OMGEVINGSWET

Het bestaande omgevingsrecht is ingewikkeld en is vormgegeven in een groot aantal sectorale wetten. Om de wetten te bundelen en procedures te vereenvoudigen wordt het omgevingsrecht samengevoegd in één integrale Omgevingswet. Het aantal Algemene Maatregelen van Bestuur bij de nieuwe wet blijft tot vier beperkt. Een grootschalige herziening van het omgevingsrecht is al sinds 2011 in beeld. De verwachting is dat de Omgevingswet in 2021 in werking treedt.

De Omgevingswet wordt gekenmerkt door de volgende kerninstrumenten:

1. Omgevingsvisie:
Een strategische visie voor de leefomgeving. Het Rijk, de provincies en de gemeenten stellen elk één omgevingsvisie voor het gehele grondgebied vast.

2. Programma:
Een pakket van beleidsvoornemens en concrete maatregelen om omgevingswaarden en/of doelen in de leefomgeving te bereiken en te beschermen.

3. Omgevingsplan:
Voor het gehele grondgebied geldt één gemeentelijk omgevingsplan, waarin de functies, vergunningsplichten en allerlei regels zijn vastgelegd.

4. Omgevingsvergunning:
De reeds bestaande vergunningplicht voor allerlei activiteiten blijft in feite gehandhaafd. Zo zijn er omgevingsvergunningen benodigd om bijvoorbeeld te kunnen bouwen en/of af te wijken van een omgevingsplan. Een initiatiefnemer kan middels de omgevingsvergunning toestemming krijgen voor activiteiten die hij/zij wil gaan uitvoeren.

5. Decentrale regelgeving:
Voor gemeenten betreft het de regels in het omgevingsplan en in omgevingsvergunningen. Bij waterschappen worden regels opgenomen in een waterschapsverordening. De provincies leggen regels vast in een omgevingsverordening.

6. Algemene Rijksregels:
Dit betreffen nationale regels ter bescherming van de leefomgeving, opgesteld door het Rijk. De wet bevat instrumenten die de flexibiliteit van algemene rijksregels vergroten.

7. Projectbesluit:
Een bevoegdheid van het Rijk, de provincies en het waterschap voor complexe projecten in de fysieke leefomgeving met een publiek belang. Wanneer een project in strijd is met een omgevingsplan hebben genoemde instanties de mogelijkheid, middels het projectbesluit, om van het omgevingsplan af te wijken.

Gevolgen van de Omgevingswet

De Omgevingswet zal een aanzienlijke impact hebben op de handelswijze van partijen die van doen hebben met het omgevingsrecht, zoals gemeenten, provincies, burgers en private partijen. Voor al deze betrokkenen is het van belang om vroegtijdig voorbereid te zijn op gevolgen van de invoering van de Omgevingswet. De juristen van Metafoor volgen de laatste ontwikkelingen ten aanzien van de Omgevingswet en willen graag hun kennis en ervaring met u delen.

Meer informatie over Omgevingswet

Publicaties

Klik hier voor publicaties “Nieuwe stijlen van gebiedsontwikkeling: de grondexploitatieregeling en uitnodigingsplanologie in de Omgevingswet”
E.J. van Baardewijk en P.J. Bouterse in Bouwrecht 2015/29 (deel 5)
E.J. van Baardewijk in Bouwrecht 2015/39 (deel 6)

Klik hier voor publicatie “De afdeling Grondexploitatie in de Omgevingswet”
E.J. van Baardewijk – Grondzaken in de praktijk, pag. 23 – 25

Contact

Wilt u meer informatie over hoe Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling u van dienst kan zijn, neem dan contact op via het contactformulier, mail naar info@metafoor.nl of bel naar telefoonnummer (036)5300211.

Bent u op zoek naar een adviseur voor uw volgende project?