Skip to main content
Financieel Adviseur Gebiedsontwikkeling

Jeroen van der Hel

Jeroen vertelt…

Momenteel ben ik in de rol van planeconoom o.a. (deels) gedetacheerd bij de gemeente Amsterdam en de gemeente Schagen. Tevens schrijf ik mee aan een grondprijzennota en nota kostenverhaal voor andere gemeenten.

Na het behalen van mijn bachelor planologie heb ik zowel bij de gemeente Rotterdam als bij de gemeente Ede als planeconoom mogen werken. Net na mijn studie heb ik eerst nog 2 jaar in Ierland (Dublin) gewoond en gewerkt.

Bij de gemeente Rotterdam heb ik destijds nog een traineeship planeconomie doorlopen. In Ede heb ik op een gegeven moment een switch gemaakt naar het sociale domein en heb ik een paar jaar als leerplichtambtenaar gewerkt.

De afgelopen periode kwam ik erachter dat mijn interesse toch weer richting ruimtelijke ontwikkeling ging. Sinds oktober 2022 ben ik werkzaam bij Metafoor als planeconoom

 

Opleidingen

Bachelor Planologie, University of Applied Sciences Breda
Scobe trainneeship planeconomie
Opleiding Planeconomie Metafoor

 

Projecten/ervaring

In de rol van planeconoom vind ik het leuk om vanaf de start van een project tot aan de realisatiefase met meerdere disciplines samen te werken en gezamenlijk tot een mooi en haalbaar plan binnen de gestelde financiële kaders te komen. Hierbij probeer ik als planeconoom gedurende het gehele project inzichtelijk te krijgen en maken wat financieel wel en niet kan. Daarnaast dient hier natuurlijk de financiële verantwoording voor afgelegd te worden en de vertaling naar de grondexploitatie gemaakt te worden. Ik ben van mening dat er juist (gezamenlijk) met een ieder gekeken en onderzocht dient te worden wat wel kan en wat niet.

Mijn werkzaamheden bestonden o.a. uit het maken van haalbaarheidsstudies en grondexploitaties, jaar en kwartaalrapportages, het opstellen, beheren en actualiseren van exploitatieplannen, maken van verschillenverklaringen, het aanleveren van financiële paragrafen voor bestemmingsplannen en het realiseren van koopovereenkomsten. Daarnaast heb ik via cursussen o.a. enige ervaring opgedaan met risicomanagement, mkba’s, onderhandelen, adviseren en projectmatig werken.