangrijk instrument om sturing te geven aan toekomstige ontwikkelingen. Bij de omgevingsvisie worden veel stakeholders betrokken, bijvoorbeeld bewoners, overheden en andere belanghebbende organisaties.

Het omgevingsplan is een verdere uitwerking van de omgevingsvisie. Voor elk gebied kan de gemeente door middel van de omgevingsvisie bepalen welke activiteiten wel en niet zijn toegestaan. Zo kan een bepaald gebied bijvoorbeeld worden bestemd voor wonen. Daarnaast legt de gemeente ook regels op die gemoeid zijn bij de desbetreffende activiteit.

Verder is het niet zo dat het omgevingsplan voor altijd vast staat. Het is een dynamisch document dat door de tijd heen kan worden aangepast. Dit kan wanneer er bijvoorbeeld nieuwe ontwikkelingen optreden binnen de gemeente of wanneer er andere maatschappelijke behoeften zijn.

Bij de overgang naar de omgevingswet komt eerst een tijdelijk omgevingsplan tot stand. Hierin worden de huidig bestaande regels tijdelijk samengevoegd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan regels uit de Wro. Heeft u hulp of advies nodig bij het opstellen van een omgevingsplan? Dan kunnen de ervaren adviseurs van Metafoor u helpen.

 

Hoe kunnen we u van dienst zijn?

Neem contact met ons op

Ruimtelijk juridisch advies

Bijbehorende projecten

6 Weesper Straatjes

De gemeente Weesp had in de aanloop naar de crisis in de vastgoedsector een samenwerkingsovereenkomst met een ontwikkelcombinatie gesloten. Het betrof de ontwikkeling van geme…

Bekijk project

Exploitatieplan Groot Rijnwijk

Groot Rijnwijk is een herstructeringsopgave, gelegen dichtbij het stadscentrum van Arnhem. Het betreft een binnenstedelijk gebied met deels bedrijvigheid en deels woningbouw….

Bekijk project

Gemeente Eindhoven, herontwikkeling NRE-terrein

De gemeente Eindhoven transformeert samen met private partners en (toekomstige) bewoners het voormalige energiecomplex (gasfabriek, kolencentrale, zuiveringshuis) aan de rand…

Bekijk project

SADC

Metafoor geeft hoogwaardig planeconomisch advies voor de ontwikkeling van alle bedrijventerreinen rondom Schiphol waar SADC bij betrokken is. Planeconomische advisering bestaa…

Bekijk project

Exploitatieplan Schuytgraaf Arnhem

Schuytgraaf is de grote uitbreidingswijk van Arnhem, waar de realisatie van ruim 6.500 woningen mogelijk wordt gemaakt. De wijk is gelegen ten zuiden van de Rijn en aan de wes…

Bekijk project

Woningbouwimpuls, Metropoolregio Amsterdam

Om een boost te geven aan de langjarige bouwproductie en het inlopen van het woningtekort in met name schaarsteregio’s in heel Nederland heeft het ministerie van Binnenlandse…

Bekijk project

Uitbreiding Campus Diemen Zuid

Het project “Uitbreiding Campus Diemen Zuid” is één van de ontwikkelingen in het transformatiegebied Bergwijkpark, en is ontstaan vanuit het succes van de Campus, dat inmiddel…

Bekijk project

Grondexploitatie Waalre Noord

Voor de gemeente Waalre beheert Metafoor een aantal grondexploitaties. De grootste gemeentelijke gebiedsontwikkeling in Waalre is Waalre Noord.Waalre Noord is de naam van de n…

Bekijk project