AANBESTEDEN

Aanbesteden is het proces van het gunnen van een opdracht. Het aanbestedingsrecht kan omschreven worden als het geheel van rechtsregels met betrekking tot het gedrag van overheidsopdrachtgevers rond de gunning van opdrachten. Aanbesteding is dus vooral aan de orde bij overheden. Onderdelen van het aanbestedingsrecht kunnen ook bij private opdrachtgevers (volgens jurisprudentie) onder omstandigheden van toepassing zijn. Bij aanbesteden door overheden worden in elk geval meerdere prijsopgaven gevraagd.

Aanbesteden is een middel om te komen tot een optimale prijs en/of prijskwaliteitsverhouding. Adviseurs van Metafoor kunnen u bij alle facetten van het aanbesteden (en inkopen) van dienst zijn. Het is mogelijk om de complete (Europese) aanbestedingsprocedure voor u te begeleiden, waarbij eventueel samen met professionals uit uw eigen organisatie een projectteam kan worden gevormd. Daarnaast biedt Metafoor concreet advies met betrekking tot het brede spectrum van aanbesteden. Wij geven hierbij een praktisch en uitvoerbaar advies met een duidelijke risicoanalyse. Bij aanbesteden worden door ons uiteraard de regelmatig veranderende (maar werkbare) regels in acht genomen.

Hierna volgen een aantal door Metafoor geformuleerde voorbeeldvragen die van belang bij aanbesteden:
• Europees aanbesteden of niet?
• Hoe om te gaan met overheidsopdrachten onder de drempel?
• Hoe kunnen gemeenten samen opdrachten aanbesteden?
• Mag de aanbestedingsplicht worden doorgelegd?
• Hoe kan worden voorkomen dat de aanbesteding mislukt?
• Wanneer moet aanbesteed worden en wanneer kan voor subsidie worden gekozen?
• Er is sprake van een aanbestedingsplicht, maar kan inbesteden een oplossing zijn?
• Wanneer mag een opdracht worden opgesplitst?
• Wat zijn mogelijke en goede selectie- en gunningscriteria?
• Mag een inschrijver zijn offerte nog aanvullen?
• Moet binnen de Alcateltermijn zijn gedagvaard?
• De aanbesteding is mislukt, wat nu?

Meer informatie over Aanbesteden

Projecten

Klik hier voor alle projecten over privaat juridisch advies.

Contact

Wilt u meer informatie over hoe Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling u van dienst kan zijn, neem dan contact op via het contactformulier, mail naar info@metafoor.nl of bel naar telefoonnummer (036)5300211.

Bent u op zoek naar een adviseur voor uw volgende project?