Skip to main content
Financieel Adviseur Gebiedsontwikkeling / Ontwikkelaar & Teammanager GrexManager

John Elders

John vertelt…

Na mijn studie Economie ben ik in 2009 begonnen als planeconoom bij Metafoor. Als planeconoom ben ik verantwoordelijk voor de financiële vertaling van locatie- en gebiedsontwikkelingen. Naast de planeconomische werkzaamheden houd ik mij bezig met de (door)ontwikkeling van het grondexploitatiesysteem GrexManager van Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling

 

Opleiding

WO Economie, Universiteit Utrecht

 

Mijn expertise

In de loop der jaren heb ik ruime ervaring opgebouwd met planeconomische advisering door werkzaamheden bij verschillende gemeenten. Daarnaast ligt mijn expertise voornamelijk bij de (door)ontwikkeling van het grondexploitatiesysteem GrexManager van Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling.

 

Projecten/ervaring

Ontwikkeling GrexManager
GrexManager is het grondexploitatiesysteem van Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling. Binnen het systeem bevindt zich de rekenmodule GRAS, het GRondgebruik Analyse Systeem. Sinds ik werkzaam ben bij Metafoor ben ik gestart met de (door)ontwikkeling van het GRAS-model. Die ontwikkeling heeft uiteindelijk geleid tot het grondexploitatiesysteem GrexManager. Bij klanten die kozen voor GrexManager heb ik diverse implementatietrajecten uitgevoerd. Tevens heeft iedere klant zijn eigen wensen ten aanzien van rapportages die volgen uit GrexManager. Deze wensen heb ik vertaald in maatwerkrapportages voor de klant. Daarbij heb ik zowel de bouw van de rapportages als de implementaties uitgevoerd.

Gemeente Hilversum
Voor de gemeente Hilversum heb ik een onderzoek uitgevoerd naar het gemeentelijk grondprijsbeleid ten aanzien van sociale huurwoningen. Uit een specifieke casus bleek dat de grondprijs zoals die door de gemeente werd gehanteerd kan leiden tot ‘overcompensatie’. Gevraagd werd te onderzoeken of er sprake zou kunnen zijn van overcompensatie en te adviseren over de te hanteren grondprijzen ten aanzien van sociale huurwoningen.

Gemeente Loon op Zand
Voor de gemeente Loon op Zand heb ik diverse planeconomische werkzaamheden verricht. Een aantal grondexploitaties en exploitatieplannen heb ik voor de gemeente geactualiseerd en daarnaast heb ik het meejaren programma grondexploitaties bijgewerkt.

Gemeente Apeldoorn
Bij de gemeente Apeldoorn heb ik ondersteuning en planeconomische advisering geboden binnen de projectteams. Voor diverse grote projecten, maar ook voor projecten in de kleine dorpskernen heb ik de grondexploitaties beheerd en bewaakt. Tevens heb ik bij de gemeente Apeldoorn ten aanzien van de grondexploitaties een aantal risicoanalyses uitgevoerd.

Gemeente Amsterdam – OGA
Bij de gemeente Amsterdam heb ik voor de stadsdelen Bos en Lommer, welke later opging in stadsdeel West, Stadsdeel Zuid en het OGA gewerkt. Bij de stadsdelen ben ik voornamelijk bezig geweest met het beheren en bewaken van de grondexploitaties, het inventariseren en opstellen van risico- en haalbaarheidsanalyses van bestaande en nieuwe projecten en het geven van ondersteuning en advisering binnen projectteams. Ik heb daarbij aan diverse grote projecten gewerkt, waaronder de Kolenkitbuurt en Laan van Spartaan.

Bij het OGA bestonden mijn werkzaamheden uit het analyseren en verwerken van planafsluitingen van Stadsdeelprojecten en Grootstedelijke projecten en het zorgdragen voor financiële en bestuurlijke afhandeling. Daarnaast heb ik een 2nd opinion gegeven op het rekenmodel kavelkasstroomsturing welke tot op heden nog steeds gebruikt wordt.