Skip to main content

Aanbestedingswet

Ruimtelijk juridisch advies

Aanbestedingswet

Aanbestedingswet

De Aanbestedingswet 2012 geldt voor alle aanbestedingen door (semi-)publieke instellingen in Nederland. Deze wet bevat regels voor aanbestedingen boven én onder de Europese drempelbedragen.

Geen enkel project is gelijk en geen opdrachtgever is hetzelfde. Dat heeft zijn weerslag op de aanbestedingsprocedures die gehanteerd worden. Dit, en de Europese regelgeving, gaven aanleiding tot het maken van de Aanbestedingswet 2012.

De belangrijkste onderdelen van de Aanbestedingswet 2012 zetten we kort voor u op een rij:

 • Men kan drie verschillende zaken aanbesteden:
  • Bouwkundige en civieltechnische werken
  • Diensten zoals advies en detachering
  • Leveringen zoals software
 • Intreding van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in plaats van de ‘Eigen Verklaring’.
 • Intreding EMVI, wat de verzamelnaam is voor drie gunningscriteria: beste prijs-kwaliteitverhouding, laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit (bijvoorbeeld Total Cost of Ownership, levenskostencyclus) en laagste prijs.
 • Dynamisch aankoopsysteem is ingevoerd, eigen inhuurmarktplaatsen verdwijnen.
 • Meer ruimte voor dialoog met de markt en ruimte voor het uitvragen met duurzame insteek.
 • Verplicht digitaal aanbesteden boven de Europese drempelwaarden vanaf 1 juli 2017.
 • Niet-wezenlijke wijzigingen moeten conform de wet op TenderNed gepubliceerd worden, de aanbesteding hoeft niet opnieuw te worden uitgevoerd.
 • Aanbestedende diensten zullen bij het plaatsen van opdrachten aan de nieuwe wetgeving moeten voldoen. PIANOo heeft de teksten uit het Aanbestedingsbesluit in de oorspronkelijke Aanbestedingswet 2012 teksten verwerkt, deze kunnen via de volgende link gedownload worden: (https://www.pianoo.nl/regelgeving/gewijzigde-aanbestedingswet-2012).

Per 1 juli 2016 is de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 vastgesteld. Met de gewijzigde nationale wetgeving sluit Nederland beter aan bij de Europese richtlijnen.

Heeft uw gemeente ondersteuning nodig bij het op een juiste wijze in de markt zetten van een werk of dienst, weet u niet welk aanbestedingsplatform het meest geschikt is of wilt u eens sparren over het selecteren van de juiste adviseur voor uw project of opdracht? Neemt u dan gerust contact op met Alexander Joordens via 06-82 08 84 43.

Hoe kunnen we u van dienst zijn?

Neem contact met ons op

Ruimtelijk juridisch advies

Bijbehorende projecten

6 Weesper Straatjes

De gemeente Weesp had in de aanloop naar de crisis in de vastgoedsector een samenwerkingsovereenkomst met een ontwikkelcombinatie gesloten. Het betrof de ontwikkeling van geme…

Bekijk project

Exploitatieplan Groot Rijnwijk

Groot Rijnwijk is een herstructeringsopgave, gelegen dichtbij het stadscentrum van Arnhem. Het betreft een binnenstedelijk gebied met deels bedrijvigheid en deels woningbouw….

Bekijk project

Gemeente Eindhoven, herontwikkeling NRE-terrein

De gemeente Eindhoven transformeert samen met private partners en (toekomstige) bewoners het voormalige energiecomplex (gasfabriek, kolencentrale, zuiveringshuis) aan de rand…

Bekijk project

SADC

Metafoor geeft hoogwaardig planeconomisch advies voor de ontwikkeling van alle bedrijventerreinen rondom Schiphol waar SADC bij betrokken is. Planeconomische advisering bestaa…

Bekijk project

Exploitatieplan Schuytgraaf Arnhem

Schuytgraaf is de grote uitbreidingswijk van Arnhem, waar de realisatie van ruim 6.500 woningen mogelijk wordt gemaakt. De wijk is gelegen ten zuiden van de Rijn en aan de wes…

Bekijk project

Woningbouwimpuls, Metropoolregio Amsterdam

Om een boost te geven aan de langjarige bouwproductie en het inlopen van het woningtekort in met name schaarsteregio’s in heel Nederland heeft het ministerie van Binnenlandse…

Bekijk project

Uitbreiding Campus Diemen Zuid

Het project “Uitbreiding Campus Diemen Zuid” is één van de ontwikkelingen in het transformatiegebied Bergwijkpark, en is ontstaan vanuit het succes van de Campus, dat inmiddel…

Bekijk project

Grondexploitatie Waalre Noord

Voor de gemeente Waalre beheert Metafoor een aantal grondexploitaties. De grootste gemeentelijke gebiedsontwikkeling in Waalre is Waalre Noord.Waalre Noord is de naam van de n…

Bekijk project