Skip to main content

Omgevingswet

Publiekrechtelijk advies

Omgevingswet

Omgevingswet

Het bestaande omgevingsrecht is vormgegeven in een groot aantal sectorale wetten. Om de wetten te bundelen en procedures te vereenvoudigen wordt het omgevingsrecht samengevoegd in één integrale Omgevingswet. Aanvullend bestaan een aantal Algemene Maatregelen van Bestuur bij de nieuwe wet. Een grootschalige herziening van het omgevingsrecht is al sinds 2011 in beeld. De verwachting is dat de Omgevingswet alsnog in werking treedt.

De adviseurs van Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling zijn ervaren in het huidige omgevingsrecht en zijn daarnaast up-to-date wat betreft de Omgevingswet. Welke regels zijn er opgenomen in de bruidsschat? Hoe zit het kostenverhaal in de Omgevingswet wanneer de Aanvullingswet grondeigendom in werking treedt? Wat zijn de eisen voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)? Dit zijn enkele voorbeelden van vragen die door ons zijn onderzocht. Wij zorgen ervoor dat onze organisatie, en dus die van u, Omgevingswet-proof is en delen deze kennis graag. Wij adviseren over onder andere de volgende kerninstrumenten om ervoor te zorgen dat u bij inwerkingtreding direct volgens de Omgevingswet aan de slag kunt.

1. Omgevingsvisie:
Een strategische visie voor de leefomgeving. Het Rijk, de provincies en de gemeenten stellen elk één omgevingsvisie voor het gehele grondgebied vast.

2. Programma:
Een pakket van beleidsvoornemens en concrete maatregelen om omgevingswaarden en/of doelen in de leefomgeving te bereiken en te beschermen.

3. Omgevingsplan:
Voor het gehele grondgebied geldt één gemeentelijk omgevingsplan, waarin de functies, vergunningsplichten en allerlei regels zijn vastgelegd.

4. Omgevingsvergunning:
De reeds bestaande vergunningplicht voor allerlei activiteiten blijft in feite gehandhaafd. Zo zijn er omgevingsvergunningen benodigd om bijvoorbeeld te kunnen bouwen en/of af te wijken van een omgevingsplan. Een initiatiefnemer kan middels de omgevingsvergunning toestemming krijgen voor activiteiten die hij/zij wil gaan uitvoeren.

5. Decentrale regelgeving:
Voor gemeenten betreft het de regels in het omgevingsplan en in omgevingsvergunningen. Bij waterschappen worden regels opgenomen in een waterschapsverordening. De provincies leggen regels vast in een omgevingsverordening.

6. Algemene Rijksregels:
Dit betreffen nationale regels ter bescherming van de leefomgeving, opgesteld door het Rijk. De wet bevat instrumenten die de flexibiliteit van algemene rijksregels vergroten.

7. Projectbesluit:
Een bevoegdheid van het Rijk, de provincies en het waterschap voor complexe projecten in de fysieke leefomgeving met een publiek belang. Wanneer een project in strijd is met een omgevingsplan hebben genoemde instanties de mogelijkheid, middels het projectbesluit, om van het omgevingsplan af te wijken.

Quick scan Omgevingswet: Lelystad

Voor de gemeente Lelystad is een quick scan Omgevingswet uitgevoerd. Wij hebben in kaart gebracht hoe de gemeente ervoor staat in relatie tot de voorbereiding om tot een succesvolle implementatie van de Omgevingswet te komen. Er is een inschatting gemaakt of de benodigde werkzaamheden voor de implementatie tijdig gerealiseerd kunnen worden en welke concrete acties wanneer benodigd zijn.

Hoe kunnen we u van dienst zijn?

Neem contact met ons op

Publiekrechtelijk advies

Bijbehorende projecten

6 Weesper Straatjes

De gemeente Weesp had in de aanloop naar de crisis in de vastgoedsector een samenwerkingsovereenkomst met een ontwikkelcombinatie gesloten. Het betrof de ontwikkeling van geme…

Bekijk project

Exploitatieplan Groot Rijnwijk

Groot Rijnwijk is een herstructeringsopgave, gelegen dichtbij het stadscentrum van Arnhem. Het betreft een binnenstedelijk gebied met deels bedrijvigheid en deels woningbouw….

Bekijk project

Gemeente Eindhoven, herontwikkeling NRE-terrein

De gemeente Eindhoven transformeert samen met private partners en (toekomstige) bewoners het voormalige energiecomplex (gasfabriek, kolencentrale, zuiveringshuis) aan de rand…

Bekijk project

SADC

Metafoor geeft hoogwaardig planeconomisch advies voor de ontwikkeling van alle bedrijventerreinen rondom Schiphol waar SADC bij betrokken is. Planeconomische advisering bestaa…

Bekijk project

Exploitatieplan Schuytgraaf Arnhem

Schuytgraaf is de grote uitbreidingswijk van Arnhem, waar de realisatie van ruim 6.500 woningen mogelijk wordt gemaakt. De wijk is gelegen ten zuiden van de Rijn en aan de wes…

Bekijk project

Woningbouwimpuls, Metropoolregio Amsterdam

Om een boost te geven aan de langjarige bouwproductie en het inlopen van het woningtekort in met name schaarsteregio’s in heel Nederland heeft het ministerie van Binnenlandse…

Bekijk project

Uitbreiding Campus Diemen Zuid

Het project “Uitbreiding Campus Diemen Zuid” is één van de ontwikkelingen in het transformatiegebied Bergwijkpark, en is ontstaan vanuit het succes van de Campus, dat inmiddel…

Bekijk project

Grondexploitatie Waalre Noord

Voor de gemeente Waalre beheert Metafoor een aantal grondexploitaties. De grootste gemeentelijke gebiedsontwikkeling in Waalre is Waalre Noord.Waalre Noord is de naam van de n…

Bekijk project