HAALBAARHEIDANALYSE EN SECOND OPINION

Haalbaarheidsanalyse

De markt van gebiedsontwikkeling is in de afgelopen decennia drastisch gewijzigd: het uitrollen van een blauwdruk planning is niet meer van deze tijd. De markt bepaalt steeds meer de wijze waarop en het tempo waarin een gebied wordt ontwikkeld. Herontwikkeling van bestaand vastgoed wint terrein. Ook wordt een groter aantal partijen betrokken. Het aantal variabelen dat de financiële haalbaarheid van de ontwikkeling beïnvloedt is daarom toegenomen.
Met ons rekenmodel GrexManager kunnen de adviseurs bij Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling duidelijkheid creëren in de financiële vraagstukken bij uw gebiedsontwikkeling. De juiste informatie wordt op een overzichtelijke manier via managementrapportages gepresenteerd. Op basis hiervan kunt u adequate managementbeslissingen nemen of communiceren naar uw bestuur.

Second opinion

De planeconomen van Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling geven regelmatig een second opinion op plannen die in exploitatie zijn of worden genomen. Er kan hierdoor inzicht worden verkregen in de uitkomsten van verschillende processen binnen het grondbedrijf. Sturingsmogelijkheden worden daarbij zichtbaar gemaakt. Ook wordt specifiek gekeken naar de gehanteerde uitgangspunten en wijze waarop parameters in uw grondexploitatie worden verantwoord, inclusief de daaruit voorkomende financiële risico’s. Een belangrijk element van een second opinion wordt gevormd door optimalisatievoorstellen.

Wilt u meer informatie over hoe Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling u van dienst kan zijn, neem dan contact op via het contactformulier, mail naar info@metafoor.nl of bel naar telefoonnummer (036)5300211.

Meer informatie over Haalbaarheidsanalyse en second opinion

Projecten

Klik hier voor Second opinion grondexploitatie en risicoanalyse gemeente Nieuw Reijerwaard
Klik hier voor Haalbaarheidsstudie herontwikkeling schoollocatie gemeente Ermelo

Contact

Wilt u meer informatie over hoe Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling u van dienst kan zijn, neem dan contact op via het contactformulier, mail naar info@metafoor.nl of bel naar telefoonnummer (036)5300211.

Bent u op zoek naar een adviseur voor uw volgende project?