Skip to main content

Rekenkameronderzoek en beleidsevaluatie

Rekenkameronderzoek

Rekenkameronderzoek en beleidsevaluatie

Rekenkameronderzoek en beleidsevaluatie

Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling is uw partner voor het uitvoeren van uw rekenkameronderzoek. Metafoor, met haar wetenschappelijk opgeleide adviseurs in dienst, heeft ruime ervaring met het uitvoeren van rekenkameronderzoeken in (voornamelijk) het ruimtelijk domein.

Rekenkameronderzoeken van Metafoor

In samenspraak met uw rekenkamer(commissie) wordt een plan van aanpak opgesteld waarin de aanleiding, doelstelling, afbakening van het onderwerp en formulering van de onderzoeksvragen nader worden uitgewerkt.

In het rekenkameronderzoek staat het normenkader centraal. In het normenkader worden de te onderzoeken aspecten benoemd en worden normen geformuleerd om tot een objectieve beantwoording van de onderzoeksvragen te komen.

Aan de hand van dit normenkader wordt de huidige werkelijkheid binnen uw gemeentelijke organisatie getoetst en beoordeeld. Vervolgens worden er conclusies en aanbevelingen geformuleerd ten behoeve van de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en/of de ambtelijke organisatie.

Onderzoeken die door Metafoor zijn uitgevoerd

 • Feitenonderzoeken van bouw- en gebiedsontwikkelingsprojecten
 • Doorlichting van grondexploitaties
 • Onderzoek en toetsing woningbouwbeleid
 • Second opinion en naleving van overeenkomsten
 • Totstandkoming van bestemmingsplannen en bestemmingsplanprocedure (burgerparticipatie)
 • Doorlichting van prestatieafspraken met regionale uitvoeringsdiensten of woningcorporaties
 • Gemeentelijke vastgoedtransacties
 • Toetsing van het aanbestedingsbeleid
 • Toetsing van het handhavingsbeleid
 • Verbonden partijen
 • Onderzoek naar proces en invulling grondbedrijven

De belangrijkste redenen om als Rekenkamer(commissie) te kiezen voor Metafoor:

 • Metafoor heeft ruim 25 jaar ervaring in de expertise ruimtelijke ontwikkeling en grondzaken
 • Metafoor werkt met een integrale aanpak vanuit onze verschillende disciplines
 • Metafoor is een bewezen integer en onafhankelijk adviesbureau

Wilt u nadere informatie? Neem dan rechtstreeks contact op met Erik Berkelmans (telefoon: 036-5300211 of e-mail: erik.berkelmans@metafoor.nl)

Hoe kunnen we u van dienst zijn?

Neem contact met ons op

Rekenkameronderzoek

Bijbehorende projecten

6 Weesper Straatjes

De gemeente Weesp had in de aanloop naar de crisis in de vastgoedsector een samenwerkingsovereenkomst met een ontwikkelcombinatie gesloten. Het betrof de ontwikkeling van geme…

Bekijk project

Exploitatieplan Groot Rijnwijk

Groot Rijnwijk is een herstructeringsopgave, gelegen dichtbij het stadscentrum van Arnhem. Het betreft een binnenstedelijk gebied met deels bedrijvigheid en deels woningbouw….

Bekijk project

Gemeente Eindhoven, herontwikkeling NRE-terrein

De gemeente Eindhoven transformeert samen met private partners en (toekomstige) bewoners het voormalige energiecomplex (gasfabriek, kolencentrale, zuiveringshuis) aan de rand…

Bekijk project

SADC

Metafoor geeft hoogwaardig planeconomisch advies voor de ontwikkeling van alle bedrijventerreinen rondom Schiphol waar SADC bij betrokken is. Planeconomische advisering bestaa…

Bekijk project

Exploitatieplan Schuytgraaf Arnhem

Schuytgraaf is de grote uitbreidingswijk van Arnhem, waar de realisatie van ruim 6.500 woningen mogelijk wordt gemaakt. De wijk is gelegen ten zuiden van de Rijn en aan de wes…

Bekijk project

Woningbouwimpuls, Metropoolregio Amsterdam

Om een boost te geven aan de langjarige bouwproductie en het inlopen van het woningtekort in met name schaarsteregio’s in heel Nederland heeft het ministerie van Binnenlandse…

Bekijk project

Uitbreiding Campus Diemen Zuid

Het project “Uitbreiding Campus Diemen Zuid” is één van de ontwikkelingen in het transformatiegebied Bergwijkpark, en is ontstaan vanuit het succes van de Campus, dat inmiddel…

Bekijk project

Grondexploitatie Waalre Noord

Voor de gemeente Waalre beheert Metafoor een aantal grondexploitaties. De grootste gemeentelijke gebiedsontwikkeling in Waalre is Waalre Noord.Waalre Noord is de naam van de n…

Bekijk project