Skip to main content

Aanbesteden en Tenderen

Ruimtelijk juridisch advies

Aanbesteden

Aanbesteden en Tenderen

Aanbesteden is het proces van het gunnen van een opdracht. Het aanbestedingsrecht kan omschreven worden als het geheel van rechtsregels met betrekking tot het gedrag van overheidsopdrachtgevers rond de gunning van opdrachten. Aanbesteding is dus vooral aan de orde bij overheden. Onderdelen van het aanbestedingsrecht kunnen ook bij private opdrachtgevers (volgens jurisprudentie) onder omstandigheden van toepassing zijn. Bij aanbesteden door overheden worden in elk geval meerdere prijsopgaven gevraagd.

Aanbesteden is een middel om te komen tot een optimale prijs en/of prijskwaliteitsverhouding. Adviseurs van Metafoor kunnen u bij alle facetten van het aanbesteden (en inkopen) van dienst zijn. Het is mogelijk om de complete (Europese) aanbestedingsprocedure voor u te begeleiden, waarbij eventueel samen met professionals uit uw eigen organisatie een projectteam kan worden gevormd. Daarnaast biedt Metafoor concreet advies met betrekking tot het brede spectrum van aanbesteden. Wij geven hierbij een praktisch en uitvoerbaar advies met een duidelijke risicoanalyse. Bij aanbesteden worden door ons uiteraard de regelmatig veranderende (maar werkbare) regels in acht genomen.

Tenderen is een proces met deels vergelijkbare kenmerken maar richt zich op het verkopen van een grond- of ontwikkelpositie. De methode die men daarvoor inricht lijkt op wat men aanbesteden noemt. Een gemeente kan een strategische locatie verkopen via een tender. Daarbij heeft een verkopende partij invloed op het uiteindelijke resultaat, men kan namelijk een programma van eisen opnemen. Net als middels verkoop via een anterieure overeenkomst kan men zo meer invloed op bijvoorbeeld het programma uitoefenen dan louter in bijvoorbeeld het bestemmingsplan aan restricties staan. 

Hierna volgen een aantal door Metafoor geformuleerde voorbeeldvragen die van belang bij aanbesteden

• Europees aanbesteden of niet?
• Hoe om te gaan met overheidsopdrachten onder de drempel?
• Hoe kunnen gemeenten samen opdrachten aanbesteden?
• Mag de aanbestedingsplicht worden doorgelegd?
• Hoe kan worden voorkomen dat de aanbesteding mislukt?
• Wanneer moet aanbesteed worden en wanneer kan voor subsidie worden gekozen?
• Er is sprake van een aanbestedingsplicht, maar kan inbesteden een oplossing zijn?
• Wanneer mag een opdracht worden opgesplitst?
• Wat zijn mogelijke en goede selectie- en gunningscriteria?
• Mag een inschrijver zijn offerte nog aanvullen?
• Moet binnen de Alcateltermijn zijn gedagvaard?
• De aanbesteding is mislukt, wat nu?

Hoe kunnen we u van dienst zijn?

Neem contact met ons op

Ruimtelijk juridisch advies

Bijbehorende projecten

6 Weesper Straatjes

De gemeente Weesp had in de aanloop naar de crisis in de vastgoedsector een samenwerkingsovereenkomst met een ontwikkelcombinatie gesloten. Het betrof de ontwikkeling van geme…

Bekijk project

Exploitatieplan Groot Rijnwijk

Groot Rijnwijk is een herstructeringsopgave, gelegen dichtbij het stadscentrum van Arnhem. Het betreft een binnenstedelijk gebied met deels bedrijvigheid en deels woningbouw….

Bekijk project

Gemeente Eindhoven, herontwikkeling NRE-terrein

De gemeente Eindhoven transformeert samen met private partners en (toekomstige) bewoners het voormalige energiecomplex (gasfabriek, kolencentrale, zuiveringshuis) aan de rand…

Bekijk project

SADC

Metafoor geeft hoogwaardig planeconomisch advies voor de ontwikkeling van alle bedrijventerreinen rondom Schiphol waar SADC bij betrokken is. Planeconomische advisering bestaa…

Bekijk project

Exploitatieplan Schuytgraaf Arnhem

Schuytgraaf is de grote uitbreidingswijk van Arnhem, waar de realisatie van ruim 6.500 woningen mogelijk wordt gemaakt. De wijk is gelegen ten zuiden van de Rijn en aan de wes…

Bekijk project

Woningbouwimpuls, Metropoolregio Amsterdam

Om een boost te geven aan de langjarige bouwproductie en het inlopen van het woningtekort in met name schaarsteregio’s in heel Nederland heeft het ministerie van Binnenlandse…

Bekijk project

Uitbreiding Campus Diemen Zuid

Het project “Uitbreiding Campus Diemen Zuid” is één van de ontwikkelingen in het transformatiegebied Bergwijkpark, en is ontstaan vanuit het succes van de Campus, dat inmiddel…

Bekijk project

Grondexploitatie Waalre Noord

Voor de gemeente Waalre beheert Metafoor een aantal grondexploitaties. De grootste gemeentelijke gebiedsontwikkeling in Waalre is Waalre Noord.Waalre Noord is de naam van de n…

Bekijk project