Skip to main content
Financieel Adviseur Gebiedsontwikkeling

Andrew Mersie

Andrew vertelt…

Sinds 2000 adviseer ik gemeenten en marktpartijen op planeconomisch vlak. Ik lever snel, scherp, nauwkeurig en betrouwbaar advies met een sterk inlevingsvermogen in de opdrachtgever. Ik ben een teamspeler, meedenkend voor andere disciplines en sta open voor feedback. Kennis en ervaring deel ik als docent in diverse cursussen op het vlak van planeconomie.

 

Mijn expertise

Ik richt mij op planeconomisch advies in meest brede zin, met specialisaties in zowel de beginfase van het planontwikkelingsproces (o.a. managementcockpits ter ondersteuning in de besluitvorming) als in de planbegeleiding (o.a. budgetbeheer). Dit doe ik in opdracht van gemeenten, marktpartijen en samenwerkingsverbanden. Daarnaast richt ik mij op diverse planeconomisch gerelateerde zaken zoals risicomanagement, projectfinanciering en exploitatieplannen.

 

Opleiding

WO Planologie, Radboud Universiteit

 

Projecten/ervaring

Gemeente Vlissingen – Scheldekwartier
Het Scheldekwartier is de transformatie van de voormalige scheepswerf tot een nieuw stadsdeel van Vlissingen met 1.600 woningen en 35.000 m² bvo voorzieningen. In vervolg op de werkzaamheden van het realisatieteam Scheldekwartier in 2007 in opdracht van de provincie Zeeland, vervul ik sindsdien voor de gemeente de planeconomische advisering in dit uitdagende project. Ik heb meegewerkt aan het opstellen van de ontwikkelingsvisie en ondersteun de gemeente bij onderhandelingen met marktpartijen over de ontwikkeling van deelplannen.

Gemeente Den Haag – Vroondaal
Vroondaal is een hoogwaardige woonwijk in de zuidrand van Den Haag en is onderdeel van het project De Westlandse Zoom. De locatie wordt ontwikkeld door de gemeente Den Haag, BPD en Synchroon via de PPS Vroondaal Ontwikkeling. Ik heb een centrale rol gespeeld bij de oprichting van de PPS (GEM en VEM) en adviseert sindsdien in opdracht van de PPS over alle financiële aspecten (planeconomie, financiering, exploitatieplan). In 2011 heb ik meegewerkt aan de totstandkoming van de ontwikkelingsvisie Vroondaal Revisited en het hierop volgend Stedenbouwkundig Plan in 2012. In 2013-2014 is het bestemmingsplan geactualiseerd en heb ik hiervoor het exploitatieplan opgesteld in samenwerking met collega’s.

Gerelateerde diensten

Risicoanalyse & Weerstandsvermogen