Skip to main content

Haalbaarheidsanalyse

Planeconomie

Haalbaarheidsanalyse

Haalbaarheidsanalyse

De markt van gebiedsontwikkeling is in de afgelopen decennia drastisch gewijzigd. Het uitrollen van een blauwdruk planning is niet meer van deze tijd. De markt bepaalt steeds meer de wijze waarop een gebied wordt ontwikkeld.

Herontwikkeling van bestaand vastgoed is tegenwoordig in de mode. Ook wordt een groter aantal partijen betrokken. Hierdoor is ook het aantal variabelen dat de financiële haalbaarheid beïnvloed toegenomen.

Met ons rekenmodel GrexManager kunnen onze adviseurs duidelijkheid creëren in de financiële vraagstukken bij uw gebiedsontwikkeling. De juiste informatie wordt op een overzichtelijke manier via managementrapportages gepresenteerd. Op basis hiervan kunt u adequate managementbeslissingen nemen.

Second opinion

De planeconomen van Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling geven regelmatig een second opinion op plannen die in exploitatie zijn of worden genomen. Er wordt hierdoor inzicht verkregen in de uitkomsten van verschillende processen binnen het grondbedrijf. Sturingsmogelijkheden worden daarbij zichtbaar gemaakt.

Ook wordt specifiek gekeken naar de gehanteerde uitgangspunten en wijze waarop parameters in uw grondexploitatie worden verantwoord, inclusief de daaruit voorkomende financiële risico’s. Een belangrijk element van een second opinion wordt gevormd door optimalisatievoorstellen.

Hoe kunnen we u van dienst zijn?

Neem contact met ons op

Planeconomie

Bijbehorende projecten

6 Weesper Straatjes

De gemeente Weesp had in de aanloop naar de crisis in de vastgoedsector een samenwerkingsovereenkomst met een ontwikkelcombinatie gesloten. Het betrof de ontwikkeling van geme…

Bekijk project

Exploitatieplan Groot Rijnwijk

Groot Rijnwijk is een herstructeringsopgave, gelegen dichtbij het stadscentrum van Arnhem. Het betreft een binnenstedelijk gebied met deels bedrijvigheid en deels woningbouw….

Bekijk project

Gemeente Eindhoven, herontwikkeling NRE-terrein

De gemeente Eindhoven transformeert samen met private partners en (toekomstige) bewoners het voormalige energiecomplex (gasfabriek, kolencentrale, zuiveringshuis) aan de rand…

Bekijk project

SADC

Metafoor geeft hoogwaardig planeconomisch advies voor de ontwikkeling van alle bedrijventerreinen rondom Schiphol waar SADC bij betrokken is. Planeconomische advisering bestaa…

Bekijk project

Exploitatieplan Schuytgraaf Arnhem

Schuytgraaf is de grote uitbreidingswijk van Arnhem, waar de realisatie van ruim 6.500 woningen mogelijk wordt gemaakt. De wijk is gelegen ten zuiden van de Rijn en aan de wes…

Bekijk project

Woningbouwimpuls, Metropoolregio Amsterdam

Om een boost te geven aan de langjarige bouwproductie en het inlopen van het woningtekort in met name schaarsteregio’s in heel Nederland heeft het ministerie van Binnenlandse…

Bekijk project

Uitbreiding Campus Diemen Zuid

Het project “Uitbreiding Campus Diemen Zuid” is één van de ontwikkelingen in het transformatiegebied Bergwijkpark, en is ontstaan vanuit het succes van de Campus, dat inmiddel…

Bekijk project

Grondexploitatie Waalre Noord

Voor de gemeente Waalre beheert Metafoor een aantal grondexploitaties. De grootste gemeentelijke gebiedsontwikkeling in Waalre is Waalre Noord.Waalre Noord is de naam van de n…

Bekijk project