AANBESTEDINGSWET

De Aanbestedingswet 2012 geldt voor alle aanbestedingen door (semi-)publieke instellingen in Nederland. Deze wet bevat regels voor aanbestedingen boven én onder de Europese drempelbedragen.

Geen enkel project is gelijk en geen opdrachtgever is hetzelfde. Dat heeft zijn weerslag op de aanbestedingsprocedures die gehanteerd worden. Dit, en de Europese regelgeving, gaven aanleiding tot het maken van de Aanbestedingswet 2012.

De belangrijkste onderdelen van de Aanbestedingswet 2012 zetten we kort voor u op een rij:
• Intreding van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in plaats van de ‘Eigen Verklaring’.
• Intreding EMVI, wat de verzamelnaam is voor drie gunningscriteria: beste prijs-kwaliteitverhouding, laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit (bijvoorbeeld Total Cost of Ownership, levenskostencyclus) en laagste prijs.
• Dynamisch aankoopsysteem is ingevoerd, eigen inhuurmarktplaatsen verdwijnen.
• Meer ruimte voor dialoog met de markt en ruimte voor het uitvragen met duurzame insteek.
• Verplicht digitaal aanbesteden boven de Europese drempelwaarden vanaf 1 juli 2017.
• Niet-wezenlijke wijzigingen moeten conform de wet op TenderNed gepubliceerd worden, de aanbesteding hoeft niet opnieuw te worden uitgevoerd.
• Aanbestedende diensten zullen bij het plaatsen van opdrachten aan de nieuwe wetgeving moeten voldoen. PIANOo heeft de teksten uit het Aanbestedingsbesluit in de oorspronkelijke Aanbestedingswet 2012 teksten verwerkt, deze kunnen via de volgende link gedownload worden: (https://www.pianoo.nl/regelgeving/gewijzigde-aanbestedingswet-2012).

Per 1 juli 2016 is de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 vastgesteld. Met de gewijzigde nationale wetgeving sluit Nederland beter aan bij de Europese richtlijnen.

Meer informatie over Aanbestedingswet

Projecten

Klik hier voor Anterieure-, bouwclaim- en samenwerkingsovereenkomsten gemeente Assen
Klik hier voor Contractvorming kop van de Grasweg project Buiksloterham

Publicaties

Klik hier voor publicatie “Onderzoek naar kansen mee koppelen ruimtelijke opgaven: een beslisboom voor contractvorming”
E. J. van Baardewijk & E.R. Hijmans – RO Magazine, mei 2015

Contact

Wilt u meer informatie over hoe Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling u van dienst kan zijn, neem dan contact op via het contactformulier, mail naar info@metafoor.nl of bel naar telefoonnummer (036)5300211.

Bent u op zoek naar een adviseur voor uw volgende project?