Skip to main content
Financieel Adviseur Gebiedsontwikkeling

Fokke van der Meulen

Fokke vertelt…

Sinds 2017 ben ik in dienst als planeconoom bij Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling. Daarvoor heb ik onder andere gewerkt als projectontwikkelaar en adviseur maatschappelijk vastgoed, en ben van hieruit bekend met gebieds- en vastgoedontwikkeling vanuit meerdere perspectieven.

Opleiding

WO Technische Planologie, Rijksuniversiteit Groningen

Mijn expertise

Vanuit mijn werkervaring heb ik een brede kijk op gebieds- en vastgoedontwikkeling. Als planeconoom probeer ik daarom ‘verder te kijken’ dan alleen de cijfers en heb oog voor de verschillende belangen van betrokken partijen. Mijn expertise zit vooral aan de voorkant van een project (haalbaarheidsstudies, residuele grondwaardenberekeningen), maar ik heb ook ruime ervaring met projectbeheersing en het ‘in control zijn’. Daarnaast heb ik veel ervaring met uiteenlopende reken- en planning tools en de (inhoudelijke en procesmatige) invoering hiervan.

 

Projecten/ervaring

Gemeente Purmerend
Voor de gemeente heb ik een viertal grondexploitaties geactualiseerd en portefeuille brede input geleverd voor het MPG. Daarnaast heb ik voor alle grondexploitaties ons grondexploitatiemodel ‘GrexManager’ ingevoerd en in samenhang hiermee voorstellen gedaan voor verbetering van de projectbeheersing.

Gemeente Noordenveld
Voor de gemeente hebben we de grondexploitaties geactualiseerd en verwerk in het MPG.

Gemeente Doesburg
De gemeente beschikt over meerdere verouderde accommodaties voor binnensport. In samenwerking met Bureau Ontwerp & Omgeving hebben we locatie onderzoek gedaan naar nieuwbouw en hiervoor grond- en vastgoedexploitatie scenario’s berekend.

Gemeente Peel & Maas
In de gemeente is behoefte aan meer midstay woonvoorzieningen voor arbeidsmigranten. Naast de juridische (on) mogelijkheden hiervan, wenste de gemeente een financiële onderbouwing van mogelijke fondsvorming voor midstay locaties vanuit shortstay-voorzieningen.

Gemeente Dalfsen
Om toekomstige woningbouw mogelijk te maken hebben we in het kader van de wet voorkeursrecht gemeenten een grondexploitatie opgezet voor twee mogelijk aan te wijzen gebieden hiertoe.

Particulier initiatief
Een particulier wil in de gemeente Tilburg een locatie ontwikkelen voor woningbouw. Voor deze particulier hebben we een second opinion op zijn grondexploitatie gedaan

GrexManager
Migratie, controle en verbetering van enkele tientallen grondexploitaties van klanten van Metafoor bij de overstap naar een nieuwe versie van ons grondexploitatiemodel ‘GrexManager’.