Skip to main content
Financieel Adviseur Gebiedsontwikkeling

Remco den Boeft

Remco vertelt…

Sinds 2015 werk ik als financieel adviseur gebiedsontwikkeling aan ruimtelijke ontwikkelingen in  Nederland. Het rekenen aan plannen, opstellen van grondexploitaties, het onderkennen van de bijbehorende risico’s en gezamenlijk komen tot een optimaal resultaat staat daarbij centraal. Als adviseur draag ik bij aan het creëren van helder inzicht in de financiële afwegingen. Daarbij rapporteer ik op een heldere wijze, richting het projectteam, directie en gemeentebestuur over de financiële uitgangspunten, de resultaten en de risico’s van een gebiedsontwikkeling.

 

“Als team met ieder zijn uiteenlopende kennis, ervaring en vaardigheden een gewenste gebiedsontwikkeling tot een succes brengen voor nu en de toekomst!”

 

Opleiding

WO Planologie, Radboud Universiteit

 

Mijn expertise

Mijn advieswerkzaamheden zijn hoofdzakelijk gericht op het adviseren over de financiële component van ruimtelijke ontwikkelingen. Concreet heeft dit betrekking op het opstellen van grondprijsadviezen, het uitvoeren van financiële haalbaarheidsstudies, het opstellen van grondexploitaties, en het verzorgen van exploitatieopzetten behorende bij exploitatieplannen. Advisering op het gebied van de juridische component van gebiedsontwikkeling komt aan de orde bij het opstellen van Nota’s Grondbeleid en Nota’s Kostenverhaal onder de Wro en de Omgevingswet.

 

Projecten/ervaring

Gemeente Arnhem
Strategisch financiële advisering in de vorm van een detachering ten behoeve van de integrale ontwikkeling van o.a. Schuytgraaf en de Nijmeegseweg binnen de gemeente Arnhem. Daarnaast betreffen de werkzaamheden het opstellen en jaarlijks herzien van de diverse exploitatieplannen, te weten Schuytgraaf (3.100 woningen), Bronbeeklaan (ca. 50 woningen) en Rijnwijk (350 woningen).
 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Opstellen rekenvoorbeelden, voorbeeldregels en voorbeeldtoelichtingen ten behoeve van de Handreiking Kostenverhaal onder de Omgevingswet. Het Ministerie van BZK heeft ter begeleiding van de invoering van het nieuwe stelsel van het kostenverhaal zoals volgend uit de Omgevingswet een Handreiking gepubliceerd met praktische voorbeelden en toelichting op de nieuwe kaders. Samen met collega’s binnen Metafoor hebben wij ten behoeve van die handreiking, voorbeeldregels, voorbeeldtoelichtingen en rekenvoorbeelden opgesteld.

Gemeente Delft – BPD
Gemeente Delft onderzoekt samen met ontwikkelpartner BPD de mogelijkheden om het gebied bij station Delft Campus te ontwikkelen tot woningbouwlocatie (ca 1.100 woningen). Gemeente en BPD hebben een concept gebiedsvisie opgesteld, waarbij wij adviseren over de financiële haalbaarheid.

SADC (Schiphol Area Development Company)
SADC is ontwikkelaar van een groot aantal bedrijventerreinen rondom Schiphol. Aandeelhouders zijn Schiphol Group, gemeente Haarlemmermeer, gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland. Jaarlijks wordt, op basis van een uitgebreide data- en marktanalyse, een uitgebreid grondprijsadvies verzorgd voor de verschillende bedrijventerreinen.

Gemeente Woudenberg
Strategisch financiële advisering in de vorm van een detachering ten behoeve van de integrale ontwikkeling van 950 woningen, herstructurering van een bedrijventerrein en optimalisatie van de provinciale infrastructuur. Voorts betrokken bij het opstellen van diverse samenwerkings- en verkoopovereenkomsten en het voeren van grondverkooponderhandelingen voor de realisatie van woningbouw en commerciële voorzieningen.