GRONDEXPLOITATIEWET

Om gemeenten meer mogelijkheden te geven in het verhalen van kosten van grondexploitatie is per 1 juli 2008 de Grondexploitatiewet in werking getreden. De afdeling Grondexploitatie van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is erop gericht om gemeenten de nodige mogelijkheden te geven in het verhalen van de kosten van grondexploitatie. Kosten voor bouw- en woonrijp maken, van inbreng van gronden, eventuele saneringen, plankosten, kosten van planschade en van bovenwijkse voorzieningen worden binnenplans verevend over de ontwikkelende partijen en zo op hen verhaald. Een belangrijk stuk wetgeving omdat daarin het verhalen van grondexploitatiekosten door gemeenten verplicht wordt gesteld. Voor het stellen van locatie-eisen bestaat beleidsvrijheid. In de bijbehorende uitvoeringsregeling, het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is de zogenaamde kostensoortenlijst opgenomen. De afdeling Grondexploitatie van de Wro geeft aan dat kosten verhaald kunnen worden middels een anterieure en posterieure overeenkomst. Omdat een posterieure overeenkomst veel meer vastgelegde regels kent prefereren gemeente, wanneer mogelijk, een anterieure overeenkomst. Slaagt een gemeente daar niet in dan is de vaststelling van een exploitatieplan verplicht.

Meer weten over de grondexploitatiewet?

De planeconomen en juristen van Metafoor ondersteunen gemeenten bij het regelen van het kostenverhaal in een anterieure overeenkomst, een exploitatieplan of ook een posterieure overeenkomst.
Wilt u meer informatie over hoe Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling u van dienst kan zijn, neem dan contact op via het contactformulier, mail naar info@metafoor.nl of bel naar telefoonnummer (036)5300211.

Meer informatie over Grondexploitatiewet

Projecten

Klik hier voor alle projecten over planeconomie
Klik hier voor het project exploitatieplan Waterdael III

Publicaties

Klik hier voor publicatie “De Kamerbrief grondbeleid en de Aanvullingswet grondeigendom”
E.J. van Baardewijk – Grondzaken in de praktijk, februari 2016, pag. 25 – 27

Klik hier voor publicatie “Kaders voor afstemming bij gebiedsontwikkeling”
E.J. van Baardewijk – Grondzaken in de praktijk, oktober 2015, pag. 9 – 11

Klik hier voor publicatie “Herverkaveling op ontwikkelingslocaties: steun voor faciliterend grondbeleid.”
E.J. van Baardewijk – Grondzaken in de praktijk, juni 2012, pag. 14 – 16

Contact

Wilt u meer informatie over hoe Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling u van dienst kan zijn, neem dan contact op via het contactformulier, mail naar info@metafoor.nl of bel naar telefoonnummer (036)5300211.

Bent u op zoek naar een adviseur voor uw volgende project?