Skip to main content
Financieel Adviseur Gebiedsontwikkeling

Rik Bousema

Rik vertelt…

Sinds augustus 2015 ben ik als planeconoom in dienst bij Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling en op vele plekken en in diverse opdrachten inzetbaar. Ik heb mijn ervaring opgedaan in verschillende advies- en detacheringswerkzaamheden voor veelal gemeentelijke opdrachtgevers.

Opleiding

WO Planologie, Radboud Universiteit

 

Mijn expertise

Ik reken niet alleen aan bouwgrond en vastgoed, ik ben ook in staat om op een heldere wijze over financiële uitgangspunten, resultaten en risico’s te communiceren richting projectmanagement, directie en gemeentebestuur. Zo ben ik gewend om de financiële consequenties van (complexe) projecten in een breder perspectief te plaatsen (risicoprofiel, consolideren, programmamanagement etc.) en hierover te rapporteren in het kader van de Planning en Controll cyclus. Ook in onderhandelingstrajecten met marktpartijen en met kostenverhaal conform de vereisten van de Wro heb ik ruime ervaring opgedaan.

 

Projecten/ervaring

Gemeente Echt – Susteren
De gemeente heeft concrete plannen om het centrum van Susteren te herontwikkelen. Om de financiële consequenties in beeld te brengen en in het kader van het onderhandelingstraject met de verschillende grondeigenaren, ontwikkelaars en beleggers heb ik diverse grondwaarde- en vastgoedberekeningen opgesteld. Daarnaast heb ik conform de richtlijnen en vereisten van de Wro samen met vertegenwoordigers van de gemeente een exploitatieplan in procedure gebracht.

Gemeente Barendrecht
Mijn werkzaamheden voor Bureau Projecten (Grondbedrijf) van de gemeente Barendrecht bestaan met name uit het opstellen en periodiek actualiseren van de actieve grondexploitaties en risicoanalyses in het kader van het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties en Planning & Controllcyclus. Daar lever ik input voor en adviseer projectleiders, directie, college en gemeenteraad. Ook actualiseer ik periodiek de investeringsraming ‘Zuidpolder’ en heb ik het exploitatieplan ‘Lagewei – Vrouwenpolder’ opgesteld en in procedure gebracht conform vereisten Wro.

Gemeente Lingewaal
Voor de gemeente Lingewaal heb ik advies gegeven over het te actualiseren grondbeleid en de ‘Nota Grondbeleid gemeente Lingewaal’. Over uitgangspunten en kaders van dit geactualiseerde beleid heb ik eveneens de gemeenteraad geïnformeerd. Daarnaast verzorg ik jaarlijks de actualisatie van de actieve grondexploitaties en risicoanalyses en ondersteun ik op adviesbasis de gemeente bij het opstellen van grondwaardeberekeningen en beantwoorden van diverse vastgoedeconomische vraagstukken.

GrexManager
Ik heb bij mijn vorige werkgever ruime ervaring opgedaan met het doorontwikkelen en vermarkten van het standaard rekenmodel voor gebiedsontwikkeling. Deze kennis en kunde zet ik vanaf augustus 2015 in voor de ontwikkeling en verkoop van Grexmanager bij huidige en nieuwe opdrachtgevers.