Skip to main content
Financieel Adviseur Gebiedsontwikkeling

Bart van Huit

Bart vertelt…

Sinds december 2006 ben ik werkzaam bij Metafoor. Ik ben veel gedetacheerd geweest bij de gemeente Amsterdam. Daarnaast heb ik diverse onderzoeken en tijdelijke klussen bij andere gemeenten gedaan. Het merendeel heeft betrekking op het actualiseren van grondexploitaties en risico-analyses.

 

Opleiding

Planologie, Universiteit Utrecht

 

Mijn expertise

Ik ben allround planeconoom met veel ervaring op het gebied van actualisaties, risicoanalyses en exploitatieplanberekeningen.

 

Projecten/ervaring

Gemeente Lisse
Onderzoek naar Projecten en Grondexploitatie in control. Mede-onderzoeker naar de grondexploitaties, de beheersing van de risico’s en het projectmatig werken. Op basis van projectdocumenten en interviews heb ik de projecten en grondexploitaties beschreven alsmede de risico’s die zich daarin voordoen. Uit het onderzoek is een verbetertraject geformuleerd met betrekking tot uitvoering van grondbeleid, beheersing van juridische risico’s en projectmanagement.

GrexManager
Ontwikkelen van de exploitatieplanmodule in GrexManager. Het was mijn verantwoordelijkheid om wetstechnische uitgangspunten en eisen ten aanzien van de exploitatieplanberekening te vertalen voor de programmeur.

Gemeente Amsterdam
Als planeconoom ben ik verantwoordelijk voor het mede uitvoeren van het grondbeleid. Werkzaamheden zijn onder andere de grondexploitaties bewaken (planbegeleiding en actualiseren), (project)management adviseren, planeconomisch advies voor nieuwe projecten en MPG opstellen.

Gerelateerde diensten

Grondexploitatie