Skip to main content
Junior Financieel Adviseur Gebiedsontwikkeling

Bas de Groot

Bas vertelt…

Gedurende mijn Bachelor ben ik mij steeds meer gaan interesseren in de ruimtelijke economie. Om meer over de ruimtelijke economie te weten te komen heb ik de Master Spatial, Transport and Environmental Economics gekozen. Tijdens de studie heb ik geleerd over de complexiteit van gebiedsontwikkelingen en hoe verschillende aspecten met elkaar verbonden zijn. Na mijn master ben ik in november 2022 begonnen als planeconoom bij Metafoor RO en houd ik mij bezig met de financiële haalbaarheid van gebiedsontwikkelingen.  Naast de financiële haalbaarheid probeer ik ook altijd inzicht te geven vanuit de invalshoeken die ik heb opgedaan tijdens mijn studie. Hierbij kan gedacht worden aan duurzaamheid en de maatschappij.

Op dit moment ben ik voor verschillende gemeente werkzaam. Zo ben ik gedetacheerd bij de gemeenten Wierden en Wageningen, waar ik de gemeente ondersteun op het gebied van planeconomie. Naast detacheringen ben ik ook bezig met adviesopdrachten.

 

Opleiding

MSc Spatial, Transport andEnvironmentalEconomics, Vrije Universiteit Amsterdam
BSc Aarde & Economie, Vrije Universiteit Amsterdam
Minor SpatialEconomics, Vrije Universiteit Amsterdam

 

Projecten/ervaring

Gemeente Gennep
Ik heb gewerkt aan een adviesopdracht voor de gemeente Gennep. Hierbij ging het om het opstellen van een nota grondprijzen. Hierbij was de gemeente geïnteresseerd in de grondprijzen voor verschillende kernen in de regio.

Gemeente Stichtse Vecht
Voor de gemeente Stichtse Vecht heb ik gewerkt aan een risicoanalyse. Hierbij werd voor twee grondexploitaties een Monte Carlo analyse uitgevoerd om de financiële kansen en risico’s in beeld te krijgen.
 
Gemeente Tilburg
Ik ben betrokken geweest bij het schrijven van een parameter advies voor de gemeente Tilburg. Hierbij werd er een landelijke analyse van marktontwikkelingen gedaan en de vertaling daarvan naar de parameters voor de grondexploitatie, specifiek voor de Tilburgse situatie.