CURSUS KOSTENVERHAAL

Op deze pagina treft u ons Schema Kostenverhaal aan. Dit schema is opgesteld om inzicht in de werking van de grondexploitatieregeling van de Wro te vergroten en zo meer grip te krijgen op de complexiteit ervan. Vooral het exploitatieplan wordt vaak als complex beschouwd. Toch kan het denken vanuit een (schaduw)exploitatieplan essentieel zijn voor onderhandelingen over anterieure overeenkomsten. Met dit schema wordt duidelijk dat er op tal van onderdelen verbanden zijn tussen diverse aspecten van de toepassing van de wet. Die verbanden behoeven de nodige uitleg. Deze uitleg bieden wij u graag aan in de vorm van een in house cursus kostenverhaal bij u op locatie.

Op het Schema Kostenverhaal ziet u verschillende fases met verschillende kleuren. In elk vak staat een nummer. De kleuren en nummers worden gebruikt voor de presentatie die bij deze cursus kostenverhaal is opgesteld. Op deze manier is het schema kostenverhaal met de bijbehorende cursus opgedeeld in een aantal logische procesfasen. Hiervoor is een volgorde gehanteerd die in de praktijk ook vaak in grote lijnen aanwezig is. Dit maakt de cursus goed toepasbaar in de praktijk, en wordt overzichtelijk elke stap in het proces van kostenverhaal doorlopen. Mocht u specifieke vragen hebben over een bepaalde fase of stap in het schema, dan leggen wij die graag uit.

De cursus wordt gegeven door een ervaren adviseur uit ons kostenverhaal team, en zal ongeveer een dagdeel duren. Hierbij wordt de cursus toegespitst op de uitdagingen waar u in uw praktijk tegenaan loopt. Aan het einde van de cursus kostenverhaal is het voor u dan duidelijk hoe de grondexploitatieregeling in elkaar zit, en zal het omgaan met (schaduw)exploitatieplannen en de bijbehorende onderhandelingen over anterieure overeenkomsten een stuk minder complex zijn. Wij verzorgen de cursus zowel in-house op uw locatie alsook intern bij Metafoor. Heeft u interesse, of vragen over de cursus? Neem dan contact met Alexander Joordens via alexander.joordens@metafoor.nl of bel op 06 – 82 08 84 43.

Cursus Kostenverhaal

Meer weten over de Cursus Kostenverhaal, of direct inschrijven?