OMGEVINGSWET

Het bestaande omgevingsrecht is vormgegeven in een groot aantal sectorale wetten. Om de wetten te bundelen en procedures te vereenvoudigen wordt het omgevingsrecht samengevoegd in één integrale Omgevingswet. Het aantal Algemene Maatregelen van Bestuur bij de nieuwe wet blijft tot vier beperkt. Een grootschalige herziening van het omgevingsrecht is al sinds 2011 in beeld. De verwachting is dat de Omgevingswet in 2021 in werking treedt.

De adviseurs van Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling zijn ervaren in het huidige omgevingsrecht en zijn daarnaast up-to-date wat betreft de Omgevingswet. Welke regels zijn er opgenomen in de bruidsschat? Hoe zit het kostenverhaal in de Omgevingswet wanneer de Aanvullingswet grondeigendom in werking treedt? Wat zijn de eisen voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)? Dit zijn enkele voorbeelden van vragen die door ons zijn onderzocht. Wij zorgen ervoor dat onze organisatie, en dus die van u, Omgevingswet-proof is en delen deze kennis graag. Wij adviseren over onder andere de volgende kerninstrumenten om ervoor te zorgen dat u bij inwerkingtreding direct volgens de Omgevingswet aan de slag kunt.

 1. Omgevingsvisie:
  Een strategische visie voor de leefomgeving. Het Rijk, de provincies en de gemeenten stellen elk één omgevingsvisie voor het gehele grondgebied vast.
 2. Programma:
  Een pakket van beleidsvoornemens en concrete maatregelen om omgevingswaarden en/of doelen in de leefomgeving te bereiken en te beschermen.
 3. Omgevingsplan:
  Voor het gehele grondgebied geldt één gemeentelijk omgevingsplan, waarin de functies, vergunningsplichten en allerlei regels zijn vastgelegd.
 4. Omgevingsvergunning:
  De reeds bestaande vergunningplicht voor allerlei activiteiten blijft in feite gehandhaafd. Zo zijn er omgevingsvergunningen benodigd om bijvoorbeeld te kunnen bouwen en/of af te wijken van een omgevingsplan. Een initiatiefnemer kan middels de omgevingsvergunning toestemming krijgen voor activiteiten die hij/zij wil gaan uitvoeren.
 5. Decentrale regelgeving:
  Voor gemeenten betreft het de regels in het omgevingsplan en in omgevingsvergunningen. Bij waterschappen worden regels opgenomen in een waterschapsverordening. De provincies leggen regels vast in een omgevingsverordening.
 6. Algemene Rijksregels:
  Dit betreffen nationale regels ter bescherming van de leefomgeving, opgesteld door het Rijk. De wet bevat instrumenten die de flexibiliteit van algemene rijksregels vergroten.
 7. Projectbesluit:
  Een bevoegdheid van het Rijk, de provincies en het waterschap voor complexe projecten in de fysieke leefomgeving met een publiek belang. Wanneer een project in strijd is met een omgevingsplan hebben genoemde instanties de mogelijkheid, middels het projectbesluit, om van het omgevingsplan af te wijken.

Quick scan Omgevingswet: Lelystad

Voor de gemeente Lelystad is een quick scan Omgevingswet uitgevoerd. Wij hebben in kaart gebracht hoe de gemeente ervoor staat in de voorbereiding om tot een succesvolle implementatie van de Omgevingswet te komen. Er is een inschatting gemaakt of de benodigde werkzaamheden voor de implementatie tijdig gerealiseerd kunnen worden en welke concrete acties benodigd zijn. Voor interesse of meer informatie over dit advies kunt u deze pagina raadplegen.

Meer informatie over Omgevingswet

Klik hier voor publicaties “Nieuwe stijlen van gebiedsontwikkeling: de grondexploitatieregeling en uitnodigingsplanologie in de Omgevingswet”
E.J. van Baardewijk en P.J. Bouterse in Bouwrecht 2015/29 (deel 5)
E.J. van Baardewijk in Bouwrecht 2015/39 (deel 6)

Klik hier voor publicatie “De afdeling Grondexploitatie in de Omgevingswet”
E.J. van Baardewijk – Grondzaken in de praktijk, pag. 23 – 25

Bent u op zoek naar een adviseur voor uw volgende project?