Skip to main content

Erfpacht

Ruimtelijk juridisch advies

Erfpacht

Erfpacht

Erfpacht is een veelvoorkomend recht dat door veel gemeenten wordt toegepast. Bij erfpacht blijft de grond waar de opstal op staat in bezit van de verpachter. Veel gemeenten treden als verpachter van de grond op. 

De juristen van Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling kunnen alle werkzaamheden van vestiging tot beëindiging van erfpacht uitvoeren en begeleiden. Dit kan ook tussentijdse wijzigingen, verlengingen en/of splitsing van de erfpacht betreffen.

Een juridische analyse van een bestaand erfpacht is ook mogelijk. Soms is het wenselijk, of zelfs noodzakelijk om een tussenbalans op te maken. Daartoe kunnen onze juristen een analyse maken. Bijvoorbeeld een juridische analyse om te kijken of er naast verkoop van de in erfpacht uitgegeven grond ook andere mogelijkheden zijn met betrekking tot ‘afstand van eigendom’ waarbij de posities van alle partijen in ogenschouw worden genomen.

Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling heeft veel ervaring en de actueelste kennis op het gebied van erfpacht.

Erfpacht als financieringsmiddel

Het recht van erfpacht kan voor nieuwe ontwikkelingen als financieringsmiddel dienen.

Erfpacht kan ook stimulerend zijn voor de woningmarkt. Bijvoorbeeld door uitgifte van het eigendom van de woning (zowel grond als opstal) in erfpacht, met als mogelijkheid om aan het einde van de periode het geheel in eigendom te verwerven.

Wilt u de mogelijkheden hiertoe weten?  De juristen van Metafoor kunnen niet alleen de betreffende overeenkomsten opstellen, ze kunnen ook specifieke bepalingen voor u opstellen en/of de bepalingen toetsen en beoordelen.

Hoe kunnen we u van dienst zijn?

Neem contact met ons op

Ruimtelijk juridisch advies

Bijbehorende projecten

6 Weesper Straatjes

De gemeente Weesp had in de aanloop naar de crisis in de vastgoedsector een samenwerkingsovereenkomst met een ontwikkelcombinatie gesloten. Het betrof de ontwikkeling van geme…

Bekijk project

Exploitatieplan Groot Rijnwijk

Groot Rijnwijk is een herstructeringsopgave, gelegen dichtbij het stadscentrum van Arnhem. Het betreft een binnenstedelijk gebied met deels bedrijvigheid en deels woningbouw….

Bekijk project

Gemeente Eindhoven, herontwikkeling NRE-terrein

De gemeente Eindhoven transformeert samen met private partners en (toekomstige) bewoners het voormalige energiecomplex (gasfabriek, kolencentrale, zuiveringshuis) aan de rand…

Bekijk project

SADC

Metafoor geeft hoogwaardig planeconomisch advies voor de ontwikkeling van alle bedrijventerreinen rondom Schiphol waar SADC bij betrokken is. Planeconomische advisering bestaa…

Bekijk project

Exploitatieplan Schuytgraaf Arnhem

Schuytgraaf is de grote uitbreidingswijk van Arnhem, waar de realisatie van ruim 6.500 woningen mogelijk wordt gemaakt. De wijk is gelegen ten zuiden van de Rijn en aan de wes…

Bekijk project

Woningbouwimpuls, Metropoolregio Amsterdam

Om een boost te geven aan de langjarige bouwproductie en het inlopen van het woningtekort in met name schaarsteregio’s in heel Nederland heeft het ministerie van Binnenlandse…

Bekijk project

Uitbreiding Campus Diemen Zuid

Het project “Uitbreiding Campus Diemen Zuid” is één van de ontwikkelingen in het transformatiegebied Bergwijkpark, en is ontstaan vanuit het succes van de Campus, dat inmiddel…

Bekijk project

Grondexploitatie Waalre Noord

Voor de gemeente Waalre beheert Metafoor een aantal grondexploitaties. De grootste gemeentelijke gebiedsontwikkeling in Waalre is Waalre Noord.Waalre Noord is de naam van de n…

Bekijk project