Skip to main content

Didam-arrest

Ruimtelijk juridisch advies

Didam-arrest

Didam-Arrest

Het Didam-arrest heeft gezorgd voor drastische veranderingen in de wijze waarop grond wordt verkocht door de gemeente. Voorheen kon een gemeente een stuk grond één-op-één aanbieden aan een persoon naar keuze. Tegenwoordig dient de grond eerst openbaar aangeboden te worden. Iedere partij kan dan bieden op de grond en een voorstel tot ontwikkeling doen.

Het Didam-arrest kent zijn oorsprong in de gemeente Montferland. De gemeente Montferland wilde het oude gemeentehuis verkopen aan een ontwikkelaar die er een supermarkt zou exploiteren, maar er was ook nog een andere partij die belangstelling had. Toch koos de gemeente voor één-op-één verkoop, waarop de andere partij besloot om in beroep te gaan.

Uiteindelijk is de zaak voor de hoge raad terecht gekomen. Zij oordeelde dat de gemeente zich dient te houden aan het gelijkheidsbeginsel. Dit beginsel houdt in dat iedere burger gelijke rechten heeft en in alle gevallen gelijk behandeld dient te worden. Een gemeente dient zich te houden aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Ook het gelijkheidsbeginsel valt hieronder. De hoge raad oordeelde dan ook dat de gemeente niet zomaar een onroerende zaak direct aan één partij mag verkopen als er meer partijen zijn die belangstelling hebben. Bovendien stelt het gelijkheidsbeginsel dat de verkoopprocedure openbaar dient te verlopen.

Desalniettemin zijn er wel uitzonderingen op deze regel. In sommige gevallen is het niet aannemelijk dat er meerde partijen zijn die een bepaalde ontwikkeling tot stand kunnen brengen. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van een nieuwe spoorlijn of telefoonzendmast. In zo’n geval mag de gemeente direct aan één partij verkopen. Dit moet wel vooraf openbaar worden gemaakt zodat iedereen daarvan op de hoogte is.

Ook overeenkomsten die eerder zijn gesloten dan het moment van de uitspraak worden geraakt door de uitspraak. Volgens de rechter waren gemeenten ook vóór de uitspraak gebonden aan het gelijkheidsbeginsel. In sommige gevallen is het dus ook mogelijk om voor eerdere projecten een beroep te doen op het Didam-arrest.

De adviseurs van Metafoor hebben veel ervaring met procedures gerelateerd aan het Didam-arrest. Zij voorzien uw organisatie of gemeente van gepast ruimtelijk-juridisch advies.

Erfpacht als financieringsmiddel

Het recht van erfpacht kan voor nieuwe ontwikkelingen als financieringsmiddel dienen.

Erfpacht kan ook stimulerend zijn voor de woningmarkt. Bijvoorbeeld door uitgifte van het eigendom van de woning (zowel grond als opstal) in erfpacht, met als mogelijkheid om aan het einde van de periode het geheel in eigendom te verwerven.

Wilt u de mogelijkheden hiertoe weten?  De juristen van Metafoor kunnen niet alleen de betreffende overeenkomsten opstellen, ze kunnen ook specifieke bepalingen voor u opstellen en/of de bepalingen toetsen en beoordelen.

Hoe kunnen we u van dienst zijn?

Neem contact met ons op

Ruimtelijk juridisch advies

Bijbehorende projecten

6 Weesper Straatjes

De gemeente Weesp had in de aanloop naar de crisis in de vastgoedsector een samenwerkingsovereenkomst met een ontwikkelcombinatie gesloten. Het betrof de ontwikkeling van geme…

Bekijk project

Exploitatieplan Groot Rijnwijk

Groot Rijnwijk is een herstructeringsopgave, gelegen dichtbij het stadscentrum van Arnhem. Het betreft een binnenstedelijk gebied met deels bedrijvigheid en deels woningbouw….

Bekijk project

Gemeente Eindhoven, herontwikkeling NRE-terrein

De gemeente Eindhoven transformeert samen met private partners en (toekomstige) bewoners het voormalige energiecomplex (gasfabriek, kolencentrale, zuiveringshuis) aan de rand…

Bekijk project

SADC

Metafoor geeft hoogwaardig planeconomisch advies voor de ontwikkeling van alle bedrijventerreinen rondom Schiphol waar SADC bij betrokken is. Planeconomische advisering bestaa…

Bekijk project

Exploitatieplan Schuytgraaf Arnhem

Schuytgraaf is de grote uitbreidingswijk van Arnhem, waar de realisatie van ruim 6.500 woningen mogelijk wordt gemaakt. De wijk is gelegen ten zuiden van de Rijn en aan de wes…

Bekijk project

Woningbouwimpuls, Metropoolregio Amsterdam

Om een boost te geven aan de langjarige bouwproductie en het inlopen van het woningtekort in met name schaarsteregio’s in heel Nederland heeft het ministerie van Binnenlandse…

Bekijk project

Uitbreiding Campus Diemen Zuid

Het project “Uitbreiding Campus Diemen Zuid” is één van de ontwikkelingen in het transformatiegebied Bergwijkpark, en is ontstaan vanuit het succes van de Campus, dat inmiddel…

Bekijk project

Grondexploitatie Waalre Noord

Voor de gemeente Waalre beheert Metafoor een aantal grondexploitaties. De grootste gemeentelijke gebiedsontwikkeling in Waalre is Waalre Noord.Waalre Noord is de naam van de n…

Bekijk project