Skip to main content
Financieel Adviseur Gebiedsontwikkeling

Theo Ram

Theo vertelt…

Het is inmiddels meer dan 20 jaar geleden dat ik het vakgebied van de planeconomie ben “ingerold”. In al die jaren heb ik veel ervaring opgedaan en ben ik steeds enthousiaster geworden over dit mooie werkveld. Ik deel mijn kennis dan ook graag met mijn opdrachtgevers, maar ook door het geven van gastcolleges en cursussen. De afgelopen jaren heb ik mij gespecialiseerd in het formuleren en implementeren van (strategisch) grondbeleid, het opstellen van risicoanalyses voor ruimtelijke projecten en projectportefeuilles, en het adviseren op het gebied van strategische investeringsbeslissingen en complexe ruimtelijke ontwikkelingen. Daarnaast wordt ik regelmatig gevraagd als inhoudelijk deskundige bij rekenkameronderzoeken naar gemeentelijk grondbeleid en ben ik sinds 2010 projectleider van de landelijke “Benchmark Grondbedrijfstaken”.

 

Opleiding

WO Geodesie, TU Delft

 

Projecten/ervaring

Gemeente Almere
Bij de gemeente Almere ben ik verantwoordelijk voor de financiële planbegeleiding van de ontwikkeling van Almere Hout Noord, een toekomstige wijk met 4.350 woningen (Nobelhorst) en 55 Ha bedrijventerrein (Twentsekant). Ik adviseer over de financiële consequenties van strategische beslissingen en het opstellen van een exploitatieplan. Daarnaast ben ik voor strategische advisering en ondersteuning betrokken bij de projecten ‘Almere Poort Oost’ en ‘Kustzone (Plan Duin)’.

Rekenkameronderzoeken
Sinds 2006 ben ik betrokken bij diverse rekenkameronderzoeken inzake grondbeleid en grondexploitaties in opdracht van de rekenkamers van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Veendam, Stadskanaal, Winschoten, Waalwijk, Deurne, Asten, Someren, Marum, Oldebroek, Elburg, Nunspeet, Putten, Goirle, Loon op Zand, Westland en Rhenen.

Risicoscans Ontwikkelportefeuilles
De afgelopen jaren heb ik mij gespecialiseerd in het uitvoeren van risico- en scenarioanalyses van ontwikkelportefeuilles en grondbedrijven. Ik heb dit onder meer toegepast voor alle projecten in de ontwikkelfase bij woningcorporatie Nijestee in Groningen en woningcorporatie Poort 6 in Gorinchem en voor de grondbedrijven van de gemeenten Culemborg, De Bilt, Kampen, Kaag & Braasem, Nieuwegein, Uden en Nuenen.

Gemeente Kampen
Voor de gemeente Kampen heb ik enige jaren de financieel-economische begeleiding van complexe ruimtelijke ontwikkelingen uitgevoerd, waaronder het opstellen van haalbaarheidsanalyses en risicoanalyses, maar ook het opstellen van diverse beleidsnota’s inzake het gemeentelijk grondbeleid (Nota Grondbeleid en een Nota Kostenverhaal).

Provincie Flevoland
Bij de provincie Flevoland was ik een aantal jaren projectleider Grondverwerving & Grondeconomie binnen het projectbureau OostvaardersWold, ten behoeve van de realisatie van een integrale ruimtelijke ontwikkeling met EHS, natuurcompensatie en recreatie en de ontwikkeling van provinciaal grondbeleid (Nota Grondbeleid). Deze taak omvatte onder meer advisering van de projectmanager en het college van Gedeputeerde Staten en het aansturen van grondverwervingsteams.