PARAMETERS

Vier keer per jaar geeft Metafoor een Kwartaalbericht Grondexploitaties uit met daarin de marktontwikkelingen van het voorgaande kwartaal. Eén keer per jaar publiceert Metafoor een Outlook Grondexploitaties met parameteradvies voor het komende jaar.
Voor gemeenten en andere grondeigenaren is het van groot belang dat in grondexploitaties wordt gerekend met reële parameters. Het hanteren van te optimistische parameters in de grondexploitatie kan enorme financiële gevolgen hebben. Risico’s met betrekking tot actuele projecten worden in dat geval onvoldoende op waarde geschat. Gemeenten lopen daarmee nog steeds kans op tegenvallers van formaat.

Hoewel wij beseffen dat een inschatting van parameters per definitie arbitrair en van vele factoren afhankelijk is (aard van het project, locatie, de markt), doen wij toch een inschatting voor de verschillende parameters. De financiële betekenis van de parameterwaarden is eenvoudigweg te groot om geen poging te wagen om tot reële aannames te komen. Voor een gemeente zijn marktconforme parameters zelfs noodzakelijk om de omvangrijke risico’s met betrekking tot de grondexploitatie op waarde te kunnen schatten. Het doen van reële aannames over de parameters is in feite de waarheid onder ogen zien en anticiperen op actuele risico’s. Het is vervolgens aan de professional om een strategie te kiezen met betrekking tot hun grondexploitaties.

In het Kwartaalbericht Grondexploitaties presenteren wij de belangrijkste kwartaalcijfers met betrekking tot gebiedsontwikkeling en grondexploitaties. Wij hebben de meest recente kwartaalcijfers van een aantal toonaangevende instanties voor u gebundeld. Met de Outlook grondexploitaties 2016 brengen wij in beeld hoe de belangrijkste kosten- en opbrengstenparameters in de grondexploitatie zich op de korte, middellange en lange termijn ontwikkelen.

Wilt u meer informatie over hoe Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling u van dienst kan zijn, neem dan contact op via het contactformulier, mail naar info@metafoor.nl of bel naar telefoonnummer (036)5300211.

Meer informatie over Parameters

Publicaties

U vindt hier ons meest recente Kwartaalbericht Grondexploitaties

U vindt hier ons meest recente Outlook Grondexploitaties

Projecten

Klik hier voor alle projecten over planeconomie

Contact

Wilt u meer informatie over hoe Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling u van dienst kan zijn, neem dan contact op via het contactformulier, mail naar info@metafoor.nl of bel naar telefoonnummer (036)5300211.

Bent u op zoek naar een adviseur voor uw volgende project?