Skip to main content

Onteigeningswet

Ruimtelijk juridisch advies

Onteigeningswet

Onteigeningswet

Onteigenen is vaak een noodzakelijk kwaad bij een project op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. De aanleg van een nieuwe weg, (delen van) een winkelgebied, een woonwijk of een bedrijventerrein zijn voorbeelden van situaties waarin grond wordt onteigend door de overheid ten faveure van het grotere belang. 

De overheid, bijvoorbeeld een gemeente, heeft de bevoegdheid om grond te onteigenen, mits het algemeen belang aantoonbaar wordt gediend. De Onteigeningswet stuurt aan op onteigening middels de minnelijke procedure, waarbij de partijen er onderling uit komen en er zo eigenlijk een reguliere verkoop tot stand komt. De minnelijke regeling biedt niet altijd soelaas, want vaak zijn de partijen het niet eens. Een veel voorkomende situatie is dat de biedingen vanuit de overheid lager zijn dan het bedrag wat uit taxaties en het formele onteigeningsprocedure voortkomt. Een andere mogelijkheid is dat de eigenaar over gaat tot zelfrealisatie; de eigenaar heeft daar recht op en zal niet worden onteigend, indien hij kan aantonen dat aan de nieuwe gewenste bestemming zelf invulling kan geven (al dan niet met externen).

Een gemeente kan een onteigeningsprocedure starten, waarbij de belanghebbenden uiteraard ook de mogelijkheid krijgen om zienswijzen tegen de geplande onteigening in te dienen. Middels de administratieve procedure kan de gemeente een Koninklijk Besluit verkrijgen en kan men de gerechtelijke fase in gaan. Deze procedure wordt vaak door zowel gemeenten als private en particuliere partijen als ingewikkeld beschouwd, en omdat de belangen zo groot zijn, is het vaak verstandig dat men zich laat bijstaan door een deskundige jurist. Metafoor kan partijen bijstaan in de administratieve fase van de onteigeningsprocedure.

Ook met betrekking tot de schadeloosstelling (in de gerechtelijke fase) is het verstandig deskundig advies in te winnen. Volgens jurisprudentie moet de onteigende na de onteigening in dezelfde vermogens- of inkomstenpositie zijn als voor het moment van de onteigening, en dat brengt natuurlijk discussie met zich mee.

Hoe kunnen we u van dienst zijn?

Neem contact met ons op

Ruimtelijk juridisch advies

Bijbehorende projecten

6 Weesper Straatjes

De gemeente Weesp had in de aanloop naar de crisis in de vastgoedsector een samenwerkingsovereenkomst met een ontwikkelcombinatie gesloten. Het betrof de ontwikkeling van geme…

Bekijk project

Exploitatieplan Groot Rijnwijk

Groot Rijnwijk is een herstructeringsopgave, gelegen dichtbij het stadscentrum van Arnhem. Het betreft een binnenstedelijk gebied met deels bedrijvigheid en deels woningbouw….

Bekijk project

Gemeente Eindhoven, herontwikkeling NRE-terrein

De gemeente Eindhoven transformeert samen met private partners en (toekomstige) bewoners het voormalige energiecomplex (gasfabriek, kolencentrale, zuiveringshuis) aan de rand…

Bekijk project

SADC

Metafoor geeft hoogwaardig planeconomisch advies voor de ontwikkeling van alle bedrijventerreinen rondom Schiphol waar SADC bij betrokken is. Planeconomische advisering bestaa…

Bekijk project

Exploitatieplan Schuytgraaf Arnhem

Schuytgraaf is de grote uitbreidingswijk van Arnhem, waar de realisatie van ruim 6.500 woningen mogelijk wordt gemaakt. De wijk is gelegen ten zuiden van de Rijn en aan de wes…

Bekijk project

Woningbouwimpuls, Metropoolregio Amsterdam

Om een boost te geven aan de langjarige bouwproductie en het inlopen van het woningtekort in met name schaarsteregio’s in heel Nederland heeft het ministerie van Binnenlandse…

Bekijk project

Uitbreiding Campus Diemen Zuid

Het project “Uitbreiding Campus Diemen Zuid” is één van de ontwikkelingen in het transformatiegebied Bergwijkpark, en is ontstaan vanuit het succes van de Campus, dat inmiddel…

Bekijk project

Grondexploitatie Waalre Noord

Voor de gemeente Waalre beheert Metafoor een aantal grondexploitaties. De grootste gemeentelijke gebiedsontwikkeling in Waalre is Waalre Noord.Waalre Noord is de naam van de n…

Bekijk project